Yrke og organisasjon

Studentwebinarer om arbeidslivet

Veterinærforeningen hjelper studenter med overgangen til arbeidslivet. Høsten 2022 gjennomførte Jo Bruheim og Sunniva Johanne Bjormo to webinarer for studentene ved hjelp av videoverktøyet Zoom. Målet med videomøtene var å forberede studentene på arbeidslivet.

Jo Bruheim

Veterinær

Sentralstyremedlem i Veterinærforeningen og tidligere leder for Veterinærforeningens studentforening

Sunniva J. Bjormo

Veterinærstudent

Styremedlem og tidligere leder for Veterinærforeningens studentforening

Det første webinaret het «Før midlertidig» og var ment for veterinærstudenter som skal praktisere på midlertidig lisens. Det andre, «Kommende arbeidsliv», ga viderekomne studenter et innblikk i hva som venter når arbeidslivet starter.

Begge webinarene ble kjørt på Zoom med fri invitasjon til alle medlemmer i Veterinærforeningens studentforening. Hovedmålet var å hjelpe til i overgangen fra studentliv til arbeidsliv og vise at Veterinærforeningen er en støttespiller og ressurs til det enkelte medlem uansett fase i både liv og arbeidsliv. Etter at pilotversjonen av webinarene først hadde blitt prøvd ut våren 2022, ble de revidert og utvidet før høstens gjennomføring.

Før midlertidig

Dette webinaret var rettet mot veterinærstudenter som nærmer seg arbeid på midlertidig lisens (veterinær assistenttjeneste). Alle studenter var velkomne til å delta. Se program i tabellen på neste side.

Timeplan

18.00-18.10

Introduksjon

Veterinærforeningen og DNV-S

18.10-18.30

Hvordan og når søke midlertidig lisens for veterinær assistenttjeneste?

Bente Nærland Reve, seniorkonsulent i Mattilsynet

18.30-19.00

Rettigheter og plikter ved utførelse av veterinær assistenttjeneste og hva forventes av veterinær ansvarlig for student.

Ole Aamodt, veterinær i Mattilsynet

19.00-19.15

Oppsummering med Mattilsynet og PAUSE

 

19.15-19.45

Den kliniske veterinærvakten og hverdagen i ambulatorisk praksis

Jo Bruheim, visepresident i Veterinærforeningen

19.45-20.00

PAUSE

20.00-20.30

Lønn og arbeidsvilkår som student og ferdigutdannet veterinær

Christian Tengs, organisasjons- og forhandlingssjef i Veterinærforeningen

20.30-21.00

Avslutning og spørsmål

Alle

Kommende arbeidsliv

Webinaret var ment å gi en kjapp introduksjon til det kommende arbeidslivet for veterinærstudentene. Målgruppen var primært 5.-6. året på studiet. Alle studenter var velkomne til å delta. Se program i tabellen nedenfor.

Støtter studentene: Sunniva Bjormo og Jo Bruheim ønsker at studentene skal være best mulig forberedt på arbeidslivet. 

Timeplan

16.00-16.10

Introduksjon

Jo Bruheim, sentralstyremedlem i Veterinærforeningen

16.10-16.40

Lønn og arbeidsvilkår som ferdigutdannet veterinær. 

Christian Tengs, veterinær og organisasjons- og forhandlingssjef i Veterinærforeningen

16.40-17.00

PAUSE

 

17.00-17.30

Akva: Generelle betingelser, andre godtgjørelser, goder, vaktavtaler/ulempetillegg, kjøregodtgjørelse med mer.

Eline Røislien, veterinær i Mowi og tillitsvalgt i DNV-A

17.30-18.00

Smådyrpraksis: Generelle betingelser, andre godtgjørelser, goder, vaktavtaler med mer.

Sandra Rudaa, veterinær og tillitsvalgt ved Evidensia Oslo Dyresykehus

18.00-18.15

PAUSE

18.15-18.45

Produksjonsdyrpraksis: Klinisk veterinærvakt, beregning av takster, fakturering med mer.

Jo Bruheim, sentralstyremedlem i Veterinærforeningen og vakthavende veterinær ved Støren Veterinærkontor

18.45-19.00

Avslutning, spørsmål og diskusjon

 

Veien videre

Ambisjonen er å arrangere disse to webinarene årlig på senhøsten.

Vi takker for oppmøtet fra både deltakere og foredragsholdere, og ønsker deltakerne lykke til, enten det er på midlertidig lisens eller som nyutdannede.