Leder

Trepartssamarbeidet og klimakrisen 1/2020

Christian Tengs Organisasjons- og forhandlingssjef Den norske veterinærforening Den norske (nordiske) modellen og trepartssamarbeidet; hva betyr det for deg? No…

Christian Tengs

Villsvin på skogen 1/2020

Steinar Tessem Redaktør i Norsk veterinærtidsskrift Spørsmålet om hvordan Norge skal håndtere sin villsvinpopulasjon er sammensatt og krever beslutninger på man…

Steinar Tessem

Dyrevelferdsprogram i alle husdyrproduksjoner og veterinærenes rolle 2/2020

Harald Holm Sentralstyremedlem Den norske veterinærforening Veterinærforeningen har i mange år kjempet for at regelmessige veterinærbesøk i alle husdyrbesetning…

Harald Holm

Ny løsning gjør veterinærlivet enklere 2/2020

Steinar Tessem Redaktør i Norsk veterinærtidsskrift Nettversjonen av Norsk veterinærtidsskrift er nå klar. Det betyr at du kan gå inn på en egen nettside for Ve…

Steinar Tessem

Én verden, én helse 3/2020

Hannah Joan Jørgensen Hannah Joan Jørgensen er dr.med.vet og veterinær med fagansvar for zoonoser ved Veterinærinstituttet. Carlos das Neves Carlos das Neves er…

Hannah Joan Jørgensen, Carlos das Neves

I koronaens tid 3/2020

Torill Moseng President Den norske veterinærforening Det er krevende tider for oss alle. Koronapandemien preger oss som enkeltmennesker som profesjon og som sam…

Torill Moseng

Veterinærer får større ansvar for felles helse 4/2020

Steinar Tessem Redaktør i Norsk veterinærtidsskrift Tradisjonen her til lands er at veterinærer har ansvar for «helsetilstanden» i samfunnet. Det viser det fakt…

Steinar Tessem

Trenger vi fagforeningen i krisetider? 4/2020

Bjørnar W. Jakobsen Visepresident Den norske veterinærforening Når dette går i trykken, er det rundt regnet to måneder siden avlysingen av Veterinærdagenes sist…

Bjørnar W. Jakobsen