Leder

Villsvin på skogen 1/2020

Leder Villsvin på skogen Steinar Tessem Redaktør i Norsk veterinærtidsskrift Spørsmålet om hvordan Norge skal håndtere sin villsvinpopulasjon er sammensatt og k…

Steinar Tessem