Fagaktuelt

Aktuelt om borreliose hos hund og katt 1/2020

I 2018 ble det publisert en oppdatert versjon av ACVIM Small Animal Consensus Statement om borreliose hos hund og katt (1). Et fagpanel bestående av forskere fr…

Karin Hultin Jäderlund, Heidi Sjetne Lund, Anita Haug Haaland

Nytt fra Helsetjenestene 1/2020

Redigert av Vibeke Tømmerberg Behov for flere veterinærer hos eggprodusenter Dyrevelferdsprogram verpehøns starter opp fra 1.1.2020, og vi har behov for flere p…

Vibeke Tømmerberg, Tone Y. Sundhagen, Åse Margrethe Sogstad

Avhorningsnekroser i hjernen hos geitekje 2/2020

Øyvind Salvesen NMBU Veterinærhøgskolen, seksjon for småfeforskning og husdyrhelse Cecilie Ersdal NMBU Veterinærhøgskolen, seksjon for småfeforskning og husdyrh…

Øyvind Salvesen, Cecilie Ersdal

Gjellesykdom: Uklare og forvirrende begreper 2/2020

Mona Gjessing Brit Tørud Anne Berit Olsen KUNNSKAP OM FISKEHELSE I denne spalten vil Veterinærinstituttet i hvert nummer bidra med oppdatert kunnskap fra fiskeh…

Mona Gjessing, Brit Tørud, Anne Berit Olsen

Legemiddelnytt 2/2020

Bravecto påflekkingsvæsker - unngå hudkontakt Alvorlige hypersensitivitetsreaksjoner hos mennesker er registrert etter hudkontakt med Bravecto påflekkingsvæsker…

Møte om dødelighet på vill-laks 2/2020

Tidlig på sommeren 2019 ble det rapportert om høy dødelighet på vill-laks i Enningdalselva ved Halden i Østfold. Dødeligheten rammet stor, blank laks som nettop…

Trygve T. Poppe

Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser 3/2020

Fra Veterinærinstituttet og Fish vet group/benchmark norway as Redigert av Tormod Mørk Veterinærinstituttet Trygve Poppe Pharmaq Analytiq Aktuelle diagnoser, «n…

Tormod Mørk, Trygve Poppe, Lisa Furnesvik, Toni Erkinharju, Toni Erkinharju, Geir Bornø, Lisa Furnesvik, Miroslava Hansen, Caroline Piercey Åkesson, Marianne Kraugerud, Marta Alarcon, Erik Slagstad, Anne Alina Grønqvist, Hannah Joan Jørgensen, Anne Line Meltzer, Marianne Aas, Inger Sofie Hamnes, Anita Haug Haaland, Øyvor Kolbjørnsen, Bjarne Bergsjø, Atle Viktor Meling Domke

Legemiddelnytt 3/2020

Forvaltning av blodtransfusjon, IRAP og PRP i veterinærmedisinen Legemiddelverket og Mattilsynet har vurdert hvordan regelverket skal forstås når det gjelder br…

Hva vet vi om HPR0 i dag? 4/2020

Knut Falk Johanna Hol Mona Dverdal Jansen Debes Christiansen KUNNSKAP OM FISKEHELSE I denne spalten vil Veterinærinstituttet i hvert nummer bidra med oppdatert …

Knut Falk, Johanna Hol, Mona Dverdal Jansen, Debes Christiansen

Nytt fra Helsetjenestene 4/2020

Redigert av Silje Johnsgard Nye anbefalinger for håndtering av parasitter hos sau Det er utarbeidet nye anbefalinger for håndtering av innvendige og utvendige p…

Silje Johnsgard

Mycoplasma bovis – en uønsket gjest i norske fjøs 4/2020

I 2020 ønsker Veterinærinstituttet å gjennomføre en undersøkelse for å overvåke og få økt kunnskap om forekomsten av M. bovis. Det er tidligere utført undersøke…

– En førende premissgiver for veterinærmiljøene på Ås 5/2020

Biosecurity concept Premise Integration building complex Faculty of Veterinary Medicine Norwegian Veterinary Institute BSL3 BSL2 Animal clinics Smittevern har a…

Gudmund Holstad, Henriette Schubert, Yngvild Wasteson, Trine L´Abée Lund, Berit Djønne