Fagaktuelt

Her er diagnosen!
En katt med akutt bakbeinshalthet

Øyvind Stigen

førsteamanuensis og

Francisca Corral

universitetslektor. NMBU Veterinærhøgskolen

Talocalcaneal og talocentral luksasjon i høyre has.

Røntgenologiske funn

Røntgenbilder (Figur 3, 4) viser at talus (hvite piler) har normal leddkontakt mot tibia, men ikke mot calcaneus (sorte sirkler) og heller ikke mot os tarsi centrale (sort stjerne). Noen små beinfragmenter (Figur 3 hvit hake) er resultat av chipfrakturer oppstått i forbindelse med luksasjonen.

Figur 3: Høyre has, sideprojeksjon. Se tegnforklaring i teksten.

Figur 4: Høyre has, kraniokaudal projeksjon. Se tegnforklaring i teksten.

Behandling

Hos katt er leddet mellom talus og tibia/fibula (Articulatio tarsocruralis) et svært bevegelig hengsleledd mens leddet mellom talus og calcaneus (Articulatio talocalcanea) og mellom talus og os tarsi centrale (Articulatio talocentralis) er stramme glideledd.

Da dette kasuset ble vurdert til å ha et intakt tarsocrural-ledd, vil den beste behandlingen være først å reponere luksasjonene og deretter stabilisere talus mot calcaneus og/eller os tarsi centrale. Katten ble operert og talus stabilisert mot calcaneus ved hjelp av en kortikal-skrue og mot os tarsi centrale ved hjelp av en K-wire.

Talocalcaneal luksasjon er en uvanlig skade hos katt og hund og oppstår oftest i kombinasjon med en talocentral luksasjon (1, 2). En artikkel fra 2021 (3) beskriver fire katter hvor talus ble stabilisert mot os tarsi centrale ved hjelp av en 2-hulls 1.0 mm kompresjonsplate i nøytral posisjon og med utmerkede resultater.

Kontroll etter 6 uker

Ved kontroll 6 uker senere tok katten god støtte på foten og røntgenbilder (Figur 5, 6) viste ingen komplikasjoner ut over en moderat, homogen bløtvevshevelse i området ved høyre has.

Figur 5: Høyre has, side-projeksjon. 6 uker etter operasjon.

Figur 6: Høyre has, kraniokaudal projeksjon.6 uker etter operasjon.

Etterskrift

Vi takker kollega Kjersti Rokk Fleisje ved Drøbak Smådyrklinikk for henvisning av denne pasienten.

Referanser

  1. Macias C, McKee WM, May C. Talocalcaneal luxation with plantar displacement of the head of the talus in a dog and a cat. Vet Rec 2000;147:743-45.

  2. Kulendra E, Arthurs G. Management and treatment of feline tarsal injuries. In Pract 2014;36:119-32.

  3. Smith M, Macdonald N. Stabilization of talocalcaneal luxation with a dorsal 1.0 mm compression plate in four cats. VCOT Open 2021;4:e72-e78. DOI: 10.1055/s-0041-1732302