Nyheter

Veterinærer i media

Nei til obligatorisk ID-merking av katt

Stortingsflertallet er imot lovpålagt ID-merking av katt.

Illustrasjonsfoto: iStockphoto

Stortinget stemte 9. januar ned et representantforslag fra Venstre om å innføre lovpålagt ID-merking av katt. Dyrebeskyttelsen Norge mener landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) ikke tar dødeligheten hos hjemløse katter på alvor.

– Dødeligheten hos hjemløse dyr er så høy at landbruks- og matminister Geir Pollestad må komme med tiltak som ivaretar velferden hos dyrene, sier Åshild Roaldset, daglig leder og veterinær i Dyrebeskyttelsen Norge i en pressemelding.

Stortinget stemte over representantforslaget fra Alfred Jens Bjørlo, André N. Skjelstad, Grunde Almeland og Ingvild Wetrhus Thorsvik lagt frem av Venstre i fjor sommer. Saken ble behandlet av næringskomiteen før jul, og flertallet stemte forslaget ned.

Stortingets flertall fulgte næringskomiteens innstilling: 89 representanter i Stortinget stemte for næringskomiteens innstilling, 19 mot.

I Stortinget 9. januar gikk både Une Bastholm (MDG) og Ola Elvestuen (V) inn for ID-merking av katt, mens landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) sa at velferd hos katter ville bli omtalt i den kommende dyrevelferdsmeldingen i 2024. Regjeringen prioriterer lovpålagt ID-merking av hund parallelt med ny dyrevelferdsmelding.

Samtlige 18 skriftlige høringsuttalelser fra fagmiljøer og interessegrupper støttet Venstres representantforslag, blant dem Den norske veterinærforening.

Kilder: NTB Kommunikasjon, pressemelding, 9. januar 2024 og Stortingets nettside, 11. januar 2024

Ringorm påvist i Trøndelag

Ringorm er en smittsom soppinfeksjon i huden.

Foto: Mattilsynet

Det er påvist ringorm på storfebesetninger i Trøndelag. I tillegg er flere kontaktbesetninger i ulike kommuner båndlagt.

Ringorm er påvist i 16 dyrehold i kommunene Verdal (11), Inderøy (2), Steinkjer (1), Levanger (1), Ørland (1).

Smittekontakter er påvist i 7 dyrehold i kommunene Steinkjer (1), Indre Fosen (2), Inderøy (2), Ørland (1) og Levanger (1). Mattilsynet har fattet vedtak om båndlegging på både smitta dyrehold og kontaktdyrehold.

De første tilfellene av smitte i Trøndelag ble oppdaget mai i fjor. Mattilsynet oppfordrer alle storfeholdere og andre aktører i storfemiljøet til å følge nøye med, og til å kontakte veterinær eller Mattilsynet hvis de har spørsmål eller ser tegn på ringorm i storfebesetninger.

Ringorm er en smittsom soppinfeksjon i huden. Det er en zoonose som kan smitte fra dyr til mennesker. Likevel foretrekker denne ringormtypen (Trichophyton verrucosum) å slå seg ned på dyr, heller enn mennesker.

Kilde: Mattilsynets nettside, faglig oppdatert, 11. januar 2024

Avliving kan påvirke selvmordstanker blant veterinærer

Å avlive dyr ofte har sammenheng med selvmordstanker hos veterinærer, ifølge en ny studie (NORVET-studien) blant veterinærer i Norge.

Det skriver Helene Seljenes Dalum, veterinær, ph.d., forsker ved Legeforskningsinstituttet, i et innlegg i spalten «Forskning viser at…» i DN.

Alle som har dyr, vet at det kan være tungt å ta farvel når dyret avlives. Dyrene er ofte blitt familiemedlemmer, og eierne kan ha sterke følelser av sorg, skyld og tap. Slike opplevelser kan også påvirke de som utfører avlivingen, nemlig veterinærene.

Både norske og internasjonale studier har vist at veterinærer er en yrkesgruppe med høy selvmordsrate. Vi har tidligere funnet at hver tredje veterinær har tenkt at livet ikke er verdt å leve.

Kilde: DN, 6. januar 2024