Fagartikkel

Hemangiosarkom i milten hos små hunder: Kasusserie og litteraturstudie 4/2023

Haemangiosarcoma Spleen Dog Canine Small dog Small breed occurrence clinical signs diagnosis Fagartikkel Hemangiosarkom i milten hos små hunder: Kasusserie og l…

Kristine Skog Erlandsen, Marianne Jensen Mandelin, Bente Kristin Sævik

Bruk av bakteriofagproduktet Custus®YRS til smittepresskontroll og sykdomsforebygging hos atlantisk laks 3/2023

Atlantic salmon Yersiniosis Mortality Bacteriophage disease control Fagartikkel Bruk av bakteriofagproduktet Custus®YRS til smittepresskontroll og sykdomsforeby…

Jakob Mo, Hans Petter Kleppen,, Cyril Frantzen, Eirik Bårdsen, Ingrid Støtvig, Bjørn Gillund

Årsaker til tannekstraksjon og forekomst av postoperativ infeksjon etter tannekstraksjon hos hund og katt 2/2023

Cats Dogs post-operative complication risk factors tooth extraction Fagartikkel Årsaker til tannekstraksjon og forekomst av postoperativ infeksjon etter tanneks…

Linn Merete Stentun, Ingeling Bull

Persisterende ductus arteriosus hos hund 1/2023

Patent ductus arteriosus, PDA dog case report trans vascular occlusion surgery Fagartikkel Persisterende ductus arteriosus hos hund To kasuistikker Persisterend…

Ine Sund, Liva Vatne, Silvia Jauernig

Legemidler til anestesi ved keisersnitt hos hund – litteraturstudie 9/2022

anaesthesia dog bitch caesarean section Fagartikkel Legemidler til anestesi ved keisersnitt hos hund - litteraturstudie Fødselsvansker og keisersnitt hos hund e…

Emma C. Hildre, Jennie L. Authén, Henning A. Haga

Behandlingsalternativer for ureterale obstruksjoner hos katt 8/2022

Subcutaneous ureteral bypass, ureteral obstruction, surgical procedure, indications, complications. Fagartikkel Behandlingsalternativer for ureterale obstruksjo…

Andrea Schamaun

Diagnostisk verdi av ultralyd ved vurdering av sannsynlighet for gastrointestinal neoplasi 7/2022

Gastrointestinal diseases ultrasonography neoplasia dog canine Fagartikkel Diagnostisk verdi av ultralyd ved vurdering av sannsynlighet for gastrointestinal neo…

Hilde Heggen

Hoderisting hos hester – en spørreundersøkelse til norske hesteeiere 6/2022

Equine headshaking Horse Owner survey Therapy Fagartikkel Hoderisting hos hester - en spørreundersøkelse til norske hesteeiere Knut E. Bøe Institutt for husdyr-…

Knut E. Bøe, Cecilie M. Mejdell, Grete H. M. Jørgensen

Forekomst av Aelurostrongylus abstrusus hos eide og eierløse katter i Bergensområdet med kliniske tegn fra luftveiene 6/2022

Cough Lungworm Nasal discharge Ocular discharge Respiratory distress Fagartikkel Forekomst av Aelurostrongylus abstrusus hos eide og eierløse katter i Bergensom…

Hilde Røssland, Elisabeth Aase Johannessen, Inger Sofie Hamnes, Ulrika Forshell, Madeleine Austgulen Sandnes, Roland Schaper, Anna Tidholm

Diagnostiske injeksjoner i halthetsdiagnostikken hos hest 5/2022

Local anesthetics Lameness Regional analgesia Intra-articular analgesia Fagartikkel Diagnostiske injeksjoner i halthetsdiagnostikken hos hest Artikkelen beskriv…

Oddvar Enerstvedt

Behandling av anemi ved kronisk nyresvikt hos hund – 3 kasuistikker 4/2022

Darbepoetin Anemia Chronic kidney disease Dog Fagartikkel Behandling av anemi ved kronisk nyresvikt hos hund - 3 kasuistikker Anemi ved kronisk nyresvikt oppstå…

Marte Holtlund, Sunniva Venås

Kutant granulom hos katt forårsaket av opportunistisk soppinfeksjon – en kasuistikk og forekomst i Norge 3/2022

Alternaria sp. Cutaneous granuloma Cat Feline Norway Fagartikkel Kutant granulom hos katt forårsaket av opportunistisk soppinfeksjon - en kasuistikk og forekoms…

Hedda Aurbakken, Ellen Christensen, Kristine Skog Erlandsen, Bente Kristin Sævik