Fagartikkel

Multiple okulære anomalier og katarakt i et mellompuddelkull 1/2020

Multiple ocular anomalies Microphthalmia Microphakia Cataract PHTVL/PHPV Lenticonus PPM medium poodle cataract surgery phacoemulsification dog Multiple okulære …

Solveig Arnøy Slåttholm, Heidi Haugholt, Hege Jøntvedt

Persisterende høyresidig aortabue hos hund 2/2020

Persistent right aortic arch Dog Boston Terrier surgical treatment case report Artikkelen beskriver diagnostikk og behandling av en tre måneder gammel boston te…

Grace L. Sweetser, Tonje Trinterud, Monica Heggelund, Fridtjof Emsell Larsen

Grunnleggende smittevern – et høyaktuelt fagfelt i veterinærmedisin, humanmedisin og samfunnet for øvrig 3/2020

Biosecurity Animals Human Definitions risk assessment historical aspects practical measures veterinary perspectives interdisciplinarity One Health Gudmund Holst…

Gudmund Holstad, Angelika Agdestein, Irene Ørpetveit, Trine L´Abée Lund

Portosystemisk shunt hos hund – litteraturstudie og to kasuistikker 4/2020

Intrahepatic portosystemic shunt Percutaneous transvenous coil embolization Literature review Case study Extrahepatic portosystemic shunt ligation Portosystemis…

Morten Nossen, Ole Harald Johnsen

Regulering av linguoverterte hjørnetenner hos hund 5/2020

Orthodontics Dogs Temporary crown extension, Inguoverted canine teeth Hunder kan ha tannstillinger som resulterer i smerte og som behøver korrigering. En hyppig…

Kjetil Ueland

Forekomst av patogene bakterier i frysetørkede godbiter til hund i Norge, en pilotstudie 6/2020

Freeze-dried Dog food Bacteria, Analyses Fôr som ikke har vært varmebehandlet kan representere en fare for matbåren smitte for både dyr og mennesker. Det er en …

Nicole Frost Nyquist, Olga Anna Osinska, Toril Lindbäck, Marina Aspholm, Yngvild Wasteson

Plantealkaloidet taxol – historien om barlindslektens ( Taxus ) bidrag til kreftbehandling 9/2020

Taxol History Cancer treatment Secondary plant metabolites Taxus brevifolia T. baccata. Det er estimert at omkring 25 % av samtlige legemidler som forskrives st…

Kristian Ingebrigtsen, Marit Jørgensen Bakke

Veterinærenes klimaaksjon 1/2021

Innspurt i Veterinærenes klimaaksjon! Veterinærenes klimaaksjon har pågått siden 11. desember, og avsluttes 31. januar. Er du engasjert i klima- og naturspørsmå…

Fiskehelsenytt: Sanering av settefiskanlegg med laksepoxvirus 1/2021

To ulike driftsformer, to forskjellige metoder - vidt forskjellig resultat. Av Brit Tørud Veterinærinstituttet Karoline Sveinsson Veterinærinstituttet KUNNSKAP …

Brit Tørud, Karoline Sveinsson

Borrelia spp. i skogflått samlet fra katter og hunder i Norge 5/2021

Ixodes ricinus Tick-borne pathogens Companion animals Mye er fremdeles ukjent når det gjelder flåttbåren sykdom hos katt og hund. I senere tid er det sett en øk…

Vivian Kjelland, Paul Stamberg, Åshild K. Andreassen, Hanne Kloster, Rose Vikse, Péter A. Csángó

Tyrihjelm (Aconitum lycoctonum ssp septentrionale) til skade og gagn 7/2021

Aconitum lycoctonum ssp septentrionale Lappaconitine, Na+-channel Veterinary pharmacology Toxicology, history «På flere gårde i Fåberg, beliggende på vestsiden …

Kristian Ingebrigtsen, Marit Jørgensen Bakke, Trygve T. Poppe