Nyheter

Veterinærer i media 2/2023

Nyheter Veterinærer i media Tjener seg rik på pus —Jeg er først og fremst en dyremann, sier veterinær Ole Frøland. Her sammen med en hellig birma, et eksempel p…

Nytt fra Veterinærforeningen 2/2023

Nyheter Nytt fra Veterinærforeningen Storfetuberkulose påvist - ber veterinærer være oppmerksomme Storfetuberkulose er igjen påvist i Norge. Illustrasjonsfoto M…

Veterinærer i media 1/2023

Nyheter Veterinærer i media Dvergbendelorm påvist på elg Elglunge med åpnet parasittblære av Echinococcus canadensis (G10) og lukket blære (blå pil). Foto: Matt…

Nytt fra veterinærforeningen 1/2023

Nyheter Nytt fra veterinærforeningen Veterinærforeningen advarer mot utvidet eierinseminasjon på storfe Veterinær Anders Avdem inseminerer. Foto: Veterinærforen…

Veterinærer i media 9/2022

Nyheter Veterinærer i media Dom fra lagmannsretten om avl på cavalier king charles spaniel kan bli anket Saken som er behandlet i Lagmannsretten handler om avl …

Nytt fra Veterinærforeningen 9/2022

Nyheter Nytt fra Veterinærforeningen Gleder seg til presidentvervet Nyvalgt president: Bente Akselsen skal lede Veterinærforeningen de neste to årene. Foto: Fra…

Lagmannsretten har avsagt dom i hundeavlssaken 9/2022

Nyheter Lagmannsretten har avsagt dom i hundeavlssaken Norsk Bulldog Klubb og tre navngitte oppdrettere av rasen bulldogg er frifunnet. Norsk Kennel Klub er fri…

Veterinærer i media 7/2022

Nyheter Veterinærer i media To nye veterinærer på vei til Vesterålen Samarbeid: Berit Hansen jobber sammen med kolleger og kommunen for å få flere veterinærer t…

Nytt fra Veterinærforeningen 7/2022

Nyheter Nytt fra Veterinærforeningen Veterinærforeningens innspill til stortingsmelding om dyrevelferd Stortingsmeldingen om dyrevelferd skal legges frem i 2023…

Veterinærer i media 6/2022

Nyheter Veterinærer i media Pris til dyrleger i Engerdal Fem ansatte: Fem dyktige kvinner sørger for at store og små dyr i Engerdal og omegn har tilgang på hjel…

Nytt fra Veterinærforeningen 6/2022

Nyheter Nytt fra Veterinærforeningen Veterinærforeningen deltar i arbeidsgruppe om veterinærtjenester Ellef Blakstad er Veterinærforeningens representant i arbe…

Veterinærer i media 5/2022

Nyheter Veterinærer i media Uholdbart uten veterinærvakt Bonde Olav Bakken (t.v.) og veterinær Stig Østgård mener det er helt avgjørende å sikre veterinær vaktt…