Leder

Dyrevelferd – det er dét det handler om! 2/2023

Leder Dyrevelferd - det er dét det handler om! Bente Akselsen President i Den norske veterinærforening Vi opplever et stort engasjement for dyrevelferd fra dyre…

Bente Akselsen

Mer flått i vente 2/2023

Leder Mer flått i vente Steinar Tessem Redaktør i Norsk Veterinærtidskrift Av de rundt 900 flåttartene som er registrert i verden er det påvist 10-12 arter i No…

Steinar Tessem

Sammen og samlet! 1/2023

Leder Sammen og samlet! Bente Akselsen President i Den norske veterinærforening Som nyvalgt president ønsker jeg å gå inn i det nye året med et åpent sinn, lytt…

Bente Akselsen

Målrettet rekruttering gir resultater 1/2023

Leder Målrettet rekruttering gir resultater Steinar Tessem Redaktør i Norsk Veterinærtidskrift Alle virksomheter trenger å tenke nøye gjennom sin rekruttering f…

Steinar Tessem

Pensjon – angår det meg? 9/2022

Leder Pensjon - angår det meg? Christian Tengs Organisasjons- og forhandlingssjef, Den norske veterinærforening Da jeg var yngre, leste jeg at det ikke var vanl…

Christian Tengs

Vel møtt i 2023! 9/2022

Leder Vel møtt i 2023! Steinar Tessem Redaktør i Norsk veterinærtidsskrift Utviklingen i veterinærfaget, rammebetingelser i samfunnet, egen økonomi og menneskel…

Steinar Tessem

Hva vil framtiden bringe? 8/2022

Leder Hva vil framtiden bringe? Bjørnar W. Jakobsen President, Den norske veterinærforening Dette er siste leder før Representantskapsmøtet 24. november. Sentra…

Bjørnar W. Jakobsen

Nye ordninger er nødvendig 8/2022

Leder Nye ordninger er nødvendig Steinar Tessem Redaktør i Norsk veterinærtidsskrift Veterinær Trond Braseth, med 32 års praksis i den nordlige delen av Helgela…

Steinar Tessem

Noen ganger ombestemmer man seg 7/2022

Leder Noen ganger ombestemmer man seg Bjørnar W. Jakobsen President Den norske veterinærforening Da jeg ble konstituert som president i Veterinærforeningen i au…

Bjørnar W. Jakobsen

Hund – avl og helse 7/2022

Leder Hund - avl og helse Stein Istre Thoresen Veterinærmedisinsk redaktør i Norsk veterinærtidsskrift Hunder har mange viktige funksjoner overalt på vår klode.…

Stein Istre Thoresen

Veterinærkrisen i Norge 6/2022

Leder Veterinærkrisen i Norge Bjørnar W. Jakobsen President Den norske veterinærforening Veterinærkrisen brer stadig om seg og blir mer alvorlig for hver dag so…

Bjørnar W. Jakobsen

Ny kunnskap trengs for å bekjempe dyresykdommer 6/2022

Leder Ny kunnskap trengs for å bekjempe dyresykdommer Steinar Tessem Redaktør i Norsk veterinærtidsskrift Tre artikler i denne utgaven dreier seg om tre dyresyk…

Steinar Tessem