Doktorgrader

Hoggormbitt kan gi hunder hjerte- og nyreskader 5/2022

Doktorgrader Hoggormbitt kan gi hunder hjerte- og nyreskader Funnene i Hannah Harjens doktorgradsavhandling viser viktigheten av å oppsøke veterinær hvis man mi…

Miljøgifter kan forårsake skadelige effekter på nevroutvikling 5/2022

Doktorgrader Miljøgifter kan forårsake skadelige effekter på nevroutvikling Doktorgradsarbeidet til Ajay Yadav viser at en humanrelevant blanding av persistente…

Videreutvikling av Response Surface Pathway design 5/2022

Doktorgrader Videreutvikling av Response Surface Pathway design Trond Holands doktorgradsarbeid konkluderer med at den videreutviklede forskningsmetodologien Re…

Genetisk mottakelighet for skrantesyke hos norske hjortedyr 5/2022

Doktorgrader Genetisk mottakelighet for skrantesyke hos norske hjortedyr Mariella E. Güere Calderón konkluderer i sitt doktorgradsarbeid med at mange norske hjo…

Utvikling av nytt narkoseregime 4/2022

Doktorgrader Utvikling av nytt narkoseregime I sitt doktorgradsarbeid har Andreas Lervik undersøkt fysiologiske effekter av total intravenøs anestesi hos gris. …

Danner grunnlag for bedre sykdomskontroll i kenyansk oppdrettsnæring 4/2022

Doktorgrader Danner grunnlag for bedre sykdomskontroll i kenyansk oppdrettsnæring Doktorgradsarbeidet til Isaac Rumpel Mulei konkluderer med at infeksiøs pankre…

Insektmel i fôret kan forbedre laksens tarmhelse 4/2022

Doktorgrader Insektmel i fôret kan forbedre laksens tarmhelse Doktorgradsarbeidet til Yanxian Li viser at insektmel er en god protein- kilde for atlantisk laks.…