Debatt

Mattilsynet tillater at lekfolk anesteserer isbjørn på egenhånd 1/2020

Jon M. Arnemo Veterinær MDNV Norsk Polarinstitutt søkte 01.02.2019 (FOTS id 19335) om tillatelse til å utføre et dyreforsøk på Svalbard. Forsøket innebærer at i…

Jon M. Arnemo

Veterinærene har ansvaret for at dyr immobiliseres forsvarlig 1/2020

Tilsvar: Torunn Knævelsrud Seksjonssjef dyrevelferd - Mattilsynet Jon M. Arnemo tar opp et viktig tema i innlegget sitt om medikamentell immobilisering av ville…

Torunn Knævelsrud

Antibiotikaresistens i et One Health-perspektiv 2/2020

Marte Haugen Masterstudent ved Universitetet i Oslo Marte Haugen og Marielle Solberg er masterstudenter og sykepleiere, Avdeling for helseledelse og helseøkonom…

Marte Haugen, Marielle Solberg

Ærlig talt: Helsetester legitimerer uetisk avl 5/2020

Dyrehelsepersonell som involverer seg i isolerte helsetester og som ikke ser dyret som helhet, kan bidra til å legitimere systematiske lovbrudd. Veterinærer bør…

Åshild Roaldset, Eva Hustoft

Kommentar til debattinnlegg: SVF er på saken 5/2020

- Uetisk avl er noe Den norske veterinærforening og Smådyrpraktiserende veterinærers forening (SVF) har jobbet med over flere år. SVF har blant annet i vår utar…

Om isbjørn, anestesi, lekfolk og Mattilsynet 6/2020

Jon M. Arnemo Veterinær MDNV I NVT nr. 1/2020 skrev jeg et innlegg om at Mattilsynet tillater at lekfolk fra Norsk Polarinstitutt anesteserer isbjørn på egenhån…

Jon M. Arnemo

Det hender med hender 5/2021

- Covid-19 sett i hygienehistorisk sammenheng Av Arvid Kjeldsen Veterinær Arvid Kjeldsen er hygieniker og har i flere tiår vært opptatt av veterinærens plass i …

Arvid Kjeldsen

Pels, laks og etikk i politikken 7/2021

Er det rett å tillate helt forskjellige dyrevelferdsrammer i ulike næringer, små eller store? Olav Østerås Veterinær, pensjonist, tidligere professor i forebygg…

Olav Østerås

Til hvilken pris? 7/2021

Det har i sommer/høst blitt publisert flere meningsytringer, uttalelser og kronikker rundt bærekraften i norsk fiskeoppdrett. Innleggene har ulik tematikk og vi…

Trygve T. Poppe

Et hav av muligheter – også for forsøksfisken? 7/2021

Adrian Smith Sekretær, Norecopa Bente Bergersen Styreleder, Norecopa Ingunn Sommerset Fagansvarlig fiskehelse, Veterinærinstituttet Alternativ: Som verdensleden…

Adrian Smith, Bente Bergersen, Ingunn Sommerset