NAVN

Merkedager i mai

80 år

Ingeborg Anni Haukvik

12.5

Gudbrand Bakken

29.5

75 år

Odd S Skregelid

21.5

Kristian Ingebrigtsen

23.5

Anne Kristin Milde

29.5

70 år

Øystein Skei

11.5

60 år

Inge Arne Kandal

3.5

Øivind Austefjord

8.5

Elin Bødtker Borgen

19.5

50 år

Kjersti Nilsen Barkbu

5.5

Hilde Jorunn Hoven

5.5

Marianne Barstad Melle

7.5

Siv Irene Hersvik

9.5

Gunnar Molland

12.5