Debatt

Har norske lakseoppdrettere intet lært? 1/2024

Debatt Har norske lakseoppdrettere intet lært? Tor Atle Mo Seniorforsker, NINA Trygve T. Poppe Professor emeritus, NMBU Lakselus og uakseptabel fiskevelferd har…

Tor Atle Mo, Trygve T. Poppe                                                                       

Fisk er dyr! 7/2023

Debatt Fisk er dyr! Riksrevisjonen har nylig kommet med en rapport som slår fast at myndighetene ikke har lagt tilstrekkelig til rette for god fiskevelferd. Vet…

Aoife M. Westgård, Hulda Bysheim, Hanna Sæteraas Bjerke

Hva kan vi lære av Statens vegvesen? 3/2023

Debatt Hva kan vi lære av Statens vegvesen? Dyrevelferdsloven har som formål «å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr.» Definisjonen til ordet «fremme» lyde…

Linas Hauge

Vindmølleparker aktualiserer Mattilsynets rolle for å overvåke bisphenol A 3/2023

Debatt Vindmølleparker aktualiserer Mattilsynets rolle for å overvåke bisphenol A Det samme gjelder etablering av returordning for brukte vindmølleblader. Mange…

Geir Wemmestad-Haaland

Alt er vann?… 2/2023

Debatt Alt er vann?… Kollega Bjørn Gillund har skrevet kronikken «Alt er vann…»(1). Kronikken fortjener en respons for å få klarhet i hva som egentlig sies. Try…

Trygve T. Poppe, Martin Binde

Veterinærrekruttering – slik gjør vi det i Vesterålen! 2/2023

Debatt Veterinærrekruttering - slik gjør vi det i Vesterålen! Berit Hansen «Stordyrveterinærene i Vesterålen» Veterinærsituasjonen generelt og veterinærvaktordn…

Berit Hansen

Veterinærdekning for framtida 2/2023

Debatt Veterinærdekning for framtida Johannes Slettebø Veterinær, Stord Veterinæryrket, det kliniskfaglege veterinærarbeidet, er og skal vera eit flott yrke ogs…

Johannes Slettebø

Den nye generasjonen vaktveterinærer 1/2023

Debatt Den norske veterinærforenings studentforening (DNV-S): Den nye generasjonen vaktveterinærer Sunniva J. Bjormo Styremedlem og tidligere leder DNV-S, Hoved…

Sunniva J. Bjormo, Silje Mørk

Presidentens hatter 8/2022

Debatt Presidentens hatter Einar Rudi Veterinær Det er snart valg på ny president i DNV. Og sågar - to personer ønsker å bli ny president. Slik har det sjelden …

Einar Rudi

Det er samme hode under hatten, Einar 8/2022

Debatt Det er samme hode under hatten, Einar Bjørnar W. Jakobsen President Einar Rudi kommer i denne utgaven med kritikk av meg og peker på at han oppfatter det…

Bjørnar W. Jakobsen

Veterinærkrisen kan bare reddes av ny politikk 6/2022

Debatt Veterinærkrisen kan bare reddes av ny politikk Martin Örmen Veterinær Ifølge Den norske Veterinærforening mangler det omkring 100 veterinærer på landsbas…

Martin Örmen

Klinisk veterinærvakt i hele Norge – hvordan løser vi det? 6/2022

Debatt Klinisk veterinærvakt i hele Norge - hvordan løser vi det? Bente Akselsen Leder av Den norske veterinærforenings kontrollutvalg Innholdet er en personlig…

Bente Akselsen