Debatt

Mattilsynet tillater at lekfolk anesteserer isbjørn på egenhånd 1/2020

Jon M. Arnemo Veterinær MDNV Norsk Polarinstitutt søkte 01.02.2019 (FOTS id 19335) om tillatelse til å utføre et dyreforsøk på Svalbard. Forsøket innebærer at i…

Jon M. Arnemo

Veterinærene har ansvaret for at dyr immobiliseres forsvarlig 1/2020

Tilsvar: Torunn Knævelsrud Seksjonssjef dyrevelferd - Mattilsynet Jon M. Arnemo tar opp et viktig tema i innlegget sitt om medikamentell immobilisering av ville…

Torunn Knævelsrud

Antibiotikaresistens i et One Health-perspektiv 2/2020

Marte Haugen Masterstudent ved Universitetet i Oslo Marte Haugen og Marielle Solberg er masterstudenter og sykepleiere, Avdeling for helseledelse og helseøkonom…

Marte Haugen, Marielle Solberg

Kommentar til debattinnlegg: SVF er på saken 5/2020

- Uetisk avl er noe Den norske veterinærforening og Smådyrpraktiserende veterinærers forening (SVF) har jobbet med over flere år. SVF har blant annet i vår utar…

Ærlig talt: Helsetester legitimerer uetisk avl 5/2020

Dyrehelsepersonell som involverer seg i isolerte helsetester og som ikke ser dyret som helhet, kan bidra til å legitimere systematiske lovbrudd. Veterinærer bør…

Åshild Roaldset, Eva Hustoft