Fagaktuelt

Hva er diagnosen? En katt med akutt bakbeinshalthet 8/2022

Fagaktuelt Hva er diagnosen? En katt med akutt bakbeinshalthet Øyvind Stigen Førsteamanuensis og Francisca Corral universitetslektor. NMBU Veterinærhøgskolen Hv…

Øyvind Stigen, Francisca Corral

Her er diagnosen! En katt med akutt bakbeinshalthet 8/2022

Fagaktuelt Her er diagnosen! En katt med akutt bakbeinshalthet Øyvind Stigen førsteamanuensis og Francisca Corral universitetslektor. NMBU Veterinærhøgskolen Ta…

Øyvind Stigen, Francisca Corral

Nytt fra Helsetjenestene 8/2022

Fagaktuelt Nytt fra Helsetjenestene Redigert av Vibeke Tømmerberg Kontrollprogrammet avsluttes Da er det bestemt at kontrollprogrammet avsluttes ved utgangen av…

Vibeke Tømmerberg

Ny modul i veterinær­kurset om dyrevelferds­programmer 7/2022

Fagaktuelt Nytt fra Helsetjenestene Ny modul i veterinær-kurset om dyrevelferds-programmer Tone Yvonne Sundhagen Fagsjef kurs og opplæring i Animalia Redigert a…

Tone Yvonne Sundhagen, Vibeke Tømmerberg

Er det mulig å benytte termisk behandling mot lakselus i norsk oppdrettsnæring på en velferdsmessig forsvarlig måte? 7/2022

Fagaktuelt Uttalelse fra Rådet for dyreetikk: Er det mulig å benytte termisk behandling mot lakselus i norsk oppdrettsnæring på en velferdsmessig forsvarlig måt…

Raseforskjeller for diabetes mellitus og hypotyreose hos norske hunder 7/2022

Fagaktuelt Aktuell publikasjon Raseforskjeller for diabetes mellitus og hypotyreose hos norske hunder Målet med denne studien som inngår i forskerlinjestudiet t…

Nanna Kristine Ringstad

Nytt fra smådyrpraktiserende veterinærers forening 6/2022

Fagaktuelt Nytt fra smådyrpraktiserende veterinærers forening SVF jobber som alltid aktivt, både med fremtidige kurs og med løpende prosjekter. To saker vi ønsk…

Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser 6/2022

Fagaktuelt Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser Disse sidene er redigert av Thea Blystad Klem Veterinærinstituttet Helene Wisløff Pharmaq Analytiq Fire saker er…

Thea Blystad Klem, Helene Wisløff

Kronisk rognassosiert betennelse hos berggylt 6/2022

Fagaktuelt Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser Kronisk rognassosiert betennelse hos berggylt Liv Østevik veterinærpatolog og Europeisk spesialist innen veterin…

Liv Østevik, Hanna Ommedal Aa

Utbrudd med Aeromonas veronii på laks i et RAS-anlegg 6/2022

Fagaktuelt Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser Utbrudd med Aeromonas veronii på laks i et RAS-anlegg Øyvind Salvesen Veterinær i Åkerblå Elsa Sofia Coelho Luis…

Øyvind Salvesen, Elsa Sofia Coelho Luis, Marianne Kraugerud

Bacillus licheniformis som årsak til abort i en sauebesetning 6/2022

Fagaktuelt Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser Bacillus licheniformis som årsak til abort i en sauebesetning Cecilie Ersdal Veterinær, førsteamanuensis i småfe…

Cecilie Ersdal, Sabrina Rodriguez-Campos

Spironukleose hos atlantisk laks 6/2022

Fagaktuelt Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser Spironukleose hos atlantisk laks Kai-Inge Lie Europeisk spesialist i veterinærpatologi, DipECVP Helene Wisløff V…

Kai-Inge Lie, Helene Wisløff, Liv Østevik, Marta Alarcon, Stian Nylund