Doktorgrader

PRV-1 er trolig avgjørende for utvikling av svarte flekker i laksefileten 7/2022

Doktorgrader PRV-1 er trolig avgjørende for utvikling av svarte flekker i laksefileten Blødningsforandringer i laksens muskulatur kan over tid utvikle seg til k…

Fjøsmøkk beskytter mus mot tarmkreft 7/2022

Doktorgrader Fjøsmøkk beskytter mus mot tarmkreft Henriette Arnesen har i sitt doktorgradsarbeid funnet at forsøksmus som får leve i et fjøsmiljø, utvikler en m…

Ny kunnskap om luftveisinfeksjoner hos gris 7/2022

Doktorgrader Ny kunnskap om luftveisinfeksjoner hos gris Miriam Cohen konkluderer i sitt doktorgradsarbeid med at alvorlige utbrudd av luftveisinfeksjoner hos n…

Sykdom endrer signalsystemer i grisehjernen og endrer sosial atferd 6/2022

Doktorgrader Sykdom endrer signalsystemer i grisehjernen og endrer sosial atferd Signalsystemene i hjernen endres hos syke griser. Dette kan påvirke den sosiale…

Å fôre grisen med gjær fra trær kan fremme sunne tarmbakterier 6/2022

Doktorgrader Å fôre grisen med gjær fra trær kan fremme sunne tarmbakterier Gjær fra norske grantrær, som proteinkilde i grisefôret, kan ha en positiv innvirkni…

Regnbueørreten har utviklet strategier for effektiv antistoffrespons 6/2022

Doktorgrader Regnbueørreten har utviklet strategier for effektiv antistoffrespons Sofie Navelsaker Thommessens konkluderer i sitt doktorgradsarbeid med at regnb…

CMS er en smittsom sykdom 6/2022

Doktorgrader CMS er en smittsom sykdom CMS er en overførbar sykdom som kan gi alvorlig og typisk hjertebetennelse hos atlantisk laks i oppdrett, ikke bare hos s…

Hoggormbitt kan gi hunder hjerte- og nyreskader 5/2022

Doktorgrader Hoggormbitt kan gi hunder hjerte- og nyreskader Funnene i Hannah Harjens doktorgradsavhandling viser viktigheten av å oppsøke veterinær hvis man mi…

Miljøgifter kan forårsake skadelige effekter på nevroutvikling 5/2022

Doktorgrader Miljøgifter kan forårsake skadelige effekter på nevroutvikling Doktorgradsarbeidet til Ajay Yadav viser at en humanrelevant blanding av persistente…

Videreutvikling av Response Surface Pathway design 5/2022

Doktorgrader Videreutvikling av Response Surface Pathway design Trond Holands doktorgradsarbeid konkluderer med at den videreutviklede forskningsmetodologien Re…

Genetisk mottakelighet for skrantesyke hos norske hjortedyr 5/2022

Doktorgrader Genetisk mottakelighet for skrantesyke hos norske hjortedyr Mariella E. Güere Calderón konkluderer i sitt doktorgradsarbeid med at mange norske hjo…

Utvikling av nytt narkoseregime 4/2022

Doktorgrader Utvikling av nytt narkoseregime I sitt doktorgradsarbeid har Andreas Lervik undersøkt fysiologiske effekter av total intravenøs anestesi hos gris. …