Fagartikkel

Diagnostiske injeksjoner i halthetsdiagnostikken hos hest 5/2022

Local anesthetics Lameness Regional analgesia Intra-articular analgesia Fagartikkel Diagnostiske injeksjoner i halthetsdiagnostikken hos hest Artikkelen beskriv…

Oddvar Enerstvedt

Behandling av anemi ved kronisk nyresvikt hos hund – 3 kasuistikker 4/2022

Darbepoetin Anemia Chronic kidney disease Dog Fagartikkel Behandling av anemi ved kronisk nyresvikt hos hund - 3 kasuistikker Anemi ved kronisk nyresvikt oppstå…

Marte Holtlund, Sunniva Venås

Kutant granulom hos katt forårsaket av opportunistisk soppinfeksjon – en kasuistikk og forekomst i Norge 3/2022

Alternaria sp. Cutaneous granuloma Cat Feline Norway Fagartikkel Kutant granulom hos katt forårsaket av opportunistisk soppinfeksjon - en kasuistikk og forekoms…

Hedda Aurbakken, Ellen Christensen, Kristine Skog Erlandsen, Bente Kristin Sævik

Forsinket swayback (enzootisk ataksi) hos kje 2/2022

Goat Delayed swayback Enzootic ataxia Copper deficiency Fagartikkel Goat Delayed swayback Enzootic ataxia Copper deficiency Forsinket swayback (enzootisk ataksi…

Sveinn Gudmundsson, Aksel Bernhoft, Tore Sivertsen, Cecilie Ersdal

Bekjempelse av pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr i Norge 1/2022

Salmon Cleaner-fish Pancreas-disease Salmonid-alphavirus The-Food-Act National-regulations Fagartikkel Salmon Cleaner-fish Pancreas-disease Salmonid-alphavirus …

Martin Örmen

Fiskevelferd, atferd og effekt ved lusebehandling med SkaMik 1.5 9/2021

SkaMikMechanical-delousing Welfare Behaviour Efficacy Fagartikkel SkaMikMechanical-delousing Welfare Behaviour Efficacy Fiskevelferd, atferd og effekt ved luseb…

Aoife K Maloney Westgård, Silje Strøm Stensby, Fredrik Staven, Marianne Kraugerud

Tyrihjelm (Aconitum lycoctonum ssp septentrionale) til skade og gagn 7/2021

Aconitum lycoctonum ssp septentrionale Lappaconitine, Na+-channel Veterinary pharmacology Toxicology, history Fagartikkel Aconitum lycoctonum ssp septentrionale…

Kristian Ingebrigtsen, Marit Jørgensen Bakke, Trygve T. Poppe

Vesikouretral refleksdyssynergi hos hund – litteraturstudie og fem kasuistikker 8/2021

Reflex dyssynergia Detrusor-sphincter dyssynergia Dysuria, Micturition disorders Vesico-urethral sphincter dyssynergia Dog Canine Fagartikkel Reflex dyssynergia…

Øystein Brandvold Klemp, Martine Lund Ziener

Borrelia spp. i skogflått samlet fra katter og hunder i Norge 5/2021

Ixodes ricinus Tick-borne pathogens Companion animals Fagartikkel Ixodes ricinus Tick-borne pathogens Companion animals Borrelia spp. i skogflått samlet fra kat…

Vivian Kjelland, Paul Stamberg, Åshild K. Andreassen, Hanne Kloster, Rose Vikse, Péter A. Csángó

Lymfoproliferativ sykdom hos katt – plasmacelletumor i blinkhinnen 1/2021

Lymphoproliferative inflammation Feline lymphoma Plasmacytoma Case study Fagartikkel Lymphoproliferative inflammation Feline lymphoma Plasmacytoma Case study Ly…

Stina Ingrid Maria Tørvik- Pedersen, Eva Heldal Monsen, Vigdis Brekke Kaas, Simon Kimpfler

Plantealkaloidet taxol – historien om barlindslektens ( Taxus ) bidrag til kreftbehandling 9/2020

Taxol History Cancer treatment Secondary plant metabolites Taxus brevifolia T. baccata. Fagartikkel Taxol History Cancer treatment Secondary plant metabolites T…

Kristian Ingebrigtsen, Marit Jørgensen Bakke

Forekomst av patogene bakterier i frysetørkede godbiter til hund i Norge, en pilotstudie 6/2020

Freeze-dried Dog food Bacteria, Analyses Fagartikkel Freeze-dried Dog food Bacteria, Analyses Forekomst av patogene bakterier i frysetørkede godbiter til hund i…

Nicole Frost Nyquist, Olga Anna Osinska, Toril Lindbäck, Marina Aspholm, Yngvild Wasteson