Navn

Merkedager i april

80 år

Herleiv Gert Bjørnøy

6.4

Torstein Kongslien

27.4

75 år

Johan Børsheim

3.4

Tor Odd Silset

6.4

John Osnes

9.4

Helge Njøsen

22.4

70 år

Sigrid Augusta Disteler Moe

8.4

Øyvin Østensvik

12.4

Morten Opsahl

15.4

Tore Johs. Hausken

16.4

60 år

Bjørn Moen

9.4

Anne Kathrine Ulstad

23.4

Arvid Reiersen

29.4

50 år

Marianne Alise Slettmo

2.4

Kristin Wear Prestrud

11.4

Are Koren Krohg

15.4

Irene Skei Mjømen

21.4

Janette Festvåg

24.4

Merete Lysaker

24.4