NYHETER

På valg!

Bente Akselsen

Bente Akselsen

Som mange av dere kanskje vet, har valgkomiteen i DNV innstilt meg til vervet som president for foreningen, og jeg har blitt gitt spalteplass for en kort presentasjon.

Siden jeg begynte å studere ved NVH, har jeg alltid vært engasjert i det faglige og fagpolitiske arbeidet i DNV. Jeg har hatt mange tillitsverv; SVFs styre – i de årene hvor vi etablerte Dyreidentitet, Spesialistordningen og Klinikkgodkjenningen, Organisasjonsutvalget og DNV Næring.

De seneste årene har jeg vært leder av Kontrollutvalget og fulgt virksomheten i foreningen tett.

Som nyutdannet i 1987 startet jeg karrieren som kommuneveterinær for Tromsø og Karlsøy med ansvar for å opprette fiskehelsetjeneste i samarbeid med distriktsveterinæren og kombipraktikere. Vi bygde opp Tromsdalen Dyreklinikk sammen, og etter hvert ble det smådyrpraksis, kirurgi og klinikkdrift. Jeg har deltatt i klinisk veterinærvakt for stor- og smådyr i mange år. Jeg er spesialist i smådyrsykdommer, tatt lederutdanning, vikariert ved NVH, ledet organisasjonsutvalget for det nye undervisningshospitalet ved NMBU og arbeidet et år ved universitetet i Cambridge med forskning og undervisning. I 2013 gikk jeg inn i AniCura med Dyresykehuset Tromsø, og er nå regionleder for 16 klinikker og dyresykehus på Østlandet og sitter i ledelsen i AniCura. Det innebærer ansvar for strategi, drift, fag, kvalitet og ikke minst rekruttering og lønn.

Som president vil jeg arbeide aktivt videre med de gode prosessene foreningen er i gang med sammen med de tillitsvalgte og administrasjonen. Vaktsaken, veterinærmangel, synlighet, arbeidet for dyrevelferd, lønns- og arbeidsforhold, god drift for selvstendige og ikke minst kvaliteten i faget vil være hjertesaker. Det gode samspillet med organisasjoner og aktiv lobbyvirksomhet må videreføres.

For meg er det viktig at DNV favner alle veterinærene i Norge for å få gjennomslag i viktige saker og styrke veterinærenes rolle i samfunnet. Foreningen må både være proaktiv og til stede for medlemmene på arbeidsplassene.

Jeg ønsker å fremheve veterinærer som ledere generelt, og spesielt ved undervisningsinstitusjoner og private og offentlige virksomheter som for eksempel Mattilsynet, klinikkkjeder, oppdrettsvirksomheter og industrien, for å sikre gode faglige beslutninger og kvalitet.

Veterinærenes lønnsnivå har lenge hatt en svært negativ utvikling. Ved å bruke min erfaring med lønnsarbeid og forhandlinger ønsker jeg å endre dette drastisk.

Som leder vil jeg være tilgjengelig og aktiv. Jeg vil lytte til og engasjere meg i saker i alle deler av foreningen og finne løsninger sammen med tillitsvalgte og i tett samarbeid med foreningens gode administrasjon.

Jeg er ydmyk, men også stolt over innstillingen fra valgkomiteen, og klar til å overta rollen som president i vår gode forening om jeg skulle bli valgt under representantskapsmøtet i slutten av november.