Leder

Hund – avl og helse

Stein Istre Thoresen

Veterinærmedisinsk redaktør i Norsk veterinærtidsskrift

Hunder har mange viktige funksjoner overalt på vår klode. De hjelper oss med mye og listen blir stadig lengre. Jakthunder har bidratt fra historiske tider til dagens servicehunder som hjelper mennesker med ulike funksjonsnedsettelser i dagliglivet slik at livskvaliteten deres bedres.

Da Norge ble nedstengt på grunn av Covid-19-pandemien, ble det tydelig hvor viktig hunder er for å avhjelpe menneskers ensomhet. I 2021 bodde 1 005 600 personer alene i Norge, det tilsvarte 18,8 prosent av befolkningen. Ikke alle aleneboere er ensomme, men mange er det. Når en hund flytter inn, øker livskvaliteten for de tobente. Det forutsetter at hunden har god helse enten hunden «bare» blir en venn eller en venn og en servicehund. Eller en jaktkamerat, eller en søkshund som finner mennesker under snøras før det er for sent, eller varsler om nært forestående hypoglykemisk anfall til eieren som har sukkersyke. Eksemplene kunne vært mange flere.

Hva gir vi tilbake for alt det hundene gir oss? Jo, vi forplikter oss til å sørge for at våre hunder har god livskvalitet der god helse er en viktig forutsetning. Akkurat som det er viktig å forebygge menneskesykdommer, er det viktig å motvirke hundesykdommer. Her gir klok og riktig hundeavl oss en mulighet. Kunnskapsbasert avl kan redusere risikoen for at hunder fødes med en nedarvet sykdom eller en arvelig disposisjon for senere utvikling av alvorlig sykdom. Spørsmål knyttet til hundeavl opptar mange, og det er positivt. Det går an å håpe at enighet om måloppnåelse vil gjøre det mulig å enes om de beste løsningene.

Overskriften «Hund – avl og helse» er tittelen på en bok med veterinær, daværende 1. amanuensis Astrid Indrebø ved Veterinærhøgskolen, som redaktør. Boken, utgitt i 1991 av Smådyrpraktiserende veterinærers forening med støtte fra Norsk Kennel Klub, er dedikert «Til menneskets mest trofaste venn – Hunden». For meg og mange andre på den tiden ble denne boken en viktig «øyeåpner».

I 2019/20 utga Astrid Indrebø to nye bøker der målgruppen er alle som er engasjert i hundeavl. Bokutgivelsene «Oppdretterskolen Bind 1 og 2» har undertitlene «Genetikk og avl» og «Reproduksjon, fødsel – og starten på livet». Begge bøkene er omtalt i dette nummeret fordi kunnskapen og erfaringen forfatteren deler er høyst relevant for veterinærer som skal bidra til avl som resulterer i friske og sunne hunder med god livskvalitet, nå og i fremtiden.