Minneord

Sverre Hage 2/2022

Minneord Sverre Hage Sverre Hage døde 6. januar i år, 97 år gammel. I boka Norges Veterinærer 1998 står det en kortfattet biografi som dekker veterinærfag og sa…