Debatt

Forsvarstale for en veterinærmedisinsk etikk 3/2024

Debatt Forsvarstale for en veterinærmedisinsk etikk Egil Myhr Pensjonert veterinær Dette innlegget er basert på artikler publisert i Norsk veterinærtidsskrift, …

Egil Myhr

– Norge er ikke en versting 3/2024

Debatt Feil om bruk av forsøksdyr - Norge er ikke en versting Siri K. Knudsen Veterinær, PhD, seniorrådgiver1, førsteamanuensis II2 1 Seksjon for eksperimentell…

Siri K. Knudsen, Aurora Brønstad, Siv Eggen, Gro Furset Flatekval, Karin Westereng Handegård, David Weman Persson, Anne Ramstad, Marit Stormoen, Henrik Rasmussen

Veien til konsensus om dyreforsøk – på tide å snakke om elefanten i rommet? 3/2024

Debatt Veien til konsensus om dyreforsøk - på tide å snakke om elefanten i rommet? Adrian Smith Veterinær, professor, Sekretær for Norecopa adrian.smith@norecop…

Adrian Smith

Er vi veterinærer dyrenes stemme? 2/2024

Debatt Dyrevelferdsåret 2024: Er vi veterinærer dyrenes stemme? Helle Haukvik Fagleder, veterinær og samfunnsviter Dyrevernalliansen E-post: helle@dyrevern.no Å…

Helle Haukvik, Åshild Roaldset

Har norske lakseoppdrettere intet lært? 1/2024

Debatt Har norske lakseoppdrettere intet lært? Tor Atle Mo Seniorforsker, NINA Trygve T. Poppe Professor emeritus, NMBU Lakselus og uakseptabel fiskevelferd har…

Tor Atle Mo, Trygve T. Poppe                                                                       

Fisk er dyr! 7/2023

Debatt Fisk er dyr! Riksrevisjonen har nylig kommet med en rapport som slår fast at myndighetene ikke har lagt tilstrekkelig til rette for god fiskevelferd. Vet…

Aoife M. Westgård, Hulda Bysheim, Hanna Sæteraas Bjerke

Hva kan vi lære av Statens vegvesen? 3/2023

Debatt Hva kan vi lære av Statens vegvesen? Dyrevelferdsloven har som formål «å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr.» Definisjonen til ordet «fremme» lyde…

Linas Hauge

Vindmølleparker aktualiserer Mattilsynets rolle for å overvåke bisphenol A 3/2023

Debatt Vindmølleparker aktualiserer Mattilsynets rolle for å overvåke bisphenol A Det samme gjelder etablering av returordning for brukte vindmølleblader. Mange…

Geir Wemmestad-Haaland

Alt er vann?… 2/2023

Debatt Alt er vann?… Kollega Bjørn Gillund har skrevet kronikken «Alt er vann…»(1). Kronikken fortjener en respons for å få klarhet i hva som egentlig sies. Try…

Trygve T. Poppe, Martin Binde

Veterinærrekruttering – slik gjør vi det i Vesterålen! 2/2023

Debatt Veterinærrekruttering - slik gjør vi det i Vesterålen! Berit Hansen «Stordyrveterinærene i Vesterålen» Veterinærsituasjonen generelt og veterinærvaktordn…

Berit Hansen

Veterinærdekning for framtida 2/2023

Debatt Veterinærdekning for framtida Johannes Slettebø Veterinær, Stord Veterinæryrket, det kliniskfaglege veterinærarbeidet, er og skal vera eit flott yrke ogs…

Johannes Slettebø

Den nye generasjonen vaktveterinærer 1/2023

Debatt Den norske veterinærforenings studentforening (DNV-S): Den nye generasjonen vaktveterinærer Sunniva J. Bjormo Styremedlem og tidligere leder DNV-S, Hoved…

Sunniva J. Bjormo, Silje Mørk