Yrke og organisasjon

Kontingent og abonnement NVT 2023

Representantskapet har vedtatt at kontingenten i 2023 er uforandret kr. 6 540. I tillegg innkreves av ordinære medlemmer kr. 300 i lokalforeningskontingent. Abonnementet på Norsk veterinærtidsskrift i 2023 er uforandret kr. 1 680 per år. Kontingent studenter blir i 2023 uforandret på 990 kroner. Kontingent pensjonister som vedtatt på representantskapsmøtet blir uforandret i 2023 kr. 1 635 (dette inkluderer tidsskriftet).

Skattefradrag for fagforeningskontingent

For 2022 er fradraget per dags dato kr. 5 800.-, i statsbudsjettet for 2023 er det foreslått å øke fradraget til kr. 7 700.-.

2022

2022

2023

2023

Kategori

Kontingent

Abonnement

Kontingent

Abonnement

Ordinær medlemskontingent

6 540

1 680

6 540

1 680

Ektefellemedlemmer

6 540

0

6 540

0

Norske veterinærer i annet enn nordisk land

0

1 680

0

1 680

Medlem utenfor Norden

1 635

1 680

1 635

1 680

Medlem med redusert kontingent

1 635

1 680

1 635

1 680

Stipendiater

1 635

1 680

1 635

1 680

1-års medlemmer

990

1 680

990

1 680

Studentmedlemmer

990

0

990

0

Pensjonistmedlemmer

1 635

0

1 635

0

Abb pensj medl/ikke medl

0

1 680

0

1 680

Nordiske abonnenter

0

1 980

0

1 980

Abonnenter utenom Norden

0

2 500

0

2 500

§ 7 Utmelding

Utmelding må skje skriftlig til sekretariatet innen 30. november eller 31. mai for å gjelde fra og med neste halvår.

Enklere å forbli medlem ved flytting i Norden

Flytter du fra Norge til et annet nordisk land, er det smart å melde seg inn i dette landets veterinærforening og samtidig beholde medlemskapet i Den norske veterinærforening.

Beslutningen som gjør dette mulig er tatt av de nordiske veterinærforeningenes presidenter og generalsekretærer. Ordningen gjelder for medlemmer som tar arbeid (praksis) i annet nordisk land.

Forenklingen betyr at medlemmer i Den norske veterinærforening som flytter til et annet nordisk land kan melde seg inn i dette landets veterinærforening og samtidig fortsette som medlem i Den norske veterinærforening til gunstige betingelser.

I praksis betyr dette at du kan flytte til for eksempel Sverige, melde deg inn i den svenske foreningen på vanlige betingelser og oppnå fulle rettigheter. Samtidig kan du opprettholde medlemskapet i Den norske veterinærforening uten å betale medlemskontingent.

Abonnement på Norsk veterinærtidsskrift betales til ordinær pris.

Utmelding som ordinært medlem i Den norske veterinærforening kan skje umiddelbart når bekreftelse på innmelding i annen nordisk veterinærforening foreligger. Veterinærforeningen anbefaler alle som flytter til et annet nordisk land å melde seg inn i landets veterinærforening.

Redusert kontingent ved fødselspermisjon

Representantskapet vedtok enstemmig at medlemmer som er i/skal i fødselspermisjon etter søknad kan få redusert kontingent med inntil 75 prosent inntil to halvårlige terminer. Abonnement på Norsk veterinærtidsskrift betales med vanlig pris. Medlemmer opprettholder dermed alle fordeler under permisjonen.

Redusert kontingent ved lavere lønn

Medlemmer i Veterinærforeningen kan få redusert kontingenten med inntil 75 prosent ved lav lønn.

Medlemmer som har alminnelig inntekt lavere enn 400 000 kroner ved siste ligning, eller kan dokumentere tilsvarende lav inntekt på annen måte, kan etter søknad, få redusert kontingenten med 75 prosent. Medlemmer som er berettiget til redusert kontingent kan delta på Veterinærforeningens kurs til studentpris. Reduksjonen gjelder for ett år av gangen. Abonnement på Norsk veterinærtidsskrift er unntatt fra ordningen.

Redusert kontingent ved utenlandsopphold

Medlemmer i Veterinærforeningen som oppholder seg i utland utenfor Norden i mer enn seks måneder kan ved søknad få redusert kontingenten med inntil 75 prosent.

Redusert kontingent for stipendiatene/internships

Representantskapet har enstemmig vedtatt å redusere kontingenten for utdanningsstillinger som stipendiater, residencies og internships (tidsbegrensede opplæringstillinger) på høgskoler og universiteter i Norge.