Fagaktuelt
Aktuell publikasjon

Raseforskjeller for diabetes mellitus og hypotyreose hos norske hunder

Målet med denne studien som inngår i forskerlinjestudiet til førsteforfatter var å skaffe kunnskap om predisposisjon for diabetes mellitus og hypotyreose hos norske hunder.
Nanna Kristine Ringstad

Forskerlinjestudent Veterinærhøgskolen, NMBU

Blodprøver fra norske hunder innsendt til Sentrallaboratoriet (SL), Veterinærhøgskolen fra 2001-2018 ble inkludert i studien for å undersøke rasepredisposisjoner av diabetes mellitus og hypotyreose. Resultatene viser at visse raser er mer predisponerte for sykdommene, og studien støtter teorien om en genetisk predisponering. Det ble også sett indikasjoner til en omvendt sammenheng i odds for de to sykdommene hos noen raser.

REFERANSE TIL ORIGINALARTIKKEL: Ringstad NK, Lingaas F, Thoresen SI. Breed distributions for diabetes mellitus and hypothyroidism in Norwegian dogs. Canine Med Genet 2022;9:9 https://doi.org/10.1186/s40575-022-00121-w

Hos hund er to av de mest vanlige endokrine lidelsene diabetes mellitus (DM) og hypotyreose. DM karakteriseres av persisterende hyperglykemi grunnet en hemmet produksjon eller respons på insulin, mens hypotyreose oppstår ved utilstrekkelig produksjon av stoffskiftehormoner fra gl. thyroidea. Hos hund har DM vært koblet til en autoimmun destruksjon av b-cellene i pancreas, lignende DM type 1A hos mennesker. Hypotyreose hos hund er oftest sett som et resultat av en degenerativ reaksjon med lymfoid infiltrasjon i gl. thyroidea, noe som leder til utilstrekkelig produksjon av T4 og T3 (1).

Både DM og hypotyreose er antatt å være komplekse og multifaktorielle sykdommer forårsaket av genetiske, epigenetiske og miljømessige komponenter (2, 3). Flere studier har funnet at visse raser har en genetisk predisposisjon for sykdommene, og disse rasene har i flere land blitt rapportert med høy risiko for sykdommene (1-6). Flere av de autoimmune sykdommene er antatt å kunne stamme fra defekter i gener som koder for antigen-presentasjon. Både DM og hypotyreose har blitt assosiert med slike gener i MHC klasse II (4, 6) men også andre kandidatgener har blitt undersøkt (1, 7). Visse genvarianter av MHC klasse II regionen har blitt forbundet med beskyttelse og predisposisjon for DM i flere raser (4). For hypotyreose har spesielt et allel i MHC klasse II blitt assosiert med risiko for sykdommen i noen raser (6).

Blodprøver innsendt til Sentrallaboratoriet, Veterinærhøgskolen fra 2001-2018 med verdier over/under referansegrensene for fruktosamin og FT4+TSH ble inkludert i studien. Som et uttrykk for risiko ble odds ratio beregnet. To alternative populasjoner ble brukt som kontrollgrupper i beregningen av odds ratio, som en tilnærming til den “ekte” norske hundepopulasjonen.

Resultatene fra denne studien viser at visse raser i den norske hundepopulasjonen er mer mottagelige for DM og hypotyreose enn andre raser. Odds ratio for de ti rasene med høyest risiko, og de fem med lavest risiko for å utvikle diabetes mellitus er vist i Tabell 1. Tilsvarende resultater er presentert for hypotyreose i Tabell 2. Australsk Terrier har høyest odds i begge kontrollpopulasjoner for DM, men også Svensk Lapphund, Samojed og West Highland White Terrier presenterer med høye odds for sykdommen. For hypotyreose var det Eurasier, Schnauzer og Engelsk Setter som hadde høyest odds sett med begge kontrollpopulasjoner. Rasene med lavest odds for hypotyreose var Rottweiler, Dachshund og Schæfer. Resultatene fra denne studien samsvarer med funn av predisponerte og beskyttede raser i andre land (2, 3, 6). Dette kan indikere akkumulering av risikoalleler blant ulike raser.

For noen raser ble det også observert en omvendt sammenheng i risiko for sykdommene, da noen raser med positiv odds ratio for DM også presenterte med negativ odds ratio for hypotyreose. Begge sykdommer har blitt assosiert med samme kromosom, og en slik sammenheng mellom de to sykdommene burde undersøkes i genetiske studier.

Tabell 1. Odds ratio og rank for diabetes mellitus (fruktosamin >315 µmol/L).

Rase

Antall caser

Odds Ratio A:
Sentral-laboratoriet

Odds Ratio B:
Norsk Kennel Klub

Rank A - B

Australsk Terrier

54

11.4 (8.2-15.6)**

11.0 (8.1-14.6)**

1st - 1st

Svensk Lapphund

37

8.2 (5.5-11.8)**

7.7 (5.3-10.7)**

2nd -2nd

Samojed

63

4.5 (3.4-5.9)**

3.2 (2.5-4.2)**

3rd -7th

Schipperke

10

3.6 (1.7-6.9)**

(1.6-6.5)**

4th -6th

Keeshond

16

3.2 (1.8-5.4)**

5.7 (3.2-9.4)**

5th -4th

Finsk Støver

54

2.7 (2.0-3.6)**

2.0 (1.5-2.7)**

6th -10th

Hamiltonstøver

16

2.6 (1.5-4.4)**

1.6 (0.9-2.7)*

7th -12th

West Highland White Terrier

40

2.6 (1.8-3.6)**

6.1 (4.3-8.4)**

8th -3rd

Border Collie

193

2.6 (2.2-3.0)**

1.6 (1.3-1.8)**

9th -14th

Norsk Buhund

23

2.5 (1.5-3.8)**

1.7 (1.1-2.6)**

10th -11th

Newfoundland

10

0.3 (0.2-0.6)**

0.6 (0.3-1.1)NS

45th -38th

Collie

13

0.3 (0.2-0.5)**

0.4 (0.2-0.8)**

46th -43rd

Vorstehhund

21

0.3 (0.2-0.4)**

0.4 (0.2-0.6)**

47th -45th

Golden Retriever

49

0.3 (0.2-0.4)**

0.4 (0.3-0.5)**

48th -44th

Schæferhund

18

0.1 (0.05-0.1)**

0.1 (0.1-0.2)**

49th -49th

Tabellen presenterer odds ratio for hver rase beregnet med de to kontrollgruppene. Konfidensintervallet for odds ratio beregningen ble satt til 95 %, og intervallet er markert i parentes. Antallet caser per rase, og rank per rase med de ulike kontrollgruppene er oppført. P-verdiene for odds ratio beregningen er markert med * 0.05, ** 0.01, og NS (not significant) > 0.05. Kontrollgruppe A bestod av alle innsendte blodprøver til Sentrallaboratoriet fra rasen uavhengig av årsak, og kontrollgruppe B bestod av nye registreringer i NKK for rasen. Begge kontrollgruppene bestod av registreringer fra 2001-2018.

Tabell 2. Odds ratio og rank for hypotyreose (FT4 <7 pmol/L og TSH > 0.45 µg/L).

Rase

Antall caser

Odds Ratio A:
Sentral-laboratoriet

Odds Ratio B: Norsk Kennel

Klub

Rank A - B

Eurasier

45

8.4 (6.0-11.5)**

5.7 (4.1-7.7)**

1st - 1st

Schnauzer

12

6.2 (3.1-11.3)**

2.0 (1.0-3.5)*

2nd -7th

Dunker

15

2.1 (1.2-3.5)**

1.5 (0.8-2.5)NS

3rd - 10th

Engelsk Setter

124

2.1 (1.7-2.5)**

2.4 (1.9-2.9)**

4th - 4th

Portugisisk Vannhund

11

2.0 (1.0-3.7)*

1.3 (0.7-2.4)NS

5th - 11th

Gordon Setter

96

1.9 (1.5-2.4)**

2.1 (1.7-2.6)**

6th - 6th

Finsk Lapphund

11

1.9 (0.9-3.4)*

1.1 (0.6-2.0)NS

7th - 18th

Amerikansk Cocker Spaniel

27

1.9 (1.2-2.8)**

2.3 (1.5-3.3)**

8th - 5th

Jämthund

17

1.9 (1.1-3.0)**

0.9 (0.5-1.4)NS

9th - 21st

Bichon Havanais

11

1.8 (0.9-3.3) *

0.6 (0.3-1.0)NS

10th - 24th

Labrador Retriever

28

0.4 (0.3-0.6)**

0.6 (0.4-0.9)**

25th - 23rd

Border Collie

16

0.4 (0.2-0.6)**

0.2 (0.1-0.4)**

26th - 28th

Schæferhund

29

0.3 (0.2-0.4)**

0.3 (0.2-0.5)**

27th - 25th

Dachshund

16

0.3 (0.2-0.5)**

0.3 (0.2-0.5)**

28th - 27th

Rottweiler

12

0.2 (0.1-0.4)**

0.3 (0.2-0.5)**

29th - 26th

Tabellen presenterer odds ratio for hver rase beregnet med de to kontrollgruppene. Konfidensintervallet for odds ratio beregningen ble satt til 95 %, og intervallet er markert i parentes. Antallet caser per rase, og rank per rase med de ulike kontrollgruppene er oppført. P-verdiene for odds ratio beregningen er markert med * 0.05, ** 0.01, og NS (not significant) > 0.05. Kontrollgruppe A bestod av alle innsendte blodprøver til Sentrallaboratoriet fra rasen uavhengig av årsak, og kontrollgruppe B bestod av nye registreringer i NKK for rasen. Begge kontrollgruppene bestod av registreringer fra 2001-2018.

Referanser

(For fullstendig referanseliste, se originalartikkel):

  1. Bianchi M, Dahlgren S, Massey J, Dietschi E, Kierczak M, Lund-Ziener M et al. A multi-breed genome-wide association analysis for canine hypothyroidism identifies a shared major risk locus on CFA12. PLoS One 2015;10:e0134720.

  2. Guptill L, Glickman L, Glickman N. Time trends and risk factors for diabetes mellitus in dogs: analysis of veterinary medical data base records (1970–1999). Vet J 2003;165:240-7.

  3. Fall T, Hansson Hamlin H, Hedhammar Å, Kämpe O, Egenvall A. Diabetes mellitus in a population of 180,000 insured dogs: incidence, survival, and breed distribution. J Vet Intern Med 2007;21:1209-16.

  4. Kennedy LJ, Davison LJ, Barnes A, Short AD, Fretwell N, Jones CA et al. Identification of susceptibility and protective major histocompatibility complex haplotypes in canine diabetes mellitus. Tissue Antigens 2006;68:467-76.

  5. Wilbe M, Lund Ziener M, Aronsson A, Harlos C, Sundberg K, Norberg E et al. DLA class II alleles are associated with risk for canine symmetrical lupoid onychodystropy (SLO). PLoS One 2010;5:e12332.

  6. Kennedy LJ, Quarmby S, Happ GM, Barnes A, Ramsey IK, Dixon RM et al. Association of canine hypothyroidism with a common major histocompatibility complex DLA class II allele. Tissue Antigens 2006;68:82-6.

  7. Short AD, Catchpole B, Kennedy LJ, Barnes A, Fretwell N, Jones C et al. Analysis of candidate susceptibility genes in canine diabetes. J Hered 2007;98:518-25.