Nyheter

Lagmannsretten har avsagt dom i hundeavlssaken

Norsk Bulldog Klubb og tre navngitte oppdrettere av rasen bulldogg er frifunnet. Norsk Kennel Klub er frifunnet for avl på denne rasen. Lagmannsretten opprettholder forbud mot avl på cavalier king charles spaniel. Norsk Kennel Klub, Norsk Cavalierklubb og tre navngitte oppdrettere av rasen er dømt for brudd på dyrevelferdsloven § 25.

Borgarting lagmannsrett har 18. november 2022 avsagt dom i «Hundeavlsaken.» Dommen fastslår at det er i strid med dyrevelferdsloven å drive avl på hunderasen cavalier king charles spaniel. For rasen engelsk bulldogg mener lagmannsretten at bevisene ikke er tilstrekkelig til å opprettholde tingrettens forbud mot avl.

Lagmannsrettsdommen kan ankes og vil ikke være rettskraftig før det er avgjort om dommen ankes. Hvis dommen ankes til Høyesterett, er den først rettskraftig når ny dom foreligger. Hvis dommen blir stående, gjelder den kun direkte for Norsk Kennel Klub, Norsk Cavalierklubb og de tre saksøkte oppdretterne.

Veterinærforeningen presiserer at veterinærer fortsatt skal tilby god hjelp til alle dyr som trenger behandling, uavhengig av rase og tilstand. Veterinærforeningen vil se nærmere på tjenester som konkret bidrar inn i avlsarbeid, som for eksempel inseminering, uttak for genetisk testing og avtaler med Norsk Kennel Klub.

– Etter å ha gjennomgått dommen og lovverket, vil vi komme med anbefalinger til våre medlemmer, skriver Veterinærforeningen på sin hjemmeside. Medlemmer som er usikre på det juridiske, kan kontakte Veterinærforeningen.

– Vi har lenge ment at all fremtidig avl må være basert på forskning og vitenskap, og regulert av lover og retningslinjer. Derfor er arbeidet med de to nye forskriftene (obligatorisk ID-merking av hunder og forskrift om hundeavl) svært viktig, sier leder i Smådyrpraktiserende veterinærers forening, Hilde Røssland.

Frauke Becher. Kilde: Veterinærforeningens nettside, www.vetnett.no, 21. november 2022