Fagaktuelt

Bacillus licheniformis som årsak til abort i en sauebesetning 6/2022

Fagaktuelt Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser Bacillus licheniformis som årsak til abort i en sauebesetning Cecilie Ersdal Veterinær, førsteamanuensis i småfe…

Cecilie Ersdal, Sabrina Rodriguez-Campos

Spironukleose hos atlantisk laks 6/2022

Fagaktuelt Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser Spironukleose hos atlantisk laks Kai-Inge Lie Europeisk spesialist i veterinærpatologi, DipECVP Helene Wisløff V…

Kai-Inge Lie, Helene Wisløff, Liv Østevik, Marta Alarcon, Stian Nylund

Mykobakteriose hos fisk 6/2022

Fagaktuelt Mykobakteriose hos fisk William Reed Veterinærpatolog ved Pharmaq Analytiq Kai-Inge Lie Europeisk spesialist i veterinærpatologi, DipECVP Veterinærpa…

William Reed, Kai-Inge Lie, Liv Østevik, Helene Wisløff

Nytt opplegg for spesialisering i hestesykdommer 5/2022

Fagaktuelt Nytt opplegg for spesialisering i hestesykdommer På vegne av fagutvalg hest gjengir Idun Rosenfeld nedenfor informasjon om programmet for spesialiser…

Effekt og fiskevelferd ved avlusing med «Freshwell» 5/2022

Freshwell Delousing Sea lice Atlantic salmon Fagaktuelt Effekt og fiskevelferd ved avlusing med «Freshwell» Behovet for å ha gode metoder tilgjengelig for luseb…

Ingrid Repstad Jensen, Aoife M. Westgård, Anniken Mork, Bjørn Gillund

Nytt fra Helsetjenestene 4/2022

Fagaktuelt Nytt fra Helsetjenestene Redigert av Vibeke Tømmerberg Nye helsekortkoder Det er opprettet nye koder for å gi veterinær mulighet til å stille et stør…

Vibeke Tømmerberg

Krysningsprosjekter – hva er egentlig det? 4/2022

Fagaktuelt Informasjonsartikkel: Norske hunderaser og krysningsprosjekter Krysningsprosjekter - hva er egentlig det? Tema Hundeavl På oppfordring av Norsk veter…

Astrid Indrebø, Frode Lingaas

Nekrohemorrhagisk bakteriell en­teritt hos atlantisk laks 3/2022

Fagaktuelt Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser Nekrohemorrhagisk bakteriell en-teritt hos atlantisk laks Liv Østevik Pharmaq Analytiq Kai-Inge Lie Pharmaq Anal…

Liv Østevik, Kai-Inge Lie

Selenforgiftning hos griser 3/2022

Fagaktuelt Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser Selenforgiftning hos griser Aksel Bernhoft Veterinærinstituttet Mette Valheim Veterinærinstituttet Carl Andreas …

Aksel Bernhoft, Mette Valheim, Carl Andreas Grøntvedt, Tora Vinterli Hoel

Vintersår 3/2022

Fagaktuelt Vintersår Dyrisk I denne spalta skriv veterinær Arve Nilsen om dyreliv og veterinærspørsmål. Denne artikkelen stod i vekeavisa Dag og Tid 11. februar…

Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser 3/2022

Fagaktuelt Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser Disse sidene er redigert av Thea Blystad Klem Veterinærinstituttet Helene Wisløff Pharmaq Analytiq To saker er p…

av Thea Blystad Klem, Helene Wisløff

Kan kanskje hjelpe oss å forstå mer av artens biologi 2/2022

Fagaktuelt Cellelinje fra rognkjeks-gjeller etablert: Kan kanskje hjelpe oss å forstå mer av artens biologi Forskningsgruppen på Veterinærinstituttet, BioDirect…

Hilde Sindre, Mona Gjessing, Johanna Hol Fosse, Lene Hermansen, Inger Böckerman, Marit Amundsen, Maria Dahle, Anita Solhaug