Doktorgrad

Torskens reproduksjonsevne kan påvirkes av forurensning og stress 9/2021

Doktorgrad Torskens reproduksjonsevne kan påvirkes av forurensning og stress Kristine von Krogh har utviklet en modell av torskens hypofyse. Hun har brukt denne…

Ny kunnskap om tarmhelse og mikrobiota gjennom laksens livsløp 9/2021

Doktorgrad Ny kunnskap om tarmhelse og mikrobiota gjennom laksens livsløp Jie Wangs doktorgradsarbeid viser at tarmhelse og mikrobiota hos atlantisk laks endres…

Nye metoder for påvisning av parasitter i bær 9/2021

Doktorgrad Nye metoder for påvisning av parasitter i bær Doktorgradsarbeidet til Tamirat Tefera Temesgen viser at bær vi kjøper i butikken, kan være forurenset …

Hvordan påvirkes Listeria monocytogenes av stressfaktorer i mat og miljø? 8/2021

Doktorgrad Hvordan påvirkes Listeria monocytogenes av stressfaktorer i mat og miljø? Kristin Sæbø Pettersen har i sitt doktorgradsarbeid sett på hvordan Listeri…

Ny kunnskap om skrapesjuke hos unge lam 6/2021

Doktorgrad Ny kunnskap om skrapesjuke hos unge lam Siv Meling har forsket på klassisk skrapesjuke hos sau. Hun fant at unge lam som var svært mottakelige for sy…

Overvektskirurgi kan føre til hormonell påvirkning fra miljøgifter 4/2021

Doktorgrad Overvektskirurgi kan føre til hormonell påvirkning fra miljøgifter Aina Jansens doktorgradsavhandling bidrar til økt kunnskap om miljøgifter i mennes…

Redaksjonen Veterinærhøgskolen

Har påvist motstandsdyktige flavobakterier i nil-tilapia 3/2021

Doktorgrad Har påvist motstandsdyktige flavobakterier i nil-tilapia Elisa Daniel Mwega har påvist flavobakterier i nil-tilapia i Tanzania. Bakteriene viste resi…

Ny kunnskap om tilapia lake virus 2/2021

Doktorgrad Ny kunnskap om tilapia lake virus Kizito Kahoza Mugimbas doktorgradsarbeid viser for første gang tilapia lake virusinfeksjon i Victoriasjøen. Funn i …

Trygt for forbrukeren, men påvirker fisken 2/2021

Doktorgrad Trygt for forbrukeren, men påvirker fisken I sin doktorgradsavhandling konkluderer Amritha Johny med at muggsoppgifter og fytoøstrogener som finnes i…

Zebrafisk er godt egnet til å studere miljøgiftene POPs 1/2021

Doktorgrad Zebrafisk er godt egnet til å studere miljøgiftene POPs Maria Christou konkluderer i sitt doktorgradsarbeid med at zebrafisk er en god modell for å u…

Proteinforstyrrelser skader myelinet i det perifere nervesystemet 9/2020

Doktorgrad Proteinforstyrrelser skader myelinet i det perifere nervesystemet I sitt doktorgradsarbeid har Fredrik Strebel Skedsmo studert melkegeiter og hundera…

Sebrafiskens hjerneparasitter påvirker fiskens adferd 9/2020

Doktorgrad Sebrafiskens hjerneparasitter påvirker fiskens adferd Helene L. E. Midttun har forsket på hvordan hjerneparasitten Pseudoloma neurophilia påvirker se…