NYHETER

Veterinærer i media

Bjerkreimdyrlegen sit på ein kompetanse få har

Tannlege for dyr: Marit Brevik har over fleire år tatt mange kurs for å kunna utføra tann- og kjevebehandlingar på dyr. Foto: Dalane Tidend, Merete Horpestad

Kort tid etter at ho var utdanna veterinær, var Marit Brevik frå Bjerkreim i Rogaland i gang med å læra seg kiropraktikk for hundar og hestar. I fleire år har ho tatt kurs for å læra seg å utføra tann- og kjevebehandlingar på hund og andre mindre dyr, skriv avisa Dalane Tidend.

Etter 13 år med etterutdanningskurs i tannsjukdomar, behandling av traumer, kjevebrudd, rotfylling og tannregulering, fekk ho i år Certificate in Dentistry fra European School for Advanced Veterinary Studies. For å få den internasjonale sertifiseringa, har ho lagt fram dokumentasjon på kursa ho har tatt og 100 ulike behandlingar ho har utført på hundar i eigen klinikk. Sertifiseringa heng høgt. Det er få andre veterinærar i Rogaland som har tilsvarande sertifisering.

På klinikken på Skjæveland i Bjerkreim har ho fiksa mange kjevar. Nokon har blitt angripne og skambitne av andre hundar. Nokon av pasientane har vore i ulykker. Nyleg hadde ho inne ein pasient som hadde sklidd og fått snuten under eit traktorhjul. Eigaren ringde og var fortvila, men Marit fann fram ståltråd og gjekk i gang med å få tenner og kjevebein på plass igjen.

Ho er ein av få dyrlegar i Rogaland som utfører rotfylling på hundar. Ei rotfylling kostar eigaren rundt 15.000 kroner. Dyretannlegen på Skjæveland meiner det ofte er eit betre alternativ for hunden å rotfylla enn å trekka tanna.

Marit Brevik driv klinikken frå Skjæveland, der mannen hennar driv garden. Så lenge ho har vore veterinær, har ho alltid behandla både små dyr og store husdyr, og det gjer ho ennå. Ho er òg med i veterinærvaktordninga i Dalane. Kundane som kjem for å behandla tennene til hunden, kjem frå heile fylket.

Kilde: Dalane Tidend, 21. oktober 2022

Infisert sone for Newcastlesyke på Østlandet

Den siste tiden er det funnet mange døde ville duer, smittet med Newcastlesyke, på Østlandet. For å forebygge spredning av Newcastlesyke fra ville til tamme fugler, har Mattilsynet innført en infisert sone i 34 kommuner på Østlandet.

I sonen er det innført en rekke restriksjoner. Restriksjonene gjelder for alle som har dyrehold med fugl, enten du har duer, noen høner i hagen eller driver et kommersielt dyrehold med fugl. Informasjon om hva som gjelder i sonen finner du på Mattilsynets nettsider.

Virus som forårsaker Newcastlesyke er påvist i Oslo, Follo, Moss, Sandefjord, Indre Østfold og Fredrikstad. Målet er å unngå sykdomsutbrudd i fjørfebesetninger, og folk som holder eller er i kontakt med fjørfe bør så langt det er mulig unngå å håndtere syk eller død villfugl, skriver Veterinærinstituttet på sine hjemmesider.

Kilder: Mattilsynets nettside 21. oktober 2022, https://www.mattilsynet.no/dyr/dyresykdommer/newcastle-disease og NRK Oslo og Viken, 23. oktober 2022

Fugleinfluensa påvist i fjørfehold i Klepp kommune

Det er påvist høypatogen fugleinfluensa i en rugeeggbesetning i Klepp kommune i Rogaland. Risiko for smitte til befolkningen vurderes som svært lav, og det er trygt å spise egg og fjørfekjøtt, skriver Jærbladet.

Dyreholdet ligger i samme område som det dyreholdet der det ble påvist Newcastlesyke i september og der det ble påvist fugleinfluensa høsten 2021. Dette skriver Mattilsynet i en pressemelding fredag kveld.

- Nok en gang står fjørfenæringen i Rogaland i en krevende situasjon. For første gang har vi to svært alvorlige fuglesykdommer i samme område på samme tid, sier Inge Erlend Næsset, direktør for avdeling regelverk og kontroll i Mattilsynet i pressemeldingen.

Mattilsynet ble torsdag varslet om økt dødelighet i dyreholdet. Dyreholdet på cirka 7000 fugler ble avlivet samme kveld for å hindre videre smittespredning og av hensyn til dyrevelferden.

Kilde: Jærbladet, 25. oktober 2022