Presidentens hjørne

Hundesmugling truer dyrehelse og folkehelse

Torill Moseng

President, Den norske veterinærforening

Hundesmugling er big business og har eksistert lenge før koronapandemien.

Veterinærforeningen har både nasjonalt og internasjonalt arbeidet med å synliggjøre hvilke dyrevelferds-messige tragedier smuglingen bidrar til og opprettholder. Hundesmugling er et stort problem i hele Europa.

Ønsket om hund har under pandemien økt og etterspørselen etter valper har vokst enormt. Vi har mer tid hjemme enn før og vitenskapelig undersøkelser viser at både fysisk og psykisk helse bedres gjennom kontakt med dyr. Det er godt å ha en firbent venn når «the going gets tough».

Når markedet blir hett, gir det grobunn for useriøse aktører som tenker kortvarig profitt, uten tanke for, kunnskap eller ønske om god dyrevelferd. Kriminelle, utenlandske aktører organiserer hundesmugling. Det gjør Veterinærforeningens arbeid enda viktigere enn før med å få frem hvor viktig det er for potensielle valpekjøpere å bruke god tid før de velger oppdretter. Hundekjøpere trenger kunnskap og informasjon før de velger.

Men dette handler ikke bare om dyrevelferd, dyrehelse og triste skjebner for hunder. Det handler også om «én helse». Hunder blir smuglet inn med dokumenter som tilsynelatende følger innførselsreglene til Norge. Undersøkelser og stikkprøver fra Mattilsynet viser at mange hunder ikke har nok eller ingen antistoffer mot rabies eller riktig parasittbehandling. Zoonoseperspektivet gjør smuglingen til en farlig trussel mot folkehelsen.

Årsaken til at de kyniske kriminelle bak hundesmuglingen har spesielt gode tider, er sammensatt. En av faktorene er selvsagt økt etterspørsel, særlig under pandemien, men også internett gjør denne svindelen mye enklere. Hunder presenteres på markedsplassen finn.no som norske hunder, noe som viser seg ikke å være riktig. Drektige tisper og valper blir smuglet inn over grensen til Norge.

Veterinærforeningen har over lengre tid synliggjort de samfunns-messige konsekvensene av hunde-smugling, både med tanke på velferd og trusselen mot folke- og dyrehelse, på nasjonalt og internasjonalt nivå. Da innstrammingen av regelverk for import av hunder med ukjent opprinnelse endelig var klart, var Veterinærforeningens arbeid en sterk pådriver. Hunder som importeres med falske dokumenter, må defineres som dyr med ukjent helsestatus og opprinnelse.

Jeg er svært glad for at de store mediene i Norge nå har belyst sakens alvorlige innhold som Veterinærforeningen har frontet. Alvoret understrekes i tillegg da den svenske Riksdagen arrangerte et seminar om hundesmugling, hvor undertegnede holdt innlegg om både den norske og den europeiske situasjonen.

Som alltid ser jeg igjen hvor viktig det er å stå sammen og jobbe gjennom Veterinærforeningen i slike saker. Verdien av samhandling og samarbeid gjennom Veterinærforeningen, andre europeiske nasjonale organisasjoner og FVE gjør at Veterinærforeningen står svært mye sterkere.