Yrke og organisasjon

Adjø til faksen:
– Fantastiske nyheter

DyreID og Animalia går sammen for å få fortgang i arbeidet med e-resepter. Håper på lansering i 2024.

Artikkelen er skrevet av journalist Martin Bergesen på oppdrag fra DyreID.

– Vi er fornøyde og stolte over at det nå ser ut til å bli fortgang i arbeidet med digital resepthåndtering for veterinærer.

Det sier Gudbrand Vatn, daglig leder i DyreID. Selskapet har nettopp inngått en intensjonsavtale med Animalia om å utvikle et alternativ til dagens papirbaserte reseptløsninger. Vatn understreker at selv om prosessen nå setter fart, er dette et arbeid som fortsatt vil ta tid.

– Med dagens tidslinje kan det bli en lansering i 2024, men samtidig må vi forholde oss til apotekbransjen og deres prioriteringer. Det er også en del avklaringer som må på plass før vi kan starte et utviklingsprosjekt.

En av dem som gleder seg over den etterlengtede nyheten er Hilde Røssland, leder i Smådyrpraktiserende veterinærers forening (SVF).

– At dette arbeidet nå later til å bevege seg fremover – etter mye frustrasjon – er fantastiske nyheter, sier hun.

– Jeg vet at gode kolleger og SVF-medlemmer har ventet lenge på dette.

Faks og feilhørte samtaler

Dagens system har lenge vært modent for utskiftning. Resepter på papir som ofte mistes av dyreeier, slik at veterinærer må bruke tid på å skrive ut nye. Faksmaskiner går tomme for papir rett som det er.

– E-resept er noe som forventes i dagens samfunn, så jeg håper dette kan være i gang snart, sier fagveterinær Kamilla Tragethon i DyreID.

Hun tror e-resept vil være tidsbesparende i alle ledd – fra veterinærer og dyreeiere til apoteker. Samtidig vil det bidra til sikrere legemiddelbruk for dyr.

– For eksempel er det gjerne store telefonkøer ved telefonresept, sier hun.

– Kommer man gjennom er det også en mulig feilkilde, fordi mottaker kan høre et annet legemiddel enn det du har sagt. Det har jo vært tilfeller hvor feil legemiddel blir skrevet ut.

Som veterinær er dette noe hun selv engasjerer seg sterkt i, men hun minner om at dette ikke er gjort i en håndvending – det er mange systemer som må snakke sammen.

Lang ferd mot løsning

For stordyrpraktikere vil et av tilbudene om e-resept være gjennom Dyrehelseportalen.

Foto: Shutterstock

Det siste har fagsjef Ellef Blakstad i Den norske veterinærforening (DNV) fått kjenne på. Han forteller at framdriften for utrulling av e-resept har vært preget av venting og tilbakeslag.

Arbeidet har vært tett knyttet opp mot EIK – Apotekerforeningens nye fellesløsning for alt fra resepthåndtering til rapportering.

– Jeg møtte Apotekerforeningen i 2016 for å sondere om de ønsket å bidra, sier Blakstad.

– Da var de i ferd med å hente inn anbud på EIK, og var interessert i å bestille et system for mottak av e-resepter til dyr som del av dette.

Dermed begynte mer praktiske detaljer som autentisering og offentlig godkjenning å utarbeides parallelt med utviklingen av EIK i samarbeid med Animalia.

Mens signalene rundt de helsebyråkratiske avklaringene har vært positive, ble det ifølge Blakstad tidlig klart at myndighetene ikke ville legge penger i en e-reseptløsning for veterinærpreparater.

– Det måtte i stedet bli et samarbeid mellom aktørene som ville være tjent med å få det etablert av praktiske hensyn.

Da pandemien traff landet i 2020, stagnerte arbeidet. Tidlig i 2021 ble det klart at Apotekerforeningen, fordi de måtte prioritere ferdigstillingen av EIK, ikke kunne ta arbeidet med e-resepter til dyr videre selv.

– Kan ta en lederrolle

Ballen gikk videre til Aztek og Animalia, før DyreID – som er eid av DNV – nå altså har kommet på banen med et forprosjekt sammen med Animalia.

– E-resept inngår i en helhetlig framtidig digitalløsning for alle veterinærer, sier assisterende direktør Ola Nafstad i Animalia.

– Det skal lette veterinærens hverdag, men også bidra til ytterligere dokumentasjon og åpenhet om medisinbruk i matproduserende dyrehold. For stordyrpraktikere vil et av tilbudene om e-resept være gjennom Dyrehelseportalen.

Ifølge Vatn er DyreID og Animalia i dialog med flere sentrale aktører.

– Animalia og DyreID representerer produksjonsdyr og kjæledyr, og har gode forutsetninger for å lande en løsning.

Vatn sier de strategiske grepene DyreID har tatt de siste årene for å lansere nyvinninger som egen app, sporingsbrikken Mitt Spor og diagnoseregisteret Pyramidion, som nå tas i bruk i andre land. Dette har vært avgjørende for at man nå også kan ta fatt på arbeidet med e-resepter.

– Vi har modnet betraktelig og blitt frempå teknologisk, noe som lar oss ta en lederrolle på dette feltet. Vi har et eget driftsteam, et eget utviklingsteam og en skalerbar teknisk plattform som har gjort oss i stand til å levere en så viktig tjeneste som det e-resept er.

Veien videre

DyreID og Animalia jobber med løsninger for digitale resepter på flere fronter, og Vatn sier det vil komme mer informasjon om fremdriften.

– Vi jobber med sentrale parter som har vært med på utviklingen av EIK, og vi vil stå ansvarlige for prosessen i tett samarbeid med bransjen.

Dermed nærmer det seg altså slutten for telefonkøer og knirkete faksmaskiner. Det er Hilde Røssland i SVF veldig glad for.

– Faksen hører fortiden til i samfunnet for øvrig, sier hun.

– Forhåpentligvis gjelder det snart også for veterinærene.

E-resept vil være tidsbesparende i alle ledd, fra veterinær og dyreeiere til apotek.

Foto: Shutterstock