NAVN

Merkedager i april

90 år

Kjell Kongsengen

27.4

75 år

Olav Ingvar Skrutvold

5.4

Nils Skaar

5.4

Ørjan Fresvik

6.4

Werner Giesen

25.4

70 år

Lisbeth Inger Boye Brynildsen

14.4

Uta Nicolaysen

28.4

Lars Moe

30.4

Bjørn Gunnar Mære

30.4

60 år

Anne Sofie Hemstad

1.4

Ole Fjetland

7.4

Kristen Bjormyr

12.4

Mette Myrmel

13.4

Tone Varegg

25.4

50 år

Heidi Lange

1.4

May Helene Hetta

4.4

Ingunn Risnes Hellings

28.4