Fagartikkel

Multiple okulære anomalier og katarakt i et mellompuddelkull 1/2020

Multiple ocular anomalies Microphthalmia Microphakia Cataract PHTVL/PHPV Lenticonus PPM medium poodle cataract surgery phacoemulsification dog Multiple okulære …

Solveig Arnøy Slåttholm, Heidi Haugholt, Hege Jøntvedt

Persisterende høyresidig aortabue hos hund 2/2020

Persistent right aortic arch Dog Boston Terrier surgical treatment case report Artikkelen beskriver diagnostikk og behandling av en tre måneder gammel boston te…

Grace L. Sweetser, Tonje Trinterud, Monica Heggelund, Fridtjof Emsell Larsen

Grunnleggende smittevern – et høyaktuelt fagfelt i veterinærmedisin, humanmedisin og samfunnet for øvrig 3/2020

Biosecurity Animals Human Definitions risk assessment historical aspects practical measures veterinary perspectives interdisciplinarity One Health Gudmund Holst…

Gudmund Holstad, Angelika Agdestein, Irene Ørpetveit, Trine L´Abée Lund

Portosystemisk shunt hos hund – litteraturstudie og to kasuistikker 4/2020

Intrahepatic portosystemic shunt Percutaneous transvenous coil embolization Literature review Case study Extrahepatic portosystemic shunt ligation Portosystemis…

Morten Nossen, Ole Harald Johnsen