Portrettet

Jeg har ikke angret et sekund på å bli fiskeveterinær 3/2020

Tekst og foto: Trond Schieldrop Fra barnsbein av var Arve Nilsen fast bestemt på å bli dyrlege. Han vokste opp på gård med melkekyr, sau, høns, slaktegris og ka…

Trond Schieldrop

”Det e hær e hør tell” 4/2020

Tekst og foto: Trond Schieldrop Veterinær Kari Anne Bøkestad Andreassen var ordfører i Vevelstad kommune forrige valgperiode, og hun møtte som vararepresentant …

Trond Schieldrop

Stoisk ro, nøktern og medmenneskelig 5/2020

Tekst og bilder: Trond Schieldrop Med stoisk ro og nøkternhet har Line Vold (53) i Folkehelseinstituttet (FHI) jevnlig rapportert om covid-19 på regjeringens pr…

Trond Schieldrop