Doktorgrad

Saminfeksjon mellom BCoV og C. parvum kan gi mindre skade enn en BCoV-infeksjon 3/2024

Doktorgrad Saminfeksjon mellom BCoV og C. parvum kan gi mindre skade enn en BCoV-infeksjon Ruchika Shakya Bovint coronavirus og Crypto-sporidium parvum fører ti…

Har avdekket viktige faktorer som påvirker embryodød og fertilitet hos Norsk Rødt Fe 3/2024

Doktorgrad Har avdekket viktige faktorer som påvirker embryodød og fertilitet hos Norsk Rødt Fe Sofia Diaz-Lundahl E-postadresse: diaz.lundahl@gmail.com Sofia D…

Norsk fiskeoppdrett er bedre tjent med å bruke millioner til forebygging og forbedring enn å betale for tapene 2/2024

Doktorgrad Norsk fiskeoppdrett er bedre tjent med å bruke millioner til forebygging og forbedring enn å betale for tapene Cecilie Sviland Walde E-post: cecilie.…

Ny kunnskap om hvordan fiskens kjønnsmodning reguleres 1/2024

Doktorgrad Ny kunnskap om hvordan fiskens kjønnsmodning reguleres Muhammad Rahmad Royan E-postadresse: m.rahmadroyan@gmail.com Muhammad Rahmad Royans doktorgrad…

Har identifisert E. coli -varianter som gir høy førsteukedødelighet hos kylling 1/2024

Doktorgrad Har identifisert E. coli-varianter som gir høy førsteukedødelighet hos kylling Inger Helene Kravik E-postadresse: inger.helene.kravik@vetinst.no Inge…

Logget elger for å forstå dem bedre 1/2024

Doktorgrad Logget elger for å forstå dem bedre Anne Randi Græsli E-postadresse: anne.grasli@inn.no Anne Randi Græsli har i doktorgraden sin forsøkt å lære elgen…

Ny kunnskap om arvelige sykdommer hos bichon havanais 8/2023

Doktorgrad Ny kunnskap om arvelige sykdommer hos bichon havanais Kim Kathrine Linderud Bellamy E-postadresse: kim.bellamy@nkk.no Kim K. L. Bellamys doktorgradsa…

Kjøp av livdyr og dårlig renhold er risikofaktorer for digital dermatitt 7/2023

Doktorgrad Kjøp av livdyr og dårlig renhold er risikofaktorer for digital dermatitt Lina Ahlén E-postadresse: lina.ahlen@nmbu.no Lina Ahléns doktorgradsarbeid g…

Trygt å spise kylling, til tross for tidligere funn av antibiotikaresistente bakterier 7/2023

Doktorgrad Trygt å spise kylling, til tross for tidligere funn av antibiotikaresistente bakterier May Linn Buberg E-postadresse: maylinnbuberg@gmail.com May Lin…

Notvask og avlusing kan føre til gjelleskader 4/2023

Doktorgrad Notvask og avlusing kan føre til gjelleskader Liv Østeviks doktorgradsstudie viser at driftsprosesser som notvask og avlusing kan føre til gjelleskad…

Økt kunnskap om bakterien Yersinia ruckeri 4/2023

Doktorgrad Økt kunnskap om bakterien Yersinia ruckeri Andreas Riborg har kartlagt utbredelse, virulens og fenotype av Yersinia ruckeri i norsk oppdrettsnæring. …

Viser hvordan fiskens hypofyse er organisert og regulert 3/2023

Doktorgrad Viser hvordan fiskens hypofyse er organisert og regulert Doktorgradsarbeidet til Khadeeja Siddique viser hvordan de nyeste enkeltcelle-genteknologien…