Yrke og organisasjon

Newcastlesyke i Norge

Obduksjon av duer.

Foto: Bryndis Holm, Veterinærinstituttet

I august 2022 ble det påvist virulent aviært paramyxovirus type 1 (APMV-1) i form av en duespesifikk virusvariant (kalt PPMV-1) av sub-genotype VI.2.1.1.2.2 hos syke og døde duer i Oslo. De syke duene hadde sentralnervøse symptomer, og det ble rapportert om funn av et stort antall døde duer. I september og oktober ble det samme viruset påvist i flere kommuner sør for Oslo. Døde duer har blitt funnet i områder med relativt høy tetthet av fjørfebesetninger.

I september 2022 ble det påvist Newcastlesyke i en verpehønsbesetning med 7500 høns i Klepp kommune i Rogaland. En virulent stamme av APMV-1 av sub-genotype XIII.1.1 ble påvist. Redusert eggproduksjon (>50 %), høy forekomst av skinnegg og redusert fôropptak var eneste symptomer i flokken. Dødeligheten i besetningen var ikke påvirket. Sist gang Newcastlesyke ble påvist i Norge var på Finnøy i Rogaland der sykdommen brøt ut i en fjørfebesetning mot slutten av 1996 og diagnosen ble stilt tidlig på året i 1997. I Norge vaksineres ikke fjørfe mot Newcastlesyke.

Utbruddet i fjørfebesetningen i Rogaland og påvisningene hos duer på Østlandet indikerer at det sirkulerer virulent APMV-1 i villfuglpopulasjonen i flere områder i Norge. Veterinærinstituttet oppfordrer fjørfeholdere til å opprettholde strenge biosikkerhetsrutiner.

Kilde: Newcastlesyke i Norge: Statusrapport og anbefalinger per 18.10.2022, Veterinærinstituttet