Minneord

Åsulf Kvammen (1950-2022) 4/2022

Minneord Åsulf Kvammen (1950-2022) Foto: Privat Åsulf Kvammen døde 14. mars i år etter en lengre sykeperiode. Han var i fulltids arbeid helt frem til han ble ra…

Ole Kristian Kaurstad 4/2022

Minneord Ole Kristian Kaurstad Foto: Privat Den 9. april 2022 mistet vi en god venn og kollega da Ole Kristian Kaurstad døde altfor tidlig bare 65 år gammel. De…

Lars Mikael Holter 3/2022

Minneord Lars Mikael Holter Foto: Privat Vår gode kollega og venn døde brått 8. januar 2022, nær 88 år gammel. Et langt og godt liv i husdyrbrukets tjeneste tok…

Torstein Renaa 3/2022

Minneord Torstein Renaa Foto: Privat Det var med sorg vi fikk vite at Torstein brått døde på Ringerike sykehus 9. mars 2022, i en alder av 78 år. Torstein var a…

Minneord ved Gustav Mjaaland Flisnes’ begravelse 2/2022

Minneord Minneord ved Gustav Mjaaland Flisnes’ begravelse Gustav var en fin person, gentleman, talentfull og kunnskapsrik. Han var et multitalent innenfor mange…

Gustav Mjaaland Flisnes (1928-2021) 2/2022

Minneord Gustav Mjaaland Flisnes (1928-2021) Foto: Leiv Aarflot Heidersmannen Gustav M. Flisnes døydde 24. desember 2021, nær 94 år gammal. Til det siste var ha…

Sverre Hage 2/2022

Minneord Sverre Hage Sverre Hage døde 6. januar i år, 97 år gammel. I boka Norges Veterinærer 1998 står det en kortfattet biografi som dekker veterinærfag og sa…