Fagaktuelt

Fra undersøkelse til diagnose 2/2023

Fagaktuelt Fra undersøkelse til diagnose - hvordan tenker klinikeren? Hvorfor våger ikke studenter å stille diagnoser? Hvorfor synes det å være så lett for de e…

Hans Petter Kjæstad

Hva er diagnosen? Hund med tumor i rectum 2/2023

Fagaktuelt Hva er diagnosen? Hund med tumor i rectum Julie Robbestad Veterinær i roterende internship Kristine Erlandsen Veterinær GPCert (SAS) Arne Friestad Ve…

Julie Robbestad, Kristine Erlandsen, Arne Friestad, Bente Kristin Sævik

Her er diagnosen! Rektalt tubulovilløst adenom 2/2023

Fagaktuelt Her er diagnosen! Rektalt tubulovilløst adenom Julie Robbestad Veterinær i roterende internship Kristine Erlandsen Veterinær GPCert (SAS) Arne Friest…

Julie Robbestad, Kristine Erlandsen, Arne Friestad, Bente Kristin Sævik

Flått og flåttbårne smittestoff i Norge 2/2023

Fagaktuelt Flått og flåttbårne smittestoff i Norge - en oppdatering Flått og flåttoverførte smittestoff har vært omtalt i media i økende grad det siste året, sæ…

Snorre Stuen

Nytt fra Helsetjenestene 1/2023

Fagaktuelt Nytt fra Helsetjenestene Redigert av Vibeke Tømmerberg Smitteverndel i dyrevelferdsprogrammet erstatter Helsestorfe-attest I besetninger der det er u…

Redigert av Vibeke Tømmerberg

Løkforgiftning hos hund 1/2023

Fagaktuelt Løkforgiftning hos hund - en kasuistikk Marte Jervan Veterinær, spesialist i smådyrsykdommer - hund og katt, Fredrikstad Dyrehospital marte@f-d.no Ri…

Marte Jervan, Rie Ernst Holte, Andrea Schamaun

Nytt fra Helsetjenestene 9/2022

Fagaktuelt Nytt fra Helsetjenestene Redigert av Vibeke Tømmerberg TINES beredskapsvarsling er like «vital» - vær snar å varsle mistanke om smittsom luftveisinfe…

Vibeke Tømmerberg

Valpekull forgiftet av eiers østrogenspray 9/2022

Fagaktuelt Valpekull forgiftet av eiers østrogenspray Mennesker omgir seg med mange syntetiske stoffer, både bevisst og ubevisst. Det vi kanskje glemmer er at o…

Rikke Brustad, Vibeke Rootwelt

Nytt fra Smådyrpraktiserende veterinærers forening 9/2022

Fagaktuelt Nytt fra Smådyrpraktiserende veterinærers forening 26.-28. oktober arrangerte vi årets høstkurs med nevrologi og oftalmologi som tema. Det ble et vel…

Morgendagens hundeavl 9/2022

Fagaktuelt Morgendagens hundeavl Ny forskning og ny teknologi medfører endringer i veterinærmedisinen. Å holde seg faglig oppdatert er en forutsetning for å kun…

Åshild Roaldset, Eva Hustoft

Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser 9/2022

Fagaktuelt Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser Redigert av Thea Blystad Klem NMBU Veterinærhøgskolen Helene Wisløff Pharmaq Analytiq Tre saker er presenterte d…

Thea Blystad Klem, Helene Wisløff

Newcastlesyke hos verpehøns 9/2022

Fagaktuelt Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser Newcastlesyke hos verpehøns Silje Granstad, veterinær, PhD, fagansvarlig for fjørfe, Grim Rømo, veterinær, fagan…