Navn

Merkedager i april

85 år

Roar Prøsch

27.4

75 år

Øyvind Mjølsnes

1.4

Tore Sivertsen

2.4

Yngve Flåskjer

6.4

Knut R. Frøysedal

6.4

Erling Arnfinn Bleie

29.4

70 år

Karin Irene Olsen

16.4

60 år

Marit Knive

8.4

Lars Erik Olstad

16.4

Rune Myklatun

17.4

Inger Thurmann-Moe

27.4

50 år

Harald Hanssen

5.4

Sigurdur Freyr Sigurdsson

9.4

Mette Ekeland

11.4

Fiona Monks

12.4

Therese Roen Eriksen

16.4

Marianne Jensen Mandelin

16.4

Linda Bakken Bøe

27.4