Fagaktuelt

Nytt opplegg for spesialisering i hestesykdommer 5/2022

Fagaktuelt Nytt opplegg for spesialisering i hestesykdommer På vegne av fagutvalg hest gjengir Idun Rosenfeld nedenfor informasjon om programmet for spesialiser…

Effekt og fiskevelferd ved avlusing med «Freshwell» 5/2022

Freshwell Delousing Sea lice Atlantic salmon Fagaktuelt Effekt og fiskevelferd ved avlusing med «Freshwell» Behovet for å ha gode metoder tilgjengelig for luseb…

Ingrid Repstad Jensen, Aoife M. Westgård, Anniken Mork, Bjørn Gillund

Nytt fra Helsetjenestene 4/2022

Fagaktuelt Nytt fra Helsetjenestene Redigert av Vibeke Tømmerberg Nye helsekortkoder Det er opprettet nye koder for å gi veterinær mulighet til å stille et stør…

Vibeke Tømmerberg

Krysningsprosjekter – hva er egentlig det? 4/2022

Fagaktuelt Informasjonsartikkel: Norske hunderaser og krysningsprosjekter Krysningsprosjekter - hva er egentlig det? Tema Hundeavl På oppfordring av Norsk veter…

Astrid Indrebø, Frode Lingaas

Nekrohemorrhagisk bakteriell en­teritt hos atlantisk laks 3/2022

Fagaktuelt Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser Nekrohemorrhagisk bakteriell en-teritt hos atlantisk laks Liv Østevik Pharmaq Analytiq Kai-Inge Lie Pharmaq Anal…

Liv Østevik, Kai-Inge Lie

Selenforgiftning hos griser 3/2022

Fagaktuelt Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser Selenforgiftning hos griser Aksel Bernhoft Veterinærinstituttet Mette Valheim Veterinærinstituttet Carl Andreas …

Aksel Bernhoft, Mette Valheim, Carl Andreas Grøntvedt, Tora Vinterli Hoel

Vintersår 3/2022

Fagaktuelt Vintersår Dyrisk I denne spalta skriv veterinær Arve Nilsen om dyreliv og veterinærspørsmål. Denne artikkelen stod i vekeavisa Dag og Tid 11. februar…

Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser 3/2022

Fagaktuelt Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser Disse sidene er redigert av Thea Blystad Klem Veterinærinstituttet Helene Wisløff Pharmaq Analytiq To saker er p…

av Thea Blystad Klem, Helene Wisløff

Kan kanskje hjelpe oss å forstå mer av artens biologi 2/2022

Fagaktuelt Cellelinje fra rognkjeks-gjeller etablert: Kan kanskje hjelpe oss å forstå mer av artens biologi Forskningsgruppen på Veterinærinstituttet, BioDirect…

Hilde Sindre, Mona Gjessing, Johanna Hol Fosse, Lene Hermansen, Inger Böckerman, Marit Amundsen, Maria Dahle, Anita Solhaug

Nå er dyrevelferdsprogrammet (DVP) for storfe lansert! 2/2022

Fagaktuelt Nå er dyrevelferdsprogrammet (DVP) for storfe lansert! Alle produsenter med flere enn 10 storfe innrulleres puljevis gjennom året. Ved innrullering s…

Vibeke Tømmerberg

Etiske grenseoppganger for hold av dyr i dyrepark 2/2022

Fagaktuelt Uttalelse fra Rådet for dyreetikk: Etiske grenseoppganger for hold av dyr i dyrepark Anbefaler minstekrav: Rådet for dyreetikk foreslår at det innfør…

Jaktflått påvist i Norge 9/2021

Fagaktuelt Jaktflått påvist i Norge Jaktflåtten, Hyalomma marginatum, er påvist for første gang på pattedyr i Norge. Snorre Stuen Seksjon for småfeforskning og …

Snorre Stuen