Fagaktuelt

Hva er diagnosen?
Hund med tumor i rectum

Julie Robbestad

Veterinær i roterende internship

Kristine Erlandsen

Veterinær GPCert (SAS)

Arne Friestad

Veterinær

Bente Kristin Sævik

Veterinær DiplECVCP, AniCura Jeløy Dyresykehus

Signalement og anamnese

En 5 år gammel golden retriever, intakt hannhund, ble henvist til AniCura Jeløy Dyresykehus på grunn av en tumor i rectum. Fire måneder tidligere hadde eier observert en liten, rød, blodig struktur i eller ved hundens endetarmsåpning. Veterinær ble oppsøkt i forbindelse med at denne strukturen tilsynelatende brast, og hunden ble diagnostisert med en fistulert analsekk. Hunden ble behandlet med et antibiotikum og et NSAID. Ved kontroll ti dager senere hadde hunden friskt blod i avføringen. Anus var rød og irritert, men ingen ytterligere funn ble gjort verken ved klinisk undersøkelse eller ved rektalisering og behandlingen ble seponert.

Etter cirka to måneder blir hunden igjen undersøkt som følge av vedvarende blod i avføringen. Hunden var ellers i god allmenntilstand. Klinisk undersøkelse og rektalisering ble gjentatt uten patologiske funn.

En måned senere viste hunden betydelig forverring. Mengden blod i avføringen hadde tiltatt de siste tre ukene, og hunden hadde begynt å vise tegn til ubehag når den hadde avføring. Under hele forløpet hadde hunden kun fått sitt faste fôr Royal Canin® «Anallergenic» mot antatt allergi og «sensitiv hud» ifølge eier. Hunden fikk for øvrig ingen godbiter eller tilskudd. Hunden hadde avføring to til tre ganger daglig som ble beskrevet som noe hard, kuleformet med normal farge. Ved rektalisering ble det nå påvist en tumor med en stilket basis tilheftet mucosa cirka 2 cm innenfor anus. Tumoren kunne føres helt ut til anus.

Hunden ankom AniCura Jeløy Dyresykehus tre dager senere. Tilleggsspørsmål avdekket at hunden var vaksinert etter gjeldende anbefalinger og aldri hadde vært utenlands.

Klinisk undersøkelse

Klinisk undersøkelse avdekket en kvikk og oppmerksom hund med «body condition score» 3/5. Det ble ikke gjort spesielle funn ved kroppsundersøkelsen bortsett fra ved undersøkelse av anus og ved rektalisering. Anus virket noe svullen, og det var forekomst av rikelig med friskt blod i og omkring rectum. Perianalområdet og analsekker ble undersøkt nøye og var uten avvik. Ved rektalisering ble det påvist en tumor i rectum på cirka 1,5 cm i diameter som kjentes stilket ut. I forbindelse med rektaliseringen prolaberte den fra anus.

Hematochezia, tenesmus og en tumor i rectum kan ha mange differensialdiagnoser (1-3). I dette tilfellet var det sannsynlig at tumoren i rectum kunne forklare både hematochezia og tenesmus.

Diagnostiske undersøkelser

Videre utredning omfattet karakterisering av tumoren og stadiebestemmelse. Det ble tatt en «fine needle biopsy» (FNB) med en 23G kanyle til cytologisk undersøkelse. Tumoren blødde svært lett ved prøvetakningen. Materialet ble fordelt på to objektglass og strøket ut. De cytologiske utstrykene ble farget med en modifisert Wright’s fargemetode (Aerospray, ELITech-Group). I figurene 1, 2 og 3 er representative cytologiske funn gjengitt.

En CT-undersøkelse av abdomen og thorax ble utført for stadiebestemmelse, samt for å kartlegge tumorens lokalisasjon og invasivitet i tarm for vurdering av behandling.

Vurder de kliniske og cytologiske funnene, still en diagnose og foreslå behandling. Se side 102 for den endelige diagnosen og behandlingen.

Figur 1. Representative cytologiske funn fra tumor i rectum. Modifisert Wright’s farging. Objektiv 4x.

Foto: Bente Kristin Sævik

Figur 2 (over). Representative cytologiske funn fra tumor i rectum. Modifisert Wright’s farging. Objektiv 40x.

Foto: Bente Kristin Sævik

Figur 3. Representative cytologiske funn fra tumor i rectum. Modifisert Wright’s farging. Objektiv 20x.

Foto: Bente Kristin Sævik