Fagaktuelt

Nå er dyrevelferdsprogrammet (DVP) for storfe lansert! 2/2022

Fagaktuelt Nå er dyrevelferdsprogrammet (DVP) for storfe lansert! Alle produsenter med flere enn 10 storfe innrulleres puljevis gjennom året. Ved innrullering s…

Vibeke Tømmerberg

Etiske grenseoppganger for hold av dyr i dyrepark 2/2022

Fagaktuelt Uttalelse fra Rådet for dyreetikk: Etiske grenseoppganger for hold av dyr i dyrepark Anbefaler minstekrav: Rådet for dyreetikk foreslår at det innfør…

Jaktflått påvist i Norge 9/2021

Fagaktuelt Jaktflått påvist i Norge Jaktflåtten, Hyalomma marginatum, er påvist for første gang på pattedyr i Norge. Snorre Stuen Seksjon for småfeforskning og …

Snorre Stuen

Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser 9/2021

Fagaktuelt Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser Disse sidene er redigert av Thea Blystad Klem Veterinærinstituttet Helene Wisløff Pharmaq Analytiq Fire saker er…

Thea Blystad Klem, Helene Wisløff

Første tilfelle av kaningulsott hos viltlevende kanin 9/2021

Fagaktuelt Første tilfelle av kaningulsott hos viltlevende kanin Veterinærinstituttet har nylig påvist kaningulsott, også kalt Rabbit Haemorrhagic Disease (RHD)…

Knut Madslien, Turid Vikøren, Malin Rokseth Reiten, Jørn Våge, Hannah Joan Jørgensen, Nakita Jørgensen, Nakita Kommedal

Utbrudd av kaningulsott hos tamkanin i Agder 9/2021

Fagaktuelt Utbrudd av kaningulsott hos tamkanin i Agder Malin Rokseth Reiten Veterinærinstituttet Robert Ilievski Mattilsynet Agder Veterinærinstuttet mottok i …

Malin Rokseth Reiten, Robert Ilievski

Colibacillose på avvent gris 9/2021

Fagaktuelt Colibacillose på avvent gris Carl Andreas Grøntvedt Veterinærinstituttet Camilla Sekse Veterinærinstituttet Erik Paulshus Veterinærinstituttet Bjarne…

Carl Andreas Grøntvedt, Camilla Sekse, Erik Paulshus, Bjarne Bergsjø, Jan Peter Valde

Actinobacillose hos sau 9/2021

Fagaktuelt Actinobacillose hos sau Torill Mørk Veterinærinstituttet Rebecca Davidson Veterinærinstituttet Erik Paulshus Veterinærinstituttet Gørill Hogseth Matt…

Torill Mørk, Rebecca Davidson, Erik Paulshus, Gørill Hogseth

Spesialistjournaler om hundens og kattens sykdommer: Soppforgiftning av hund 9/2021

Fagaktuelt Nytt fra Smådyrpraktiserende veterinærers forening Spesialistjournaler om hundens og kattens sykdommer: Soppforgiftning av hund En viktig del av utda…

Fjøsbesøket er viktig i dyrevelferds- programmet for storfe 7/2021

Fagaktuelt Nytt fra Helsetjenestene Fjøsbesøket er viktig i dyrevelferds- programmet for storfe Regelmessige veterinærbesøk står sentralt i alle dyrevelferdspro…

Silje Johnsgard

Hva er diagnosen? 7/2021

Fagaktuelt Hva er diagnosen? En katt med intermitterende bakbeinshalthet Spalten «Hva er diagnosen?» har lange tradisjoner i Norsk veterinærtidsskrift. Den førs…

Jon Andre Berg, Bente Kristin Sævik, Cathrine Trangerud,

Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser 7/2021

Fagaktuelt Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser Redigert av Thea Blystad Klem, Veterinærinstituttet og Helene Wisløff, Pharmaq Analytiq Mette Valheim Veterinæri…

Mette Valheim, Aksel Bernhoft