Doktorgrad

Har undersøkt overføringsveier for tarmparasitter i Etiopia 2/2023

Doktorgrad Har undersøkt overføringsveier for tarmparasitter i Etiopia Doktorgradsarbeidet til Tsegabirhan Kifleyohannes Tesama viser at til tross for nær konta…

Miljøgiftblandinger påvirker stresshormoner og kreftutvikling hos forsøksmus 1/2023

Doktorgrad Miljøgiftblandinger påvirker stresshormoner og kreftutvikling hos forsøksmus Kristine Eraker Aasland Hansen konkluderer i sitt doktorgradsarbeid med …

Kjæledyr kan eksponere oss for antibiotikaresistens 9/2022

Doktorgrad Kjæledyr kan eksponere oss for antibiotikaresistens Mari Røkens doktorgradsarbeid viser at mennesker blir eksponert for antibiotikaresistens gjennom …

Organisk selen motvirker stressnivået i grisen 8/2022

Doktorgrad Organisk selen motvirker stressnivået i grisen Organisk selen fører til en stabil og høy antioksidant-status hos dagens høyt-ytende griser, viser Mic…

In vitro embryoproduksjon hos norske svin 8/2022

Doktorgrad In vitro embryoproduksjon hos norske svin Reina Jochems har i sitt doktorgradsarbeid arbeidet med in vitro embryoproduksjon hos griserasene duroc og …

Ny metode for overvåkning av salmonid alphavirus 3/2022

Doktorgrad Ny metode for overvåkning av salmonid alphavirus Lisa-Victoria Bernhardts doktorgradsarbeid viser at en ny vannfiltrerings-metode har et stort potens…

Ny innsikt om stafylokokker hos kyr 3/2022

Doktorgrad Ny innsikt om stafylokokker hos kyr Marte Ekeland Fergestad har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt forekomsten av antibiotikaresistens og sykdomsfrem…

Åpner for nye måter å forstå fiskens immunforsvar på 3/2022

Doktorgrad Åpner for nye måter å forstå fiskens immunforsvar på Anne Flore Bakke har i sitt doktorgradsarbeid studert immunresponser i atlantisk laks etter vaks…

Sammensetningen av kyllingfôret kan forebygge sykdom 2/2022

Doktorgrad Sammensetningen av kyllingfôret kan forebygge sykdom Silje Granstads doktorgradsarbeid viser at fôrets sammensetning kan ha stor innvirkning på dyreh…

Probiotika fører til lavere dødelighet hos laks 2/2022

Doktorgrad Probiotika fører til lavere dødelighet hos laks Øystein Klakegg E-postadresse: oystein.klakegg@himolde.noFoto: Privat I Øystein Klakeggs doktorgradss…

Ny kunnskap om persistent PRV-1-infeksjon hos laks 2/2022

Doktorgrad Ny kunnskap om persistent PRV-1-infeksjon hos laks Muhammad Salman Malik konkluderer i sin doktoravhandling med at Piscint orthoreovirus-1 (PRV-1) et…

Påviste høyt nivå av multiresistent tuberkulose 2/2022

Doktorgrad Påviste høyt nivå av multiresistent tuberkulose I sitt doktorgradsarbeid påviste Letemichael Negash Welekidan forskjellige varianter av Myco-bacteriu…