Fagaktuelt

Blåtunge på frammarsj i Europa 4/2024

Fagaktuelt Blåtunge på frammarsj i Europa Blåtunge fikk fornyet aktualitet høsten 2023 etter at viruset ble påvist og spredte seg i Nederland, og videre til Tys…

Marie Myklatun Krosness, Gebbiena Margaretha Bron, Annette Hegermann Kampen, Britt Gjerset

Båndtvang for katter? 4/2024

Fagaktuelt Båndtvang for katter? Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) la i november 2023 fram rapporten «Hold av katt: risiko for redusert biologisk mangfo…

Cecilie Mejdell

Utbrudd av storfetuberkulose i Norge 4/2024

Fagaktuelt Utbrudd av storfetuberkulose i Norge Kjerstin Kolvik Iversen Mattilsynet Turi Hordern- Larsen Mattilsynet Silje Christine Jetmundsen Mattilsynet Siv …

Kjerstin Kolvik Iversen, Turi Hordern- Larsen, Silje Christine Jetmundsen, Siv Meling, David Norheim, Birgitte Spedstad Tveter, Synnøve Vatn

Utbrudd av høypatogen fugleinfluensa hos melkekyr i USA 4/2024

Fagaktuelt Utbrudd av høypatogen fugleinfluensa hos melkekyr i USA Høypatogen aviær influensa (HPAI) er påvist hos kyr i melkekubesetninger i flere stater i USA…

Marie Myklatun Krosness*, Ragnhild Tønnessen*, Silje Granstad*, Hannah Joan Jørgensen*

Hormonell metode for å få en ammehoppe til å godta et morløst føll 3/2024

horse orphan foal adoption case report hormonal method Fagaktuelt Hormonell metode for å få en ammehoppe til å godta et morløst føll En kasuistikk Kasuset som e…

Målfrid Vatne

Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser 3/2024

Fagaktuelt Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser Redigert av Annette H. Kampen, Veterinærinstituttet Helene Wisløff Pharmaq Analytiq Planteforgifting hos sau Eli…

Annette H. Kampen,, Helene Wisløff, Elisabeth Skatvedt Jordal, Michaela Falk

Presentasjon av dyptgående journaler fra spesialistkandidater i hundens og kattens sykdommer 3/2024

Fagaktuelt Presentasjon av dyptgående journaler fra spesialistkandidater i hundens og kattens sykdommer En viktig del av utdannelsesløpet for spesialisering i h…

Nytt fra Helsetjenestene 3/2024

Fagaktuelt Nytt fra Helsetjenestene Redigert av Vibeke Tømmerberg Smittesikring i norske melkegeitbesetninger - en oppfriskning Marit Smistad, spesialrådgiver T…

Vibeke Tømmerberg, Marit Smistad,

Nytt fra Smådyrpraktiserende veterinærers forening 3/2024

Fagaktuelt Nytt fra Smådyrpraktiserende veterinærers forening Smådyrpraktiserende veterinærers forening (SVF) satser på å øke trivselen i klinikkhverdagen. Det …

Stell av hester i et kaldt klima 2/2024

Fagaktuelt Aktuell publikasjon Stell av hester i et kaldt klima Oversiktsartikkelen som presenteres er noen år gammel, og er aktuell ikke minst etter vinterens …

Cecilie M. Mejdell, Knut Egil Bøe, Grete H.M. Jørgensen

Nytt fra Helsetjenestene 2/2024

Fagaktuelt Nytt fra Helsetjenestene Redigert av Vibeke Tømmerberg Hold godt tak i «hverdagssmittevernet» - det går aldri «av moten» om en vil redusere risiko fo…

Vibeke Tømmerberg

Selvmordstanker, eutanasi av dyr og hjelpsøking blant veterinærer i Norge – en landsdekkende spørreundersøkelse (NORVET-prosjektet) 2/2024

Fagaktuelt Selvmordstanker, eutanasi av dyr og hjelpsøking blant veterinærer i Norge - en landsdekkende spørreundersøkelse (NORVET-prosjektet) Helene Seljenes D…

Helene Seljenes Dalum