Nyheter

Veterinærer i media

To nye veterinærer på vei til Vesterålen

Samarbeid: Berit Hansen jobber sammen med kolleger og kommunen for å få flere veterinærer til Vesterålen.

Foto: Privat

Tidligere i år slo Stordyrveterinærene i Vesterålen i Nordland fylke alarm om veterinærvaktordningen. Nå er to nye veterinærer på vei til øygruppen nord for Lofoten. Mangeårig veterinær Berit Hansen sier til Bladet Vesterålen at det ideelle hadde vært åtte personer i vaktordningen. Hun sier det skal gå med seks, men det betyr at ordningen fortsatt er under sterkt press. Etter at veterinærene tidligere i år slo alarm om for høy vaktbelastning, ble det i samarbeid med vertskommunen Sortland lagt en plan for å holde vaktordningen i gang. Kommunene som deltar i vaktordningen har bevilget ekstra driftstilskudd, og det er utlyst stillinger for å få inn flere veterinærer.

Berit Hansen er glad for at det kommer to nye veterinærer i løpet av høsten. Den ene er nyutdannet og skal kjøre halvparten stordyrpraksis, jobbe halvparten på klinikk og delta i vaktordningen. En av veterinærene som kjører praksis og deltar i vaktordningen slutter nå. Derfor er det ansatt en ny, som starter i desember. Det betyr at det kommer én ekstra deltager inn i vaktordningen. Hansen opplyser at det fortsatt mangler to for at det skal bli et minimum av deltagere i ordningen. Hun og de andre veterinærene har lenge hatt todelt vakt. Det betyr at de er på vakt 50 prosent av sin fritid. Når de to nye veterinærene er på plass, blir det en tredelt vaktordning.

Hansen mener dette langt fra er godt nok. Det blir fortsatt en stor belastning på de som er med i vaktordningen. Veterinærforeningen anbefaler firedelt vakt som et minimum, og aller helst skulle det vært fem- eller seksdelt vakt. Da er det rom for at folk kan være hjemme med barn eller bli syke. Det går i praksis ikke nå. Derfor ønsker Hansen åtte veterinærer totalt i vaktordningen.

Kristin Bjørnvold Heggheim (27) er på plass i Vesterålen 1. oktober. Hun fullførte veterinærutdanningen i juni og ser fram til å starte i jobben. Silje Heggebakken (45) kommer fra Harstad og begynner som stordyrveterinær i Vesterålen 1. desember.

Kilde: Bladet Vesterålen, 14. september 2022

Opnar smådyrklinikk i Gaupne

I gang: Loek Laumans opnar smådyrklinikk i Gaupne tre dagar i veka. Her med ein av dei første kundane, hunden Kompis frå Hafslo.

Foto: Wenche Schanke Eikum

Det var ikkje jobb til ho i heimkommunen Vik i Vestland fylke. Då bestemte ho seg for å satsa ein anna stad.

I mars vart veterinær Loek Laumans ein del av produksjonsdyrvakta i kommunane Sogndal og Luster. Der arbeider ho kvar torsdag og fredag, og annankvar onsdag.

Laumans fortel til Sogn Avis Pluss at dei jobbar mest med stordyr i veterinærvakta. Det har ikkje vore aktivitet på smådyrklinikken i Gaupne i Luster på mange år. Laumans oppdaga at det var eit behov, mange vil gjerne sleppa å reisa til Sogndal for alt.

31. august opna ho dørene til smådyrklinikken. Den ligg i same bygg som Luster energiverk. Laumans skal framleis vera busett i Vik. Smådyrklinikken vil vera open etter avtale når Laumans har vakt onsdag, torsdag og fredag.

Ho blir der ikkje heile tida, sidan ho kombinerer det med produksjonsdyrvakta. Så ein må avtala på førehand innanfor desse dagane. Ho håpar dette vert eit kjærkome tilbod til smådyreigarane. Ho vil sjølv ta vidareutdanning og auka kompetansen sin på smådyr.

Klinikken som opnar no er enkel, og står til disposisjon for alle veterinærane. Det er Luster kommune som disponerer lokala.

Kilde: Sogn Avis Pluss, 5.september 2022