Doktorgrad

Ny kunnskap om virusinfeksjoner hos storfe 1/2020

Ingrid Toftaker har gjennom sitt doktorgradsarbeid undersøkt epidemiologiske forhold ved to vanlige virus hos storfe. Forskningen har direkte betydning for syst…

Kristine Welde Tranås

Lukkede merder kan beskytte mot lakselus 1/2020

Arve Nilsen: Arve Nilsen har i sitt doktorgradsarbeid dokumentert fiskehelse og fiskevelferd ved utvikling og drift av lukkede merder for oppdrett av laks. Stud…

Kristine Welde Tranås

Sterke likheter mellom fisk og pattedyrs tarm 4/2020

Hege Hellbergs doktorgradsarbeid viser at fisketarmens oppbygning og utvikling, samt forekomst av immunceller ved betennelse og kreft som utgår fra kjertlene i …

Hege Hellberg

Svikt i blodtilførsel avgjørende for skjelettsykdom hos gris og føll 4/2020

Osteochondrose er den vanligste utviklingssykdommen i skjelettet hos dyr. Bjørn Håkon Wormstrand konkluderer i sitt doktorgradsarbeid med at vekstbruskens blodf…

Bjørn Håkon Wormstrand

Soppgift i fôret kan øke forekomsten av laksevirus 5/2020

Torfinn Moldals doktorgradsavhandling viser at ulike planteoljeblandinger som erstatning for fiskeolje i fôret, ikke synes å ha alvorlige negative følger for ta…

Torfinn Moldal

Ny kunnskap om korsbandskader hos norske og svenske hundar og kattar 5/2020

Gudrun Seeberg Boge har undersøkt epidemiologiske aspekt ved vanleg førekommande skjelettsjukdommar hos hundar og kattar. Forskinga kartlegg rasepredisposisjona…

Parasitt samler seg på hjernen og manipulerer fisken 5/2020

Siri Helene Helland-Riises doktorgradsarbeid konkluderer med at parasitten Euhaplorchis californiensis samler seg på spesifikke steder på hjernen til California…