Navn

Merkedager i februar

75 år

Ola Lysbakken

14.2

70 år

Torbjørn Sundet

6.2

Terje Fjeldaas

13.2

Petter Myhre

15.2

Dag-Eirik Erdal

18.2

Ole O. Julsrud

20.2

60 år

Synnøve Hodneland

4.2

Lars-Erik Lundblad Rondestveit

11.2

Sherryl Spencer

11.2

Line Taugbøl

18.2

Karin Johnsen

24.2

Margunn Tvedten

24.2

Erling Frivold

26.2

Hege Hellberg

26.2

Solveig Grøndahl

28.2

50 år

Oddvar Enerstvedt

8.2

Arild Magnus Jøssund

11.2

Svein Stueland

22.2