Fagaktuelt

Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser 6/2020

Fagaktuelt Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser Redigert av Tormod Mørk Veterinærinstituttet Trygve Poppe Pharmaq Analytiq Aktuelle diagnoser, «nye» sykdommer o…

Tormod Mørk, Trygve Poppe, Synne Grønbech, Toni Erkinharju, Ole Bendik Dale, Kristoffer Vale Nielsen, Toni Erkinharju, Lisa Furnesvik, Eirin Frantzen, Miroslava Hansen, Helene Wisløff, Bjørn Erik Strand, Øyvor Kolbjørnsen, Mette Valheim, Helene Wisløff, Helene Wisløff, Mette Valheim, Øyvor Kolbjørnsen, Malin Rokseth Reiten, Skjalg Arne Hanssen, Bruce David, Marielle Wigaard, Torill Kjensmo

DyreID AS utlyser stipendier for høst 2020 6/2020

Fagaktuelt DyreID AS utlyser stipendier for høst 2020 Kamilla Tragethon Fagveterinær DyreID AS DIGITAL IDENTIFISERING AV DYR I denne spalten vil Dyreid (tidlige…

Kamilla Tragethon

Nytt fra Helsetjenestene 5/2020

Fagaktuelt Nytt fra Helsetjenestene Redigert av Silje Johnsgard Kontrollprogrammet BRSV/BCoV - Veterinær bør ha noe prøvetakingsutstyr På grunn av koronasituasj…

Silje Johnsgard

Nefrokalsinose og hemoragisk smoltsyndrom - årsakssamanhengar og moglegheiter for førebygging 5/2020

Fagaktuelt «Stonehunt»: Nefrokalsinose og hemoragisk smoltsyndrom - årsakssamanhengar og moglegheiter for førebygging Av Ingunn Sommerset Anne Berit Olsen Arve …

Ingunn Sommerset, Anne Berit Olsen, Arve Nilsen, Mona Gjessing, Marianne Kraugerud, Kai-Inge Lie, Camilla Diesen Hosfeld, Sveinung Fivelstad, Ian Mayer, Finn Arne Weltzien, Sofie Charlotte Remø, Ole Folkedal, Audun Østby Pedersen, Per Gunnar Fjelldal, Rune Waagbø.

– En førende premissgiver for veterinærmiljøene på Ås 5/2020

Biosecurity concept Premise Integration building complex Faculty of Veterinary Medicine Norwegian Veterinary Institute BSL3 BSL2 Animal clinics Fagaktuelt Biose…

Gudmund Holstad, Henriette Schubert, Yngvild Wasteson, Trine L´Abée Lund, Berit Djønne

Nytt fra Helsetjenestene 4/2020

Fagaktuelt Nytt fra Helsetjenestene Redigert av Silje Johnsgard Nye anbefalinger for håndtering av parasitter hos sau Det er utarbeidet nye anbefalinger for hån…

Silje Johnsgard

Hva vet vi om HPR0 i dag? 4/2020

Fagaktuelt Hva vet vi om HPR0 i dag? Knut Falk Johanna Hol Mona Dverdal Jansen Debes Christiansen KUNNSKAP OM FISKEHELSE I denne spalten vil Veterinærinstitutte…

Knut Falk, Johanna Hol, Mona Dverdal Jansen, Debes Christiansen

Mycoplasma bovis – en uønsket gjest i norske fjøs 4/2020

Fagaktuelt Mycoplasma bovis - en uønsket gjest i norske fjøs I 2020 ønsker Veterinærinstituttet å gjennomføre en undersøkelse for å overvåke og få økt kunnskap …

Legemiddelnytt 3/2020

Fagaktuelt Legemiddelnytt Forvaltning av blodtransfusjon, IRAP og PRP i veterinærmedisinen Legemiddelverket og Mattilsynet har vurdert hvordan regelverket skal …

Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser 3/2020

Fagaktuelt Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser Fra Veterinærinstituttet og Fish vet group/benchmark norway as Redigert av Tormod Mørk Veterinærinstituttet Tryg…

Tormod Mørk, Trygve Poppe, Lisa Furnesvik, Toni Erkinharju, Toni Erkinharju, Geir Bornø, Lisa Furnesvik, Miroslava Hansen, Caroline Piercey Åkesson, Marianne Kraugerud, Marta Alarcon, Erik Slagstad, Anne Alina Grønqvist, Hannah Joan Jørgensen, Anne Line Meltzer, Marianne Aas, Inger Sofie Hamnes, Anita Haug Haaland, Øyvor Kolbjørnsen, Bjarne Bergsjø, Atle Viktor Meling Domke

Legemiddelnytt 2/2020

Fagaktuelt Legemiddelnytt Bravecto påflekkingsvæsker - unngå hudkontakt Alvorlige hypersensitivitetsreaksjoner hos mennesker er registrert etter hudkontakt med …

Gjellesykdom: Uklare og forvirrende begreper 2/2020

Fagaktuelt Gjellesykdom: Uklare og forvirrende begreper Mona Gjessing Brit Tørud Anne Berit Olsen KUNNSKAP OM FISKEHELSE I denne spalten vil Veterinærinstitutte…

Mona Gjessing, Brit Tørud, Anne Berit Olsen