Debatt

Presidentens hatter

Einar Rudi

Veterinær

Det er snart valg på ny president i DNV. Og sågar - to personer ønsker å bli ny president. Slik har det sjelden vært, det bør vi sette pris på!

President Bjørnar W. Jakobsen stilte seg først avvisende til valg, men har senere skiftet mening og går nå sterkt inn for å bli valgt på representantskapsmøtet i november. Valgkomiteen har enstemmig innstilt Bente Akselsen til vervet.

Etter at Bjørnar skiftet mening, registrerer jeg at han bruker enhver anledning til å posisjonere seg før valget. Og det på et nivå hvor han ser ut til å neglisjere hvilken hatt han har på seg.

For en stund tilbake hadde vi i Kollegahjelpen et møte på Teams med alle lokallagslederne for å presentere Kollegahjelpen og diskutere hvordan vi bedre kan fange opp medlemmer som har behov for hjelp i en vanskelig livs-/arbeidssituasjon. Presidenten – som også deltok på møtet – brukte da all sin tid på å profilere sitt kandidatur overfor lokallagslederne.

I siste nummer av NVT bruker presidenten lederen til det samme under tittelen «Noen ganger ombestemmer man seg». Ja, det er lov til å ombestemme seg. Ja, det er lov til å drive valgkamp og markedsføre sitt kandidatur. Det forventes likevel at den som er president i DNV skjønner hvilken hatt han har på seg til enhver tid.

Å bruke viktige møter med strengt tilmålt tid og lederen i NVT til personlig valgkamp må oppfattes som manglende forståelse for når man er fagforeningsperson og når man opptrer med en annen hatt.

Å drive valgkamp foran et valg er både prisverdig og riktig. Det kan øke velgernes innblikk i kandidatens kvaliteter og styrker. Og bruk gjerne NVT – vårt tidsskrift burde være et naturlig forum for å informere om alle kandidater til viktige verv i DNV.

Jeg forventer at valgkampens siste fase foregår i ryddige former og ønsker godt valg til beste for vår forening!