Doktorgrad

Ny kunnskap om virusinfeksjoner hos storfe 1/2020

Ingrid Toftaker har gjennom sitt doktorgradsarbeid undersøkt epidemiologiske forhold ved to vanlige virus hos storfe. Forskningen har direkte betydning for syst…

Kristine Welde Tranås

Lukkede merder kan beskytte mot lakselus 1/2020

Arve Nilsen: Arve Nilsen har i sitt doktorgradsarbeid dokumentert fiskehelse og fiskevelferd ved utvikling og drift av lukkede merder for oppdrett av laks. Stud…

Kristine Welde Tranås

Sterke likheter mellom fisk og pattedyrs tarm 4/2020

Hege Hellbergs doktorgradsarbeid viser at fisketarmens oppbygning og utvikling, samt forekomst av immunceller ved betennelse og kreft som utgår fra kjertlene i …

Hege Hellberg

Svikt i blodtilførsel avgjørende for skjelettsykdom hos gris og føll 4/2020

Osteochondrose er den vanligste utviklingssykdommen i skjelettet hos dyr. Bjørn Håkon Wormstrand konkluderer i sitt doktorgradsarbeid med at vekstbruskens blodf…

Bjørn Håkon Wormstrand

Ny kunnskap om korsbandskader hos norske og svenske hundar og kattar 5/2020

Gudrun Seeberg Boge har undersøkt epidemiologiske aspekt ved vanleg førekommande skjelettsjukdommar hos hundar og kattar. Forskinga kartlegg rasepredisposisjona…

Soppgift i fôret kan øke forekomsten av laksevirus 5/2020

Torfinn Moldals doktorgradsavhandling viser at ulike planteoljeblandinger som erstatning for fiskeolje i fôret, ikke synes å ha alvorlige negative følger for ta…

Parasitt samler seg på hjernen og manipulerer fisken 5/2020

Siri Helene Helland-Riises doktorgradsarbeid konkluderer med at parasitten Euhaplorchis californiensis samler seg på spesifikke steder på hjernen til California…

Har funnet ny variant av utbredt fiskevirus 6/2020

I sin doktorgradsavhandling konkluderer Dhamotharan Kannimuthu med at varianten av viruset Piscine orthoreovirus (PRV) som rammer regnbueørret, er en ny sub-typ…

Dokumentering av forskjeller mellom smittemodeller 6/2020

Karla Meza Parada har i sin avhandling dokumentert forskjeller mellom ulike smittemodeller for testing av vaksiner mot Piscirickettsia salmonis, som er en utbre…

Data fra sensorar kan fortelje om kua har det bra 7/2020

Gunnar Dalens doktorgradsarbeid gir ny kunnskap om bruk av sensorinformasjon til å oppdaga subklinisk mastitt hjå mjølkeku, og til å predikera framtidig prevale…

Effektiv metode for påvisning av antistoffer hos laks 7/2020

Lena Hammerlund Teige har i sitt doktorgradsarbeid påvist antistoff mot virusene som kan gi hjerte- og skjelettmuskelbetennelse og pankreassykdom hos oppdrettsl…

Kloakk fra boligområder kan spre antibiotikaresistens 7/2020

I sitt doktorgradsarbeid konkluderer Erik Paulshus med at både sykehuskloakk og kloakk fra vanlige boligområder kan bidra til å spre sykdomsfremkallende bakteri…