Navn

Til minne om Aage Røros 1/2020

Minneord Egil Simensen Vår kollega Aage Røros døde den 22. desember 2019, 78 år gammel. Aage vokste opp på Orvos i Røros kommune. Han gikk på landsgymnaset i Or…

Egil Simensen

Merkedager i februar 1/2020

80 år Tore Kjeldahl Hekneby 11.2 75 år Kolbjørn Grøndalen 6.2 70 år Karl Einar Kleppa 15.2 Tor Edvard Løken 16.2 60 år Johannes Slettebø 5.2 50 år Ingun Bjerke …

Merkedager i januar 1/2020

85 år Stig Anders Ødegaard 22.1 75 år Jostein Bjorland 14.1 70 år Magnhild Jenssen 14.1 60 år Margrethe Hovden 1.1 Aksel Bernhoft 9.1 Jan Peter Valde 13.1 50 år…

Nye medlemmer 1/2020

Aina Bentsen Kristin Berg Kristine Dale Nils Ivar Dolvik Ingunn Solberg Eriksson Elise Fagerås Elisabeth Faureng Anna Horvath Frida Andora Langø Ragna Mathiasse…

Merkedager i mars 2/2020

75 år Johan Fr. Aurstad 17.3 Nils Arne Amdal 17.3 70 år Marianne Langeland 14.3 Inge Nilsen 28.3 60 år Birgitte Grann Greve 1.3 Tonje Stavelie 19.3 Kjetil Norma…

Merkedager i april 2/2020

90 år Andreas Tomter Skogsholm 16.4 80 år Liv Døsen 25.4 75 år Einar Rudi 27.4 70 år Tor Egil Furu 4.4 Sigurd Blessom 22.4 Frode Kristian Andresen 23.4 60 år Ja…

Nye medlemmer 2/2020

Josefin Bendén Line Bradford Hanne Christiansen Hanne Merethe Haugvaldstad Sunniva Mauseth Marica Nilsen Kjell Nyberg Kari Ringvall Lisabeth Salte Line Taugbøl

Merkedager i mai 3/2020

80 år Sigvart Byberg 2.5 Jon B Jordanger 11.5 70 år Harald Fodstad 7.5 Anne-Barbro Vatle 8.5 Oddbjørn Kjelvik 9.5 Einar Vatle 11.5 Arild Lysaker 19.5 60 år Bjør…

Merkedager i april 3/2020

90 år Andreas Tomter Skogsholm 16.4 80 år Liv Døsen 25.4 75 år Einar Rudi 27.4 70 år Tor Egil Furu 4.4 Sigurd Blessom 22.4 Frode Kristian Andresen 23.4 60 år Ja…

Nye medlemmer 3/2020

Lise Stadheim Andersen Carina Berntsen Karolien Desmet Hans Olav Djupvik Svanhild Meli Dragonmoen Lars Folkman Ingvild Hellebø Rolf Bjerke Larssen Oda Mittet To…

Til minne om Knut Rønningen 3/2020

Erling Olaf Koppang Øystein Lie Ingrid Olsaker Bjørn Høyheim Frode Lingaas Professor Knut Rønningen døde 3. februar 2020, og med dette er en markant skikkelse i…

Erling Olaf Koppang, Øystein Lie, Ingrid Olsaker, Bjørn Høyheim, Frode Lingaas

Merkedager i juni 4/2020

100 år Erik Otto Dahlman 7.6 75 år Jan Harry Teigland 6.6 70 år Roar Øverbø 14.6 Knut Moksnes 18.6 60 år Hilde Bremnes 3.6 André Høva 7.6 Heidi Håøya 7.6 Øyvind…