Portrettet

Jeg har ikke angret et sekund på å bli fiskeveterinær 3/2020

Tekst og foto: Trond Schieldrop Fra barnsbein av var Arve Nilsen fast bestemt på å bli dyrlege. Han vokste opp på gård med melkekyr, sau, høns, slaktegris og ka…

Trond Schieldrop

”Det e hær e hør tell” 4/2020

Tekst og foto: Trond Schieldrop Veterinær Kari Anne Bøkestad Andreassen var ordfører i Vevelstad kommune forrige valgperiode, og hun møtte som vararepresentant …

Trond Schieldrop

Stoisk ro, nøktern og medmenneskelig 5/2020

Tekst og bilder: Trond Schieldrop Med stoisk ro og nøkternhet har Line Vold (53) i Folkehelseinstituttet (FHI) jevnlig rapportert om covid-19 på regjeringens pr…

Trond Schieldrop

Førstehåndskunnskap om oppdrettsnæringen og Mattilsynet 7/2020

Janne Kandal (37) begynte som førsteinspektør i Mattilsynet innen akvakultur for to år siden. - Overgangen fra å jobbe med produksjonsdyr i Valdres til å bli in…

Trond Schieldrop

Jannes mentor i Mattilsynet 7/2020

Inger Mette Hogstad (63) var Janne Kandals mentor da hun begynte å jobbe i Mattilsynet. - Jeg vil tro at det var en trygghet for Janne å ha en person å forholde…

– Stolt nordnorsk leder og veterinær 9/2020

Evnen til å omsette fagkunnskap, ta selvstendige avgjørelser, samt jobbe effektivt og målrettet er evner vi gjennom veterinærutdanning får god trening i. Dette …

Trond Schieldrop

Virologiprofessoren 3/2021

Espen Rimstad, professor i virologi ved NMBU Veterinærhøgskolen, har i en mannsalder primært drevet med virusforskning på fisk, og på pattedyr. Den altoppsluken…

Trond Schieldrop

Tradisjonell vaksineteknologi 3/2021

På Veterinærdagene 27. - 28. mai skal professor Espen Rimstad holde foredrag om vaksineteknologi nå og i fremtiden. - Med utgangspunkt i dagens situasjon vil je…

Veterinæren, embetsmannen og mennesket 6/2021

80-års jubilanten Gudbrand Bakken kan se tilbake på et langt og varierende yrkesliv. Han startet som vitenskapelig konsulent ved landsdelslaboratoriet for Nord-…

Dyrevernforkjemperen 7/2021

Dyrevelferd har i alle år vært Cecilie Marie Mejdells hjertesak. Vi møtte seniorforskeren og veterinæren på hennes ferieparadis på Nesodden. Her fikk vi kjennsk…

Trond Schieldrop