Dyrevelferdskriminalitet

Alle dyr skal ha et vern 4/2023

Dyrevelferdskriminalitet Alle dyr skal ha et vern Den danske professoren Vagn Greve fremholdt at «Strafferetten avspeiler som ingenting annet tidens syn på menn…

Tone Strømsnes Olsen

Stor norsk undersøkelse bekrefter sammenhengene mellom vold mot familiedyr og vold mot barn 4/2023

Dyrevelferdskriminalitet Stor norsk undersøkelse bekrefter sammenhengene mellom vold mot familiedyr og vold mot barn Aktuell publikasjon Det er i økende grad kj…

Karianne Muri, Else-Marie Augusti, Margunn Bjørnholt,, Gertrud Sofie Hafstad

Regionale seminarer for å stimulere til tverrprofesjonelt samarbeid om vold mot dyr og vold i nære relasjoner 4/2023

Dyrevelferdskriminalitet Rapport fra prosjekt Se sammenhengen: Regionale seminarer for å stimulere til tverrprofesjonelt samarbeid om vold mot dyr og vold i nær…

Karianne Muri, Marit Nesje

Er det vondt å sulte i hjel? 4/2023

Dyrevelferdskriminalitet Er det vondt å sulte i hjel? Vi har vært sakkyndige i rettssaker om vanskjøtsel av husdyr der dette spørsmålet har blitt stilt. Under f…

Cecilie M. Mejdell, Solveig Marie Stubsjøen

Påført lidelse ved drukning av dyr 4/2023

Dyrevelferdskriminalitet Påført lidelse ved drukning av dyr Forfatterne har vært sakkyndige i flere straffesaker som omhandlet drukning av dyr. Dette er en ulov…

Solveig Marie Stubsjøen, Cecilie M. Mejdell

Smerte og frykt hos dyr 4/2023

Dyrevelferdskriminalitet Smerte og frykt hos dyr Som sakkyndig innen dyrevelferd i straffesaker om brudd på dyre-velferdsregelverket, skal man formidle for rett…

Cecilie M. Mejdell, Solveig Marie Stubsjøen

Mattilsynets arbeid for god dyrevelferd 4/2023

Dyrevelferdskriminalitet Mattilsynets arbeid for god dyrevelferd Hva har sauebonden, fiskeoppdretteren, dyrebilsjåføren, travtreneren, katteeieren og veterinære…

Bjørnar Stavenes

Bondevelferd og dyrevelferd henger sammen 4/2023

Dyrevelferdskriminalitet Bondevelferd og dyrevelferd henger sammen Hvis en bonde ikke makter å skjøtte jobben sin, kan det få tragiske konsekvenser for dyra. De…

Anja Lillehaug