Nyheter

Veterinærer i media

Tjener seg rik på pus

—Jeg er først og fremst en dyremann, sier veterinær Ole Frøland. Her sammen med en hellig birma, et eksempel på kattens økte status.

Foto: Staale Wattø, Sunnmørsposten

Det er mulig å tjene store penger som veterinær. Daglig leder og veterinær Ole Frøland ved Ålesund dyresykehus sier til Sunnmørsposten at det har vært en trend der veldrevne klinikker har blitt kjøpt opp av større konsern.

I 2021 solgte han livsverket Ålesund dyresykehus til den danske kjeden Empet. Frøland er fortsatt daglig leder, og har tenkt å være det ett års tid til før han begynner å trappe ned. Han har beholdt selskapet Ålesund dyreklinikk. Det er et privat investeringsselskap som eier bygningsmassen der veterinærkontoret holder til i Spjelkavika i Ålesund kommune i Møre og Romsdal fylke.

I 2021 ble det tatt ut et utbytte på 8,5 millioner kroner fra Ålesund dyresykehus. Frølands investeringsselskap Ålesund dyreklinikk hadde 120 millioner i finansinntekter, og et resultat før skatt på 115 millioner kroner. Egenkapitalen i selskapet er på 163 millioner.

Frøland bekrefter overfor Sunnmørsposten at han har blitt en holden mann og at det har kostet blod, svette og tårer. Han sier det har vært veldig mye arbeid, dag og natt.

I dag arbeider det fem veterinærer, ni assistenter og seks i deltidsstillinger i Ålesund dyresykehus, bedriften som ble startet hjemme i kjelleren hos Frøland i 1998. Målet er å ansette flere når dagens klinikk på 550 kvadratmeter blir utvidet med 950 ekstra kvadratmeter.

De siste årene har klinikken omsatt for i overkant av 30 millioner kroner, og driftsresultatet har vært på 12,1 og 11,3 millioner i 2020 og 2021. Det gir en driftsmargin på solide 38,3 prosent i 2021.

At et av våre mest populære kjæledyr, katten, har fått en helt annen status de siste 20 årene har bidratt til økt omsetning hos veterinærene. Frøland sier til Sunnmørsposten at katten i dag er et familiemedlem, og da er betalingsviljen større.

Kilde: Sunnmørsposten 9. desember 2022

Rapport viser regelbrudd i halvparten av svinebesetningene

Mattilsynet har inspisert 582 svinebesetninger for å kartlegge hvordan norske griser har det. Konklusjonen er at for mange svinebesetninger har mangler, skriver Nationen.

Administrerende direktør i Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal, sier det ikke er godt nok når det er regelverksbrudd i mer enn halvparten av svineholdene. Sluttrapporten fra «Nasjonal tilsynskampanje om velferd for svin 2021–2022» dokumenterer at 56 prosent av besetningene hadde ett eller flere regelbrudd.

Ofte gjaldt regelbruddene for lite rotemateriale og strø, og for dårlig oppfølging av syke og skadde dyr. Det ble i løpet av tilsynene varslet 168 vedtak og fire hastevedtak.

Mattilsynet understreker at det er store forskjeller innad i svinenæringen. Noen driver godt, og langt over dagens regelverk, mens andre har for store regelbrudd.

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) forventer at svinenæringen tar grep etter funnene som kommer frem i rapporten. Hun mener det er bra å se at det ikke er funnet regelbrudd ved veterinærers legemiddelbruk knyttet til kastrering av gris.

Kilde: Nationen, 17. januar 2023

Flere påviste tilfeller av tuberkulosesmitte

Folkehelseinstituttet samarbeider med kommuneoverlegen i aktuell kommune for å undersøke funn av tuberkulosesmitte hos seks personer i Rogaland fylke. Personene ble prøvetatt (IGRA-prøve) etter funn av storfetuberkulose (Mycobacterium bovis) hos ei ku som ble slaktet i november 2022.

Mattilsynet skriver på sin nettside at det i desember 2022 ble påvist storfetuberkulose i et dyrehold med storfe i Suldal i Rogaland. Ett storfe i et kontaktdyrehold i Masfjorden i Vestland har testet positivt for smitte.

Påvisningen av storfetuberkulose hos storfe i Norge i november var første påvisning på mange år. I forbindelse med smittesporingen følges personer som har hatt kontakt med kua nøye opp.

Kilder: Folkehelseinstituttets nettside, https://www.fhi.no/nyheter/2023/paviste-tilfeller-av-tuberkulose/, 15. februar 2023 og Mattilsynets nettside, https://www.mattilsynet.no/dyr/dyresykdommer/tuberkulose/pavist-storefetuberkulose, 18. januar 2023