Minneord

Jan F. Andersen

Foto: Veterinærforeningen

Jan F. Andersen har hatt sin siste dag på jobb for norske veterinærer, men livsverket hans lever videre og med det mange gode opplevelser og minner.

Han har vært en del av det veterinære fellesskapet i 50 år, og vi er mange som har hatt stor glede av hans livsverk.

Jan F. har bidratt i stor grad til utviklingen av veterinærmedisinen i disse årene. Både gjennom tilrettelegging for tilgang på legemidler og fôr, ID-merking, en moderne utstyrspark, kompetanseheving og generelt i profesjonalisering av veterinærenes arbeidshverdag i klinisk praksis.

Han så tidlig verdien av å koble kompetanse hos veterinærene sammen med et velassortert utvalg av det meste en trenger i klinisk praksis. Det startet i en gammel turistbuss på begynnelsen av 1970-tallet, og er nå blitt et livskraftig firma på Jevnaker med betydning for lokalsamfunnet, og med en egen kursavdeling hvor flere hundre veterinærer hvert år har kunnet få påfyll av faglig kompetanse og oppdatering på det nyeste av aktuelle produkter innen veterinærmedisin.

Vi er mange som har vært så heldige å ta del i starten av denne reisen, da vi som aktive klinikere fikk være med på faglig interessante og sosialt inspirerende turer til USA på slutten av 80-tallet.

I tillegg har Jan F. og hans firma vært en trofast deltaker på alle fagkurs og Veterinærdager og dermed bidratt til å gjøre disse arrangementene enda mer relevante og interessante for medlemmene i Veterinærforeningen.

Nå er et langt og fortjenestefullt virke til beste for veterinærstanden avsluttet for godt, og hans ånd lever videre i bedriften på Viul og blant veterinærer i hele landet.

Vi lyser fred over Jan F. Andersens minne.

Ellef Blakstad

Fagsjef i Veterinærforeningen