Leder

Lavt forbruk av antibiotika har mange årsaker 1/2022

Leder Lavt forbruk av antibiotika har mange årsaker Steinar Tessem Redaktør i Norsk veterinærtidsskrift Artikkelen «Antibiotikabruk til husdyr og oppdrettsfisk …

Steinar Tessem

Veien videre 9/2021

Leder Veien videre Steinar Tessem Redaktør i Norsk veterinærtidsskrift Verdens helseorganisasjon fastslo 11. mars 2020 at utbruddet av sykdom på grunn av infeks…

Steinar Tessem

Jul og høypatogen fugleinfluensa (HPAI) 9/2021

Leder Jul og høypatogen fugleinfluensa (HPAI) Bjørnar W. Jakobsen President Den norske veterinærforening I skrivende stund kjemper Mattilsynets veterinærer mot …

Bjørnar W. Jakobsen

Stø kurs videre 7/2021

Leder Stø kurs videre Bjørnar W. Jakobsen President Den norske veterinærforening Veterinærforeningens flotte og medievante president har fått den viktige jobben…

Bjørnar W. Jakobsen

Planter og medisiner kan helbrede og forgifte 7/2021

Leder Planter og medisiner kan helbrede og forgifte Steinar Tessem Redaktør i Norsk veterinærtidsskrift Kjemiske forbindelser som forekommer naturlig i planteri…

Steinar Tessem

Hurdalsplattformen 8/2021

Leder Hurdalsplattformen Bjørnar W. Jakobsen President Den norske veterinærforening Vi har fått ny regjering. De klokeste hodene fra Arbeiderpartiet og Senterpa…

Bjørnar W. Jakobsen

Derfor skal vi unngå at dyr lider 8/2021

Leder Derfor skal vi unngå at dyr lider Steinar Tessem Redaktør i Norsk veterinærtidsskrift Vårt arbeid som veterinærer, enten vi er ansatt i privat eller offen…

Steinar Tessem

Tid for oppsummering 6/2021

Leder Tid for oppsummering Torill Moseng President Den norske veterinærforening. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no Etter nesten syv år som president i Veterinær…

Torill Moseng

Bli med på kunnskapsdugnaden 6/2021

Leder Bli med på kunnskapsdugnaden Steinar Tessem Redaktør i Norsk veterinærtidsskrift Fortellingen om hvordan to immunorganer hos laksefisk ble oppdaget av tre…

Steinar Tessem

Profesjonalitet i veterinærverdenen 5/2021

Leder Profesjonalitet i veterinærverdenen Torill Moseng President Den norske veterinærforening. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no Som leser av NVT har du regist…

Torill Moseng

Ny kunnskap og innsats gir bedre dyrevelferd 5/2021

Leder Ny kunnskap og innsats gir bedre dyrevelferd Steinar Tessem Redaktør i Norsk veterinærtidsskrift Oppslagene på NRK nylig om dårlig dyrevelferd i svinebese…

Steinar Tessem

Synliggjøring av veterinærenes samfunnsoppdrag inngår i valgkampen 4/2021

Leder Synliggjøring av veterinærenes samfunnsoppdrag inngår i valgkampen Torill Moseng President Den norske veterinærforening I år er det stortingsvalg og valgk…

Torill Moseng