Yrke og organisasjon

Hunder med korsbåndssykdom søkes til klinisk studie

Kjære kollegaer!

En stor prospektiv, randomisert klinisk studie om behandling av kranial korsbåndsykdom hos små hunder er nå i gang ved Dyresykehuset – smådyr ved Veterinærhøgskolen, NMBU. Studien har som formål å undersøke om konservativ behandling kan gi et tilfredsstillende langtidsresultat hos små hunder med kranial korsbåndssykdom – eller om kirurgi alltid bør anbefales.

Vi søker 60 små hunder med unilateral korsbåndssykdom til denne studien. Hundene må veie mellom 5 og 15 kg, være utvokst og ikke ha annen ortopedisk eller nevrologisk sykdom av klinisk betydning. Vi tar imot henviste pasienter og hunder direkte fra dyreeiere i perioden nov 2022-nov 2024. Studien er etisk godkjent av Mattilsynet. Deltagelse og all behandling hundene mottar i studien er kostnadsfritt for eier.

Europeisk spesialist i kirurgi Elena Regine Moldal, og kirurg Øyvind Stigen under en operasjon ved Dyresykehuset – smådyr.

Foto: Camilla Wiik Gjerdrum, NMBU.

Studiens forløp:

Hundene vil ved første besøk hos oss gjennomgå klinisk undersøkelse, vektmåling, kinetisk ganganalyse, måling av lårmuskulatur og goniometri knær, samt MR og røntgen av knær. Hundene blir videre randomisert inn i én av to behandlingsgrupper:

 • Ikke-kirurgisk gruppe: Aktivitetsrestriksjon, smertebehandling, vektkontroll og fysioterapi.

 • Kirurgisk gruppe: Tibial plateau leveling osteotomy (TPLO) utføres i tillegg til den ikke-kirurgiske behandlingen nevnt over.

Alle hunder vil gjennomgå et standardisert rehabiliteringsforløp med regelmessige fysioterapitimer i seks måneder. Oppfølgingstidspunkter for klinisk reevaluering og røntgen er henholdsvis 6, 12, 26 og 52 uker etter oppstart. Individer som ikke responderer tilfredsstillende på sin behandling i ikke-kirurgisk gruppe blir tilbudt TPLO. Individer som ikke responderer tilfredsstillende i kirurgisk gruppe tilbys artroskopi.

Lillan Kjærnsmo er autorisert dyrepleier og rehabiliteringsterapeut ved Dyresykehuset -smådyr og vil følge pasientene i studien gjennom rehabiliteringsperioden.

Foto: Nathalie Bjørneby, NMBU.

Link til hjemmeside for mer informasjon:
 https://www.nmbu.no/dyresykehuset/smadyr/klinikken/aktuelt/node/46330

Tusen takk for samarbeidet!

Kontaktinformasjon for henvisende veterinærer og dyreeiere: korsband@nmbu.no

Forskergruppen:

 • Eva-Marie Ravn-Mølby
  DVM, Stipendiat, NMBU

 • Tuva Holt Jahr
  DVM, Stipendiat, NMBU

 • Elena Regine Moldal
  BVM&S, PhD, DiplECVS (kirurgi), NMBU

 • Andreas Lervik
  PhD, DiplECVAA (anestesi), NMBU

 • Gudrun Seeberg Boge
  DVM, PhD, Legemiddelverket

 • Annika Bergström
  DVM, PhD, DiplECVS (kirurgi), SLU og Anicura

 • Karolina Engdahl
  DVM, PhD, SLU

 • Lillan Kjærnsmo
  Dyrepleier og rehabiliteringsterapeut, NMBU