Nyheter

Nytt fra Veterinærforeningen 3/2022

Nyheter Nytt fra Veterinærforeningen Sandra Borch roste veterinærene Foto: Torbjørn Sandberg - For en politiker er det gull verdt med aktører som evner å komme …

Veterinærer i media 2/2022

Nyheter Veterinærer i media Kvinnene leder fiskehelseskapet Veso Vikan Tospannet Hilde Sloot Bjøru og Lasse Tyldum leder Veso Vikan fra hver sin side av Atlante…

Nytt fra Veterinærforeningen 2/2022

Nyheter Nytt fra Veterinærforeningen Stortinget fremskynder dyrevelferdsmelding til 2023 Den annonserte dyrevelferdsmeldingen fra Regjeringen er blitt fremskynd…

Veterinærer i media 1/2022

Nyheter Veterinærer i media Veterinærer i Norge sliter. Det viser den første vitenskapelige studien av yrkesgruppen i Norge. Helene Seljenes Dalum er veterinær …

Helene Seljenes Dalum

Nytt fra Veterinærforeningen 1/2022

Nyheter Nytt fra Veterinærforeningen Øker fagforeningsfradraget med 50 prosent i 2022 Fra 2022 økes fagforeningsfradraget med 50 prosent til 5 800 kroner. Det b…

Veterinærer i media 9/2021

Nyheter Veterinærer i media Høypatogen fugleinfluensa (H5N1) påvist i norsk fjørfebesetning For første gang er det påvist høypatogen fugleinfluensa i Norge i en…

Nytt fra Veterinærforeningen 9/2021

Nyheter Nytt fra Veterinærforeningen Veterinærforeningen mener rullerende biomasse er uforsvarlig Veterinærforeningen mener oppdrettsfiskens helse og velferd må…

Veterinærer i media 7/2021

Nyheter Veterinærer i media Offisiell åpning av Veterinærbygningen i Ås Dronning Sonja var til stede da den nye Veterinærbygningen på Campus Ås ble offisielt åp…

Nytt fra Veterinærforeningen 7/2021

Nyheter Nytt fra Veterinærforeningen Veterinærdekning og -vakt er i en kritisk fase Dyrevelferd og veterinærdekning: Etter høstens valg ser Veterinærforeningen …

Nytt fra Veterinærforeningen 8/2021

Nyheter Nytt fra Veterinærforeningen Veterinærkrisen må løses Generalsekretær Marie Modal overleverte Veterinærforeningens innspill til næringskomitéen på Stort…

Veterinærer i media 6/2021

Nyheter Veterinærer i media Veterinærlegende heidra med minnestein Berent Eriksen Aakre har blitt gløymd i lokalhistoria, men no har den første nordmannen som t…

Nytt fra Veterinærforeningen 6/2021

Nyheter Nytt fra Veterinærforeningen God samtale om forberedelse til neste pandemi Dialogen mellom Line Vold og Espen Nakstad på Arendalsuka ga et innsiktsfullt…