Fagaktuelt

Nytt fra Helsetjenestene 9/2023

Fagaktuelt Nytt fra Helsetjenestene Redigert av Vibeke Tømmerberg Dyrevelferdsprogram for sau Den norske kjøttbransjen har vedtatt å etablere et felles dyrevelf…

Vibeke Tømmerberg

Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser 9/2023

Fagaktuelt Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser Redigert av Annette H. Kampen , Veterinærinstituttet og Helene Wisløff , Pharmaq Analytiq Infeksjon med høypatog…

Annette H. Kampen, Line Olsen, Malin Rokseth Reiten, Bjørnar Ytrehus, Kai-Inge Lie, Marianne Kraugerud, Liv Østevik, Kari Kaasen McDougall, Liv Østevik, Anne Alina Krüger Sandvik

Send inn ditt slagord for dyrevelferdsåret 2024 9/2023

Fagaktuelt Send inn ditt slagord for dyrevelferdsåret 2024 Veterinærforeningen inviterer alle medlemmer til å sende inn forslag til slagord innen 15. januar 202…

Hva betyr mest for bonden, og hva betyr mest for sauen? 8/2023

Fagaktuelt Prosjekt fårebygg: Hva betyr mest for bonden, og hva betyr mest for sauen? Prosjektet FåreBygg tok utgangspunkt i sauenæringas behov for kunnskap om …

Karianne Muri, Solveig M. Stubsjøen, Per A. Tufte, Cecilie Mejdell, Annette H. Kampen, Randi O. Moe

Nytt fra helsetjenestene 8/2023

Fagaktuelt Nytt fra helsetjenestene Redigert av Vibeke Tømmerberg Utredning kalv Helsetjenesten for storfe har satt av midler for å dekke kostnader ved analyser…

Vibeke Tømmerberg

Blåtunge påvist i Nederland 8/2023

Fagaktuelt Blåtunge påvist i Nederland I september 2023 ble den meldepliktige virussykdommen blåtunge påvist hos sau i Nederland. Sykdommen har spredd seg hos s…

Massedød blant krykkjer i Nord-Norge sommeren 2023 8/2023

Fagaktuelt Høypatogen fugleinfluensa i Norge: Massedød blant krykkjer i Nord-Norge sommeren 2023 Utbruddet av høypatogen fugleinfluensa i Nord-Norge, der over 2…

Silje Granstad, Grim Rømo

Nytt fra helsetjenestene 7/2023

Fagaktuelt Nytt fra helsetjenestene Redigert av Vibeke Tømmerberg Vil du øke kompetansen din på klauvhelse? I Klauvas år 2023/24 er et av målene å engasjere end…

Vibeke Tømmerberg

Nytt fra Helsetjenestene 3/2023

Fagaktuelt Nytt fra Helsetjenestene Redigert av Vibeke Tømmerberg Dyrevelferdsprogram for sau Nå er dyrevelferdsprogrammet for sau under utarbeidelse. Planen er…

Siv Svendsen, Marit Smistad

Utvikling av nefrologi og IRIS 3/2023

Fagaktuelt Utvikling av nefrologi og IRIS Reidun Heiene Veterinær, PhD Styremedlem i IRIS og medlem av WSAVA Renal Study group International Renal Interest Soci…

Reidun Heiene

Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser 3/2023

Fagaktuelt Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser Redigert av Annette H. Kampen, Veterinærinstituttet og Helene Wisløff, Pharmaq Analytiq Psoroptes ovis påvist på…

Annette H. Kampen, Sokratis Ptochos, Inger Sofie Hamnes, Bente Fjermestad-Eie, Anita H. Haaland, Elisabeth Schei-Berg, Liv Østevik, Irja Sunde Roiha, Sverri Strøm

Nytt fra Helsetjenestene 2/2023

Fagaktuelt Nytt fra Helsetjenestene Redigert av Vibeke Tømmerberg Kalvedød og Dyrevelferdsindikatoren med vekt på kalv (delindikator kalv) TINE sin dyrevelferds…

Vibeke Tømmerberg