Fagartikkel

Ny behandling av felin infeksiøs peritonitt (FIP) 5/2024

FIP feline infectious peritonitis FCoV feline coronavirus GS-441524 remdesivir Fagartikkel Ny behandling av felin infeksiøs peritonitt (FIP) 2 kasuistikker. Fel…

Sunniva Venås, Silje Sederholm, Kjetil Ueland

De tre vanligste hudsvulstene hos hest 4/2024

squamous cell carcinoma skin neoplasia equine Fagartikkel Del 3: Plateepitelkarsinom De tre vanligste hudsvulstene hos hest Hudsvulster utgjør over halvparten a…

Cathrine T. Fjordbakk

De tre vanligste hudsvulstene hos hest 2/2024

equine sarcoid skin neoplasia Fagartikkel Del 2: Ekvint Sarkoid De tre vanligste hudsvulstene hos hest Hudsvulster utgjør over halvparten av alle neoplasier hos…

Cathrine T. Fjordbakk

Implantasjon av pacemaker på en hund med sinusknute dysfunksjon 2/2024

Pacemaker sinus node dysfunction dog canine Fagartikkel Implantasjon av pacemaker på en hund med sinusknute dysfunksjon En kasuistikk En engelsk bullterrier ble…

Thomas Øyo, Gaute Vollan, Hilde Røssland, Lisa Nordbø

De tre vanligste hudsvulstene hos hest 1/2024

Equine melanoma Skin neoplasia Fagartikkel Del 1: Melanom De tre vanligste hudsvulstene hos hest Hudsvulster utgjør over halvparten av alle neoplasier hos hest,…

Cathrine T. Fjordbakk

Persisterende ductus arteriosus hos katt 9/2023

Feline PDA Pulmonary hypertension Eisenmenger syndrome Fagartikkel Persisterende ductus arteriosus hos katt En kasuistikk og litteraturstudie Persisterende duct…

Linn Beathe Reiestad, Henriette Bonstad, Inge Vogt Engeland

Behandling av bakteriell pyothorax hos hund og katt 8/2023

Pyothorax Bacteria Antibacterial agents Thoracostomy tubes Pasteurella spp Fagartikkel Behandling av bakteriell pyothorax hos hund og katt En litteraturstudie A…

Martine Amundsen, Malin Brandal, Charlotte Juklerød

Gastrointestinale lidelser hos hund og bruk av antibiotika 8/2023

Antibiotic resistance Gastrointestinal disease Restrictive antibiotic therapy Dogs Enteropathogenic bacteria Fagartikkel Gastrointestinale lidelser hos hund og …

Marie Kvalvik Ådneram, Ellen Skancke, Sivert Nerhagen

Kobbertoksikose hos hund 7/2023

Copper toxicosis chronic hepatitis medical management Nova Scotia duck tolling retriever case study Fagartikkel Kobbertoksikose hos hund Litteraturstudie og en …

Tina M. Granås

Hemangiosarkom i milten hos små hunder: Kasusserie og litteraturstudie 4/2023

Haemangiosarcoma Spleen Dog Canine Small dog Small breed occurrence clinical signs diagnosis Fagartikkel Hemangiosarkom i milten hos små hunder: Kasusserie og l…

Kristine Skog Erlandsen, Marianne Jensen Mandelin, Bente Kristin Sævik

Bruk av bakteriofagproduktet Custus®YRS til smittepresskontroll og sykdomsforebygging hos atlantisk laks 3/2023

Atlantic salmon Yersiniosis Mortality Bacteriophage disease control Fagartikkel Bruk av bakteriofagproduktet Custus®YRS til smittepresskontroll og sykdomsforeby…

Jakob Mo, Hans Petter Kleppen,, Cyril Frantzen, Eirik Bårdsen, Ingrid Støtvig, Bjørn Gillund

Årsaker til tannekstraksjon og forekomst av postoperativ infeksjon etter tannekstraksjon hos hund og katt 2/2023

Cats Dogs post-operative complication risk factors tooth extraction Fagartikkel Årsaker til tannekstraksjon og forekomst av postoperativ infeksjon etter tanneks…

Linn Merete Stentun, Ingeling Bull