Yrke og organisasjon

Nytt fra Smådyrpraktiserende veterinærers forening

I januar møttes SVF-styret til et todagers seminar i Veterinærforeningens nye lokaler, der Veterinærforeningens nye president, Bente Akselsen, var engasjert til stede. Mange saker stod på saklisten, og det ble utarbeidet en handlingsplan for 2023.

I likhet med mange andre bransjer for tiden, opplever også vår bransje mangel på arbeidskraft. For få veterinærer har skapt en veterinærkrise. Og det er åpenbart at mangelen på dyrepleiere har stor innvirkning på vår klinikkhverdag. SVF-styret ønsker å delta på seminaret om dyrepleiere på NMBU for å få klarhet i både selve utdanningen, samt det høye frafallet under studiet og i årene etter oppstart i arbeidslivet. Dette er viktig for å prøve å forstå og se løsninger for veien videre.

SVF-medlemmer er automatisk FECAVA/WSAVA medlemmer

Som SVF-medlem er du automatisk medlem i FECAVA (Federation of European Companion Animal Veterinary Associations) og WSAVA (World Small Animal Veterinary Association). FECAVA representerer mer enn 25 000 smådyrveterinærer i 39 europeiske land og WSAVA samler over 200 000 smådyrveterinærer i 126 land og 115 medlemsorganisasjoner.

Som SVF-medlem får du derfor gode medlemsrabatter på kurs og kongresser i regi av FECAVA og WSAVA. WSAVA rullerer på kongressene sine, som holdes vekselsvis i Amerika, Europa/Midtøsten, Afrika og Oseania. I år skal kongressen holdes på vår halvdel av jordkula, og sammenfaller med FECAVA- kongressen i Lisboa 27.-29. september 2023. Derfor er det i år kort vei for å delta på en stor verdenskongress.

SVF-styret har besluttet å delta i år. Vi håper dere slår følge med oss til Portugal. Det faglige programmet er omfattende og holder et høyt, internasjonalt nivå. Dette er en flott anledning til å lære mer, treffe kollegaer fra alle verdens hjørner og ha det hyggelig sammen. Første «super early bird» frist for påmelding er 26. april 2023. Da får du kongressen til halv pris, € 440.

Ta også gjerne en titt på hjemmesidene til de to foreningene. Der finner du mange gode retningslinjer, protokoller og faktaskriv til fri benyttelse.

Har du ønsker for hva vi skal jobbe med i år, eller ris/ros, send oss gjerne en e-post på svf@vetnett.no. Har du ønsker eller innspill til smådyrstoff i Veterinærtidsskriftet, send en e-post til ainaholand@hotmail.com.

Hilsen oss i SVF-styret