Minneord

Sverre Hage

Sverre Hage døde 6. januar i år, 97 år gammel. I boka Norges Veterinærer 1998 står det en kortfattet biografi som dekker veterinærfag og samfunnsengasjement. I tillegg ønsker vi å få sagt at Sverre hadde et veldig behagelig vesen. I sosiale sammenhenger kom hans brede interessefelt fram og han ble derfor en god samtalepartner. Klimatiltak via nøysomhet tror vi kan stå som et kjennetegn ved Sverre. Han var beskjeden, men bestemt og sterk faglig på mange områder, ikke bare de veterinærfaglige. Sverre Hage var en hedersmann.

Hans interesse for og kamp for miljøet ble sterkere med årene. Bevisstheten ble trolig vekt under hans periode i Troms og Finnmark etter mye kontakt med reindriftsnæringa. Deres forhold til naturen var bærekraftig, lenge før dette ble et korrekt politisk slagord.

Sverre var en aktiv friluftsmann med spesiell interesse for langrenn. Vinterens turrenn var et høydepunkt. Nøkternt levesett og god fysisk form gav ham et langt og rikt liv.

Vi lyser fred over hans minne.

Alv Helge Skeie
Gunnar Hynne
Johan Fr. Aurstad