Debatt

Det er samme hode under hatten, Einar

Bjørnar W. Jakobsen

President

Einar Rudi kommer i denne utgaven med kritikk av meg og peker på at han oppfatter det som manglende rolleforståelse at jeg bruker interne møter i Veterinærforeningen til å informere om at jeg er kandidat til presidentvervet ved høstens representantskapsmøte. Rudi mener også at jeg heller ikke bør bruke lederen i NVT til dette formål.

Som tillitsvalgt for Veterinærforeningen gjennom svært mange år har jeg føttene godt plantet på arbeidstakersiden i foreningen. Fra dette miljøet er jeg vant med at vi tillitsvalgte er åpne med hverandre og deler informasjon. For meg er det derfor helt naturlig å informere tillitsvalgte kolleger om at jeg er kandidat til presidentvervet. I min verden ville det blitt feil å underslå dette eller å bidra til hemmelighetskremmeri og ryktebørs. Det samme gjelder foreningens medlemmer og det er meg fjernt å tenke at presidenten i Veterinærforeningen ikke åpent skulle gi utrykk for sin hensikt gjennom nettopp lederen i NVT.

Hensikten med slik åpenhet ovenfor organisasjonens tillitsvalgte og medlemmer er selvsagt å sikre at alle får informasjon så raskt som mulig, og at det kommer i gang en åpen, fri og god debatt om valget av foreningens president.

Jeg vil fortsette åpenhetssporet framover mot representantskapsmøtet i november. Konkret viser jeg til nettopp lederen i denne utgaven hvor jeg setter fokus på sentralstyrets og mine tanker for de neste to årene hvis jeg er så heldig å bli valgt.

Det er beklagelig hvis Rudi forveksler åpenhet og fri debatt med manglende rolleforståelse. Det er ikke sånn at min mening varierer med hatter. Jeg kommer til å gi utrykk for mine meninger uavhengig av om jeg er president, presidentkandidat eller presumptivt framtidig president.

Det er samme hode under hatten, Einar.