Fagartikkel

Fiskevelferd, atferd og effekt ved lusebehandling med SkaMik 1.5 9/2021

SkaMikMechanical-delousing Welfare Behaviour Efficacy Fagartikkel SkaMikMechanical-delousing Welfare Behaviour Efficacy Fiskevelferd, atferd og effekt ved luseb…

Aoife K Maloney Westgård, Silje Strøm Stensby, Fredrik Staven, Marianne Kraugerud

Tyrihjelm (Aconitum lycoctonum ssp septentrionale) til skade og gagn 7/2021

Aconitum lycoctonum ssp septentrionale Lappaconitine, Na+-channel Veterinary pharmacology Toxicology, history Fagartikkel Aconitum lycoctonum ssp septentrionale…

Kristian Ingebrigtsen, Marit Jørgensen Bakke, Trygve T. Poppe

Vesikouretral refleksdyssynergi hos hund – litteraturstudie og fem kasuistikker 8/2021

Reflex dyssynergia Detrusor-sphincter dyssynergia Dysuria, Micturition disorders Vesico-urethral sphincter dyssynergia Dog Canine Fagartikkel Reflex dyssynergia…

Øystein Brandvold Klemp, Martine Lund Ziener

Borrelia spp. i skogflått samlet fra katter og hunder i Norge 5/2021

Ixodes ricinus Tick-borne pathogens Companion animals Fagartikkel Ixodes ricinus Tick-borne pathogens Companion animals Borrelia spp. i skogflått samlet fra kat…

Vivian Kjelland, Paul Stamberg, Åshild K. Andreassen, Hanne Kloster, Rose Vikse, Péter A. Csángó

Lymfoproliferativ sykdom hos katt – plasmacelletumor i blinkhinnen 1/2021

Lymphoproliferative inflammation Feline lymphoma Plasmacytoma Case study Fagartikkel Lymphoproliferative inflammation Feline lymphoma Plasmacytoma Case study Ly…

Stina Ingrid Maria Tørvik- Pedersen, Eva Heldal Monsen, Vigdis Brekke Kaas, Simon Kimpfler

Plantealkaloidet taxol – historien om barlindslektens ( Taxus ) bidrag til kreftbehandling 9/2020

Taxol History Cancer treatment Secondary plant metabolites Taxus brevifolia T. baccata. Fagartikkel Taxol History Cancer treatment Secondary plant metabolites T…

Kristian Ingebrigtsen, Marit Jørgensen Bakke

Forekomst av patogene bakterier i frysetørkede godbiter til hund i Norge, en pilotstudie 6/2020

Freeze-dried Dog food Bacteria, Analyses Fagartikkel Freeze-dried Dog food Bacteria, Analyses Forekomst av patogene bakterier i frysetørkede godbiter til hund i…

Nicole Frost Nyquist, Olga Anna Osinska, Toril Lindbäck, Marina Aspholm, Yngvild Wasteson

Regulering av linguoverterte hjørnetenner hos hund 5/2020

Orthodontics Dogs Temporary crown extension, Inguoverted canine teeth Fagartikkel Orthodontics Dogs Temporary crown extension, Inguoverted canine teeth Reguleri…

Kjetil Ueland

Portosystemisk shunt hos hund – litteraturstudie og to kasuistikker 4/2020

Intrahepatic portosystemic shunt Percutaneous transvenous coil embolization Literature review Case study Extrahepatic portosystemic shunt ligation Fagartikkel I…

Morten Nossen, Ole Harald Johnsen

Grunnleggende smittevern – et høyaktuelt fagfelt i veterinærmedisin, humanmedisin og samfunnet for øvrig 3/2020

Biosecurity Animals Human Definitions risk assessment historical aspects practical measures veterinary perspectives interdisciplinarity One Health Fagartikkel B…

Gudmund Holstad, Angelika Agdestein, Irene Ørpetveit, Trine L´Abée Lund

Persisterende høyresidig aortabue hos hund 2/2020

Persistent right aortic arch Dog Boston Terrier surgical treatment case report Fagartikkel Persistent right aortic arch Dog Boston Terrier surgical treatment ca…

Grace L. Sweetser, Tonje Trinterud, Monica Heggelund, Fridtjof Emsell Larsen

Multiple okulære anomalier og katarakt i et mellompuddelkull 1/2020

Multiple ocular anomalies Microphthalmia Microphakia Cataract PHTVL/PHPV Lenticonus PPM medium poodle cataract surgery phacoemulsification dog Fagartikkel Multi…

Solveig Arnøy Slåttholm, Heidi Haugholt, Hege Jøntvedt