Fagaktuelt

Hva er diagnosen?
En katt med akutt bakbeinshalthet

Øyvind Stigen

Førsteamanuensis og

Francisca Corral

universitetslektor. NMBU Veterinærhøgskolen

Hva er diagnosen?

Spalten «Hva er diagnosen?» har lange tradisjoner i Norsk veterinærtidsskrift. Den første tiden var det kasus med interessante røntgendiagnoser som ble presentert i forbindelse med at det ble flere klinikker som tilbød røntgenundersøkelser. Etter hvert ble også andre diagnostiske modaliteter introdusert i spalten som utvidet diagnosespekteret. Dette kunne være diagnoser som kunne stilles basert på anamnestiske og kliniske opplysninger i tillegg til eksempelvis EKG-utskrifter, ulike numeriske og grafiske laboratoriesvar og mikroskopiske bilder av celler med patologiske forandringer i blod eller vev.

Spalten har kun ett krav, det må være noe mer enn ren tekst i form av en kortfattet anamnese, klinisk undersøkelse og beskrivelse og presentasjon av relevante (diagnostiske) funn.

Denne spalten har vært fraværende i Norsk veterinærtidsskrift en stund. Nå er det klare signaler om at den bør vekkes til live. Spalten er for deg som har lyst til å informere om en interessant diagnose, men der utarbeidelse av en kasuistikk i artikkelform av ulike grunner blir for omfattende. Diagnosen trenger ikke være veldig uvanlig, en uvanlig «variant» av en vanlig diagnose er også svært aktuell. En kortfattet diskusjon og angivelse av referanser i avsnittet «Her er diagnosen!» er ikke et krav, men kan gjerne inkluderes der det vurderes som naturlig.

Norsk veterinærtidsskrift håper med dette å kunne presentere mange interessante diagnoser fremover!

Signalement og anamnese

En 6 år gammel huskatt, kastrert hann, ble akutt halt på høyre bakbein under en kort tur ute på egenhånd.

Klinisk undersøkelse

Eier tok katten umiddelbart til en lokal smådyrklinikk der det ikke ble gjort signifikante funn ved den generelle kroppsundersøkelsen. Katten var imidlertid 5 grader halt på høyre bakbein og ved hasen var det tydelige tegn til smerte, hevelse og unormal bevegelse. Katten ble smertebehandlet med meloksikam (0,2mg/kg SC) og buprenorfin (18ug/kg IM), og henvist videre til NMBU Veterinærhøgskolen.

Røntgenundersøkelse

Det ble tatt røntgenbilder av den høyre hasen i to plan (Figur 1, 2). Vurder anamnestiske, kliniske og røntgenologiske funn, still en diagnose og foreslå behandling.

Figur 1: Høyre has, sideprojeksjon.

Figur 2: Høyre has, kraniokaudal projeksjon.

Se side 508 for endelig diagnose og behandling.