Fagaktuelt

Nytt fra Helsetjenestene

Redigert av
Silje Johnsgard

Anbefalinger for håndtering av parasitter hos sau

Det er utarbeidet nye anbefalinger for håndtering av innvendige og utvendige parasitter (snyltere) hos sau. Anbefalingene er laget i et samarbeid mellom Animalia, NMBU Veterinærhøgskolen, Veterinærinstituttet, Statens legemiddelverk og Team småfe i Nortura. Veterinærer, sauebønder og beitelag bør gjøre seg kjent med de nye anbefalingene.

Den nye brosjyren er nå publisert på våre nettsider:  https://www.animalia.no/no/Dyr/sau/brosjyrer/

Info fra Helsetjenesten for storfe

Tilbakeholdelseslapper kan nå bestilles i Helsetjenesten for storfes nettbutikk: https://www.animalia.no/no/Dyr/storfe/bestilling-av-materiell/

De kommer i ruller à 200 stk og av prismessige hensyn som klistremerker uten kopi. Nye helsekort storfe vil trykkes opp med ekstra kolonne for tilbakeholdelsesdato på mjølk og kjøtt.

Djevelen er i detaljene

Bonden ringer deg for å bestille inseminering. I disse Covid19-tider stiller du kanskje noen ekstra spørsmål, for å forberede deg på en inseminering i ensomhet. Er det en rastløs kvige eller en gammel traver av ei ku du må håndtere på egenhånd?

Disse spørsmålene stiller vi på bakgrunn av at vi ønsker å følge smittevernreglene og ikke bidra til smittespredning. Og vi jobber tross alt med en yrkesgruppe som historisk sett har vært eksponert for belastninger på lungene gjennom støv, gasser og andre luftveispåkjenninger. Mange er i risikogruppen for Covid19 uten selv å tenke over det. Vi strekker oss langt for å unngå unødvendig kontakt med bonde i god smittevernsånd. Denne filosofien med å være gode ambassadører for smittevern har vi også ovenfor dyrene og besetningene til de samme bøndene.

Du ankommer fjøset og sluser deg gjennom, med forhåpentligvis gode smittevernsrutiner. Du går gjennom prosedyren du har vært gjennom utallige ganger før, med lading av inseminator og hansker og glidemiddel tas på. Insemineringen forløper normalt og oppdraget er fullført.

Men i en hektisk hverdag forekommer det at oppmerksomheten blir fanget av telefoner eller andre faktorer i noen øyeblikk, og dermed kan det hende at vi i prosessen glemmer å rengjøre inseminatoren eller hender før vi hopper inn i bilen til neste oppdrag. Og dagen går videre i sitt til tider hektiske tempo. Som en helt utilsiktet og ubevisst konsekvens har vi nå potensielt bidratt til å overføre smitte mellom besetninger på ruta, på grunn av et øyeblikks forglemmelse. Smittevern handler om fokus og bevissthet på detaljene, og som et veldig mye klokere hode enn meg en gang sa: «Djevelen er i detaljene».

Vi som veterinærer har et ansvar for å øke forståelsen av smittevern hos bøndene og å forhindre smittespredning!

Lars Erik Heggen
Kontrollprogrammet for BRSV og BCoV