Nyheter

Nytt fra Veterinærforeningen 4/2024

Nyheter Nytt fra Veterinærforeningen Satsning på veterinærer, det er fortsatt et stykke igjen - Veterinærforeningen er glad for at regjeringen ser behovet for å…

Veterinærer i media 3/2024

Nyheter Veterinærer i media Fiskehelserapporten 2023: Derfor døyr oppdrettsfisken Ingunn Sommerset og Edgar Brun ved Veterinærinstituttet har stått sentralt i a…

Veterinærer i media 2/2024

Nyheter Veterinærer i media Når omdømmet faller i fisk Økt dødelighet: Det er ingen nedgang i dødeligheten i oppdrettsnæringen i 2023, sier Edgar Brun, Veterinæ…

Nytt fra Veterinærforeningen 2/2024

Nyheter Nytt fra Veterinærforeningen Prosjektleder er ansatt i mentorprosjektet Glad: Hilde Lyby Wærp gleder seg til å arbeide med mentorordningen i regi av Vet…

Veterinærer i media 1/2024

Nyheter Veterinærer i media Nei til obligatorisk ID-merking av katt Stortingsflertallet er imot lovpålagt ID-merking av katt. Illustrasjonsfoto: iStockphoto Sto…

Nytt fra Veterinærforeningen 1/2024

Nyheter Nytt fra Veterinærforeningen Regjeringen vil bedre veterinærtjenestene i distriktene Tar grep: Landbruks- og matminister Geir Pollestad foreslår målrett…

Veterinærer i media 9/2023

Nyheter Veterinærer i media Lakselusutbrudd i islandsk oppdrettsanlegg er en «velferdskatastrofe» Faksimile av reportasje om lakselus-utbrudd på Island, Guardia…

Nytt fra Veterinær­foreningen 9/2023

Nyheter Nytt fra Veterinær-foreningen Nedgang i antibiotikabruk til dyr i Europa Det er en god nyhet at antibiotikabruken til produksjonsdyr synker kraftig. En …

Veterinærer i media 8/2023

Nyheter Veterinærer i media Samfunnet skriker etter veterinærer. Regjeringen bygger ned Anne Storset ønsker å opprettholde et opptak på 90 veterinærstudenter hv…

Nytt fra veterinærforeningen 8/2023

Nyheter Nytt fra veterinærforeningen Kraftig styrking av veterinærtjenester må til Å sikre tilgangen til veterinærtjenester og styrke dyrevelferdsarbeidet er he…

Veterinærer i media 7/2023

Nyheter Veterinærer i media Afrikansk svinepest påvist hos villsvin i Sverige Mattilsynet og Veterinærinstituttet er klar med beredskapsplaner dersom afrikansk …

Nytt fra Veterinærforeningen 7/2023

Nyheter Nytt fra Veterinærforeningen Reduksjonen i antibiotika til norske dyr fortsetter NORM-VET-rapporten for 2022: Viser laveste registrerte antibiotikaforbr…