Nyheter

Nytt fra Veterinærforeningen

Regjeringen vil bedre veterinærtjenestene i distriktene

Tar grep: Landbruks- og matminister Geir Pollestad foreslår målrettede tiltak for å styrke veterinærdekningen.

Foto: Torbjørn Tandberg

Regjeringen har foreslått å sette av midler i budsjettet for 2023, samt i 2024, på til sammen 9,3 millioner kroner til konkrete tiltak for å bedre veterinærtjenestene. I 2023 leverte en arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- og matdepartementet en grundig rapport om tilgangen på veterinærtjenestene, der de anbefalte en rekke tiltak for å bedre situasjonen.

– Rapporten peker på at mange veterinærstudenter ønsker å jobbe i produksjonsdyrpraksis i Distrikts-Norge, men at de savner faglig veiledning, kollegialt fellesskap og trygge rammer. Nå skal vi etablere en mentorordning for å dekke dette behovet, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad i en pressemelding.

Det er Den norske veterinærforening som får i oppdrag å bygge opp mentorordningen. – Vi er stolte over å få ansvaret for å bygge opp en slik ordning, sier president i Veterinærforeningen, Bente Akselsen.

Regjeringen har foreslått å tildele Den norske veterinærforening 4,3 millioner kroner i 2023 for å starte prosjektet. Det er tilrådt å sette av fem millioner kroner til i 2024 for å videreutvikle tiltakene.

Prosjektet er i første omgang ment å gå over to-tre år. Det vil bidra til at studenter og veterinærer som ønsker produksjonsdyrpraksis, samt å delta i veterinærvakten, får dyktige mentorer i distriktene, slik at de vil være best mulig rustet. Veterinærforeningen forventer at dette vil bli en permanent ordning, skriver de på sin nettside.

Opplegget gjør at Veterinærforeningen kan hjelpe kommuner med rekruttering til veterinærvakten der det er behov. Prosjektet skal også dekke inseminasjonskurs for veterinærstudenter som ønsker å arbeide i produksjonsdyrpraksis.

Den norske veterinærforening skal i dette prosjektet utrede, opprette og etter hvert administrere de nevnte tiltakene. Dette vil være i tett dialog med aktører som NMBU Veterinærhøgskolen, Bondeorganisasjonene, Geno, Statsforvalteren og kommunene.

Frauke Becher: Kilder: Veterinærforeningens nettside 30. november 2023 og Landbruks- og matdepartementets nettside, 30. november 2023.

Christian Tengs er fungerende generalsekretær

Organisasjons- og forhandlingssjef Christian Tengs vil fungere som generalsekretær i Veterinærforeningen ut mars 2024 etter at Margrethe Brantsæter sluttet i stillingen i desember 2023. Sentralstyret jobber med ansettelse av ny generalsekretær. Veterinærforeningen takker Margrethe Brantsæter for innsatsen og ønsker henne lykke til videre.

Frauke Becher: Kilder: Veterinærforeningens nettside 18. desember 2023 og nyhetsbrev 10. januar 2024.

Veterinærforeningen presenterte e-resept for departementet

Veterinærforeningen har inngått en intensjonsavtale med Apotekforeningen for å utrede en felles e-reseptløsning for veterinære legemidler. Det felles forslaget til elektronisk reseptløsning ble lagt frem for Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 1. desember 2023.

— Mange av våre medlemmer er utålmodige når det gjelder å få på plass en e-reseptløsning. Det er vi glade for, sier Camilla Larsen, fagsjef i Veterinærforeningen.

En e-reseptløsning er nødvendig for å sikre riktigere legemiddelbruk og trygg formidling til dyreeier. Mindre manuelt arbeid gir mer tid til pasienten hos veterinær og bedre rådgivning i apotekene. Bedre datakvalitet på rapportering og kontroll på matproduserende dyr, gir styrket matsikkerhet.

Veterinærforeningen samarbeider med Animalia og DyreID som deltok da løsningen ble presentert for HOD.

Frauke Becher: Veterinærforeningens nettside, 7. desember 2023