Doktorgrad

Organisk selen motvirker stressnivået i grisen

Organisk selen fører til en stabil og høy antioksidant-status hos dagens høyt-ytende griser, viser Michaela Falks doktorgradsarbeid. Det anbefales likevel en kombinasjon av organisk og uorganisk selen.

Michaela Falk

E-postadresse: michaela.falk@vetinst.no

Foto: Privat

Michael Falk har undersøkt om den moderne grisens selenbehov har økt, og hvordan uorganisk selen og organisk selen kan motvirke grisens stressnivå.

– Dagens moderne, høyt-ytende griser vokser raskt. Spesielt muskelvevet deres vokser hurtig, samtidig som de trenger mindre fôr per kilogram tilvekst. I tillegg produserer purkene større kull og mer melk til spedgrisene. Dette bidrar til bedre økonomi for bonden, men øker også oksidativt stress i grisens kropp på grunn av økt celleaktivitet, sier hun.

Konsentratet i kolostrum og melk

Falk har sammenlignet den tidligere mest brukte uorganiske selenkilden i grisefôr, selenitt, med den moderne, organiske selenkilden selenometionin (SeMet). Purkene spiste betraktelig mer hvis fôret ble tilsatt SeMet.

– Konsentrasjonen av total selen og selenoprotein P, som er det viktigste selenmolekylet for overførsel av selen til avkom, var signifikant høyere i kolostrum fra purkene som fikk SeMet sammenlignet med dem som fikk selenitt. Selenkonsentrasjonen var høyere i melk fra purker som hadde fått SeMet i fôret, sier Falk.

Er spedgrisens metabolisme klar for organisk selen?

Undersøkelse av blod- og vevsprøver viste at metabolismen hos nyfødte griser ikke er moden nok til å håndtere organisk selen i høy nok grad for et optimalt antioksidant-forsvar i blodplasma. Likevel tydet resultatene på at avkom fra SeMet-fôrete purker hadde et bedre antioksidativt forsvar ved fødsel sammenlignet med de fra purker som fikk selenitt. Og selenkonsentrasjonen var høyere i vev fra avkom fra purker fôret med SeMet.

Selen i slaktegrisens fôr

To ganger fire grupper med slaktegris fikk fôr uten selentilsetning eller med 0.3 mg Se/ kg fôr fra selenitt, selenisert gjær eller ren SeMet.

I blodprøver hos grisene som fikk fôr tilsatt selenitt, tatt ut rett før LPS-injeksjon, så forskerne tydelig oppregulering av selenoproteiner og av et ikke-selen-avhengig protein med antioksidant-virkning.

– I muskelbiopsiene fra slaktegrisene ble det vist at ekspresjon av noen selenogener er avhengig av selentilførsel, men uavhengig av selenkilden, mens noen ikke-selenavhengige gener ble influert av selenkilden som ble fôret, forklarer Falk.

Kombinasjon av uorganisk og organisk selen

Falk mener resultatene fra arbeidet vil være av betydning for fôrindustrien.

– Studien viser at organisk selen støtter en stabil og høyere antioksidant-status hos dagens høyt-ytende griser siden den overføres i en høyere grad til spedgrisene allerede i mors liv, men også via kolostrum, melk og fôr.

Likevel anbefaler Falk en kombinasjon av organisk og uorganisk selen i fôret.

– For å utnytte fordelene med begge selenkildene innenfor den maksimalt tillatte Se-tilsetningen i fôr på best mulig måte, anbefaler vi å kombinere begge kildene i fôret. Dette er også av hensyn til grisens metabolisme og biotilgjengeligheten av selenkildene, sier Falk.

Michaela Falk forsvarte sin avhandling ”Selenium requirement in Norwegian high-yielding pigs” torsdag 28. april ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for produksjonsdyrmedisin.

Hovedveileder: Marianne Oropeza-Moe

Medveiledere: Tore Guel Framstad, Aksel Bernhoft og Brit Salbu

Arbeidet er utført ved NMBU og Veterinærinstituttet.