Doktorgrad

Ny kunnskap om arvelige sykdommer hos bichon havanais 8/2023

Doktorgrad Ny kunnskap om arvelige sykdommer hos bichon havanais Kim Kathrine Linderud Bellamy E-postadresse: kim.bellamy@nkk.no Kim K. L. Bellamys doktorgradsa…

Kjøp av livdyr og dårlig renhold er risikofaktorer for digital dermatitt 7/2023

Doktorgrad Kjøp av livdyr og dårlig renhold er risikofaktorer for digital dermatitt Lina Ahlén E-postadresse: lina.ahlen@nmbu.no Lina Ahléns doktorgradsarbeid g…

Trygt å spise kylling, til tross for tidligere funn av antibiotikaresistente bakterier 7/2023

Doktorgrad Trygt å spise kylling, til tross for tidligere funn av antibiotikaresistente bakterier May Linn Buberg E-postadresse: maylinnbuberg@gmail.com May Lin…

Notvask og avlusing kan føre til gjelleskader 4/2023

Doktorgrad Notvask og avlusing kan føre til gjelleskader Liv Østeviks doktorgradsstudie viser at driftsprosesser som notvask og avlusing kan føre til gjelleskad…

Økt kunnskap om bakterien Yersinia ruckeri 4/2023

Doktorgrad Økt kunnskap om bakterien Yersinia ruckeri Andreas Riborg har kartlagt utbredelse, virulens og fenotype av Yersinia ruckeri i norsk oppdrettsnæring. …

Viser hvordan fiskens hypofyse er organisert og regulert 3/2023

Doktorgrad Viser hvordan fiskens hypofyse er organisert og regulert Doktorgradsarbeidet til Khadeeja Siddique viser hvordan de nyeste enkeltcelle-genteknologien…

Har undersøkt overføringsveier for tarmparasitter i Etiopia 2/2023

Doktorgrad Har undersøkt overføringsveier for tarmparasitter i Etiopia Doktorgradsarbeidet til Tsegabirhan Kifleyohannes Tesama viser at til tross for nær konta…

Miljøgiftblandinger påvirker stresshormoner og kreftutvikling hos forsøksmus 1/2023

Doktorgrad Miljøgiftblandinger påvirker stresshormoner og kreftutvikling hos forsøksmus Kristine Eraker Aasland Hansen konkluderer i sitt doktorgradsarbeid med …

Kjæledyr kan eksponere oss for antibiotikaresistens 9/2022

Doktorgrad Kjæledyr kan eksponere oss for antibiotikaresistens Mari Røkens doktorgradsarbeid viser at mennesker blir eksponert for antibiotikaresistens gjennom …

Organisk selen motvirker stressnivået i grisen 8/2022

Doktorgrad Organisk selen motvirker stressnivået i grisen Organisk selen fører til en stabil og høy antioksidant-status hos dagens høyt-ytende griser, viser Mic…

In vitro embryoproduksjon hos norske svin 8/2022

Doktorgrad In vitro embryoproduksjon hos norske svin Reina Jochems har i sitt doktorgradsarbeid arbeidet med in vitro embryoproduksjon hos griserasene duroc og …

Ny metode for overvåkning av salmonid alphavirus 3/2022

Doktorgrad Ny metode for overvåkning av salmonid alphavirus Lisa-Victoria Bernhardts doktorgradsarbeid viser at en ny vannfiltrerings-metode har et stort potens…