Fagaktuelt

Helseskadelig viltkjøtt 1/2024

Fagaktuelt Helseskadelig viltkjøtt Høsten er jakttid og viltkjøtt er en proteinrik matvare fra en bærekraftig produksjon helt uten bruk av kunstgjødsel, sprøyte…

Jon M. Arnemo, Peder Joakimsen, Helle Katrine Knutsen

Nytt fra Helsetjenestene 1/2024

Fagaktuelt Nytt fra Helsetjenestene Redigert av Vibeke Tømmerberg Ringorm - veterinærattesten er og blir viktig Det er per 18.12. påvist ringorm i 16 besetninge…

Vibeke Tømmerberg

Informasjon om perkutan elektrisk nervestimulering (PENS) som behandling for trigeminusmediert hoderisting hos hest 1/2024

Fagaktuelt Informasjon om perkutan elektrisk nervestimulering (PENS) som behandling for trigeminusmediert hoderisting hos hest Siv Hanche-Olsen siv.hanche-olsen…

Siv Hanche-Olsen, Constanze Fintl, Ingunn Risnes Hellings

Akutt dødelighet og vevsskader hos lakseyngel ved forhøyet pH i vannet 1/2024

Fagaktuelt Akutt dødelighet og vevsskader hos lakseyngel ved forhøyet pH i vannet Mette Hofossæter Veterinærpatolog, Pharmaq Analytiq mette.hofossater@zoetis.co…

Mette Hofossæter, Marta Alarcón, Helene Bjørnevik Bjelland, Helene Wisløff

Angiostrongylus vasorum hos hund 9/2023

Angiostrongylus vasorum Case report Dog Canine Fagaktuelt Angiostrongylus vasorum hos hund En kasuistikk Viktoria Eklund viktoria@f-d.no Veterinær, spesialistka…

Viktoria Eklund, Rie Ernst Holte, Marte Jervan

Nytt fra Helsetjenestene 9/2023

Fagaktuelt Nytt fra Helsetjenestene Redigert av Vibeke Tømmerberg Dyrevelferdsprogram for sau Den norske kjøttbransjen har vedtatt å etablere et felles dyrevelf…

Vibeke Tømmerberg

Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser 9/2023

Fagaktuelt Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser Redigert av Annette H. Kampen , Veterinærinstituttet og Helene Wisløff , Pharmaq Analytiq Infeksjon med høypatog…

Annette H. Kampen, Line Olsen, Malin Rokseth Reiten, Bjørnar Ytrehus, Kai-Inge Lie, Marianne Kraugerud, Liv Østevik, Kari Kaasen McDougall, Liv Østevik, Anne Alina Krüger Sandvik

Send inn ditt slagord for dyrevelferdsåret 2024 9/2023

Fagaktuelt Send inn ditt slagord for dyrevelferdsåret 2024 Veterinærforeningen inviterer alle medlemmer til å sende inn forslag til slagord innen 15. januar 202…

Hva betyr mest for bonden, og hva betyr mest for sauen? 8/2023

Fagaktuelt Prosjekt fårebygg: Hva betyr mest for bonden, og hva betyr mest for sauen? Prosjektet FåreBygg tok utgangspunkt i sauenæringas behov for kunnskap om …

Karianne Muri, Solveig M. Stubsjøen, Per A. Tufte, Cecilie Mejdell, Annette H. Kampen, Randi O. Moe

Nytt fra helsetjenestene 8/2023

Fagaktuelt Nytt fra helsetjenestene Redigert av Vibeke Tømmerberg Utredning kalv Helsetjenesten for storfe har satt av midler for å dekke kostnader ved analyser…

Vibeke Tømmerberg

Blåtunge påvist i Nederland 8/2023

Fagaktuelt Blåtunge påvist i Nederland I september 2023 ble den meldepliktige virussykdommen blåtunge påvist hos sau i Nederland. Sykdommen har spredd seg hos s…

Massedød blant krykkjer i Nord-Norge sommeren 2023 8/2023

Fagaktuelt Høypatogen fugleinfluensa i Norge: Massedød blant krykkjer i Nord-Norge sommeren 2023 Utbruddet av høypatogen fugleinfluensa i Nord-Norge, der over 2…

Silje Granstad, Grim Rømo